Polska od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem Wystaw Światowych. Cele obecności Polski na EXPO w Dubaju obejmują zarówno wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, jak i promocję gospodarczą. Zakładamy wielowymiarową prezentację technologii i firm reprezentujących branże strategiczne z punktu widzenia potencjału eksportowego na rynki Bliskiego Wschodu, a tym samym realny wzrost transakcji biznesowych. Udział Polski w EXPO 2020 w Dubaju będzie unikalnym kontekstem promocyjnym dla polskich przedsiębiorców, zmagających się z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.


Polska. Kreatywność inspirowana naturą

 

Hasło Polskiego Pawilonu łączy motyw ludzkiego potencjału oraz rekomendowane przez organizatorów tematy: zrównoważony rozwój i mobilność.  W Dubaju zaprezentujemy Polskę jako kraj, którego głównym zasobem są ludzie - kreatywni, pracowici, wykształceni, pełni energii i sprytu, umiejący stawiać czoła nowym wyzwaniom, wyznaczający trendy. Kreatywność prezentujemy jako polską cechę - wartość, będącą źródłem sukcesu na każdej płaszczyźnie: gospodarczej, naukowej, kulturalnej, społecznej.

W Dubaju, oprócz budowy Pawilonu i stworzenia własnej ekspozycji, planowana jest realizacja programów oraz wydarzeń towarzyszących, szerokie działania komunikacyjne, a także udział w inicjatywach Organizatora.


 • tygodnie tematyczne
  tygodnie tematyczne
  20+ tygodni
  tematycznych
 • instytucje współpracujące
  instytucje współpracujące
  40+
  resortów i instytucji współpracujących
 • 4 lata realizacji
  4 lata realizacji
  4+ lata
  realizacji projektu
 • powierzchnia Pawilonu Polski
  powierzchnia Pawilonu Polski
  1000 m²
  powierzchni Pawilonu Polski

Udziałowi Polski towarzyszy szeroka oferta dla polskich przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, organizacyjne i promocyjne, wykorzystując udział Polski w EXPO 2020 w Dubaju jako szansę do budowania relacji z partnerami biznesowymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i całej Zatoce Perskiej.

Za udział Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju odpowiedzialna jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Instytucją nadzorującą projekt jest Ministerstwo Rozwoju.

Pawilon Polski

Polska znalazła się w ekskluzywnym gronie kilkudziesięciu krajów, które budują własny pawilon na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju. Pawilon Polski będzie główną areną prezentacji oraz nośnikiem informacji o Polsce. Konkurs na opracowanie projektu oraz koncepcji architektoniczno-tematycznej wygrała warszawska pracownia WXCA. Architektura Pawilonu odnosi się w sposób czytelny do hasła mobilności. Tworzy otwartą, rozrastającą się ku górze, modułową konstrukcję, która zaprasza odwiedzających do odpoczynku w cieniu rozłożystego zadaszenia i kontemplacji unoszącej się ponad głowami gości instalacji – rzeźby kinetycznej wyobrażającej lecące stado ptaków.


Pawilon Polski na EXPO 2020


Za koncepcję doświadczeń gościa Pawilonu Polski, gromadzonych podczas ścieżki zwiedzania, wraz z produkcją materiałów multimedialnych odpowiada konsorcjum Science Now, Stellar Fireworks i Tellart. Punktem wyjścia dla stworzenia koncepcji narracyjnej Pawilonu Polski i jego całościowego doświadczenia jest hasło przewodnie polskiej obecności na EXPO: „Poland. Creativity inspired by nature”. Osią narracyjną Pawilonu Polski stanie się kreatywność, interpretowana i przedstawiana na różne sposoby w czterech rozdziałach opowieści o Polsce, które odpowiadają czterem strefom ekspozycji Pawilonu.

Polskie idee, wartości i postawy w pięciu rozdziałach Pawilonu Polski

Narrację polskiej ekspozycji budujemy wokół myśli przewodniej udziału Polski w Expo 2020 Dubai: „Poland. Creativity inspired by nature”. Na pełną opowieść o Polsce składa się pięć rozdziałów, odpowiadających pięciu strefom Pawilonu Polski, które tworzą serię wynikających z siebie doświadczeń i treści. W każdej z nich przewija się zaproponowany przez organizatora Wystawy motyw mobilności – w odniesieniu do ludzi, idei, kultury czy technologii.

I
Poland. Inspired by nature

Poland - Inspired by nature


Przed wejściem do Pawilonu Polski, jeszcze w strefie kolejki, zwiedzający poznają bogactwo polskiej natury oraz atrakcyjność turystyczną naszego kraju. Roślinność charakterystyczna dla różnych regionów Polski będzie przeplatana artystyczną prezentacją polskich krajobrazów w artystycznych interpretacjach m.in.i ilustratorów,  i plakacistów, poetów i typografów

II
Poland. A home for creativity

Poland - A home for creativity

 

Polska zostanie zaprezentowana jako otwarty i gościnny dom kreatywności. Jego manifestacją będzie  multimedialna instalacja artystyczna „Polski Stół”, która stanie się miejscem międzykulturowego spotkania oraz powitania gości Pawilonu, a jednocześnie, poprzez interaktywną, świetlną projekcję, miejscem kontaktu z językiem polskim. Instalacja „Polski stół” będzie unikalnym obiektem artystycznym, stworzonym z charakterystycznych dla naszego kraju surowców, takich jak miedź, szkło, drewno, ceramika czy włókna węglowe, przy wspólnym wysiłku polskich rzemieślników, artystów i inżynierów.

III
Poland. Spirit of ingenuity

Poland - Spirit of ingenuity

 

Rozdział Pawilonu Polski dedykowany najbardziej spektakularnym polskim sukcesom z obszarów nauki, kultury i turystyki. Prezentację osiągnięć stanowiących rezultat różnych przejawów kreatywności organizujemy w ramach imponującej, drewnianej rzeźby przestrzennej, w której zatopione są nośniki multimedialne i artefakty. Interdyscyplinarność treści uporządkuje pięć klastrów-motywów tematycznych, które w połączeniu z artystyczną formą tej części ekspozycji podkreślą inwencję, przedsiębiorczość i bogactwo inicjatyw podejmowanych przez Polaków.

IV
Poland.Land of plenty

Przestrzeń wystaw czasowych dedykowana ekspozycjom przygotowywanym przez regiony oraz partnerów instytucjonalnych. Każdy z nich zaprezentuje własną interpretację hasła przewodniego obecności Polski na Expo 2020 w Dubaju. Ekspozycje będą zmieniały się w cyklach tygodniowych, ukazując przez pryzmat polskiej kreatywności różnorodność natury, kultury, turystyki, nauki i gospodarki.

V
Poland.Landscapes of creatvity

Poland - Landscapes of creatvity

 

Ostatnia strefa Pawilonu, która poprzez wielkoformatowe projekcje multimedialne i muzykę tworzy spektakularny finał ekspozycji, będący autorską interpretacją hasła przewodniego Wystawy „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”. Goście Pawilonu zostaną zaproszeniu do współtworzenia polskich „pejzaży kreatywności” oraz zanurzenia w pięciu rozbudowanych motywach, które wyróżniają Polskę i Polaków na arenie międzynarodowej.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji