Pawilon Polski

„Dziedzictwo, które napędza przyszłość”

Fala innowacyjności

Gen kreatywności

Polska zostanie zaprezentowana jako kraj, którego głównym zasobem są ludzie – kreatywni, otwarci, wykształceni, twórczy, odważni w swoich myślach i działaniach.

Hasłem przewodnim udziału Polski w Expo jest  „Poland. Heritage that drives the future” – „Polska. Dziedzictwo, które napędza przyszłość”. Polacy sięgają do swojego dziedzictwa, które jest inspiracją do poszukiwania nowych odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata.

Z dziedzictwa polskiej kultury wyłania się obraz niezłomności, otwartości, solidarności i chęci współdziałania, zwłaszcza w trudnych momentach. Przekazywany przez pokolenia „gen kreatywności” pozwala działać na rzecz lepszej przyszłości, wspiera elastyczność względem nieoczekiwanych globalnych zmian, jest siłą generującą nowe idee rozwiązań technologicznych i społecznych. Idea ta widoczna jest w talencie Polaków do znajdowania nowych możliwości, zwracaniu uwagi na dobrostan mający źródło w naturze i nieustannej kreacji.

Polska kultura

W trakcie półrocznej obecności Polski na Expo odbędą się liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym i naukowym, w tym codzienne recitale z muzyką Fryderyka Chopina. Do najważniejszych wydarzeń Polski na Expo należy zaliczyć:

Wydarzenia kulturalne w ramach udziału Polski na Expo odbędą się zarówno w Pawilonie Polski, jak i na terenie Expo oraz w mieście Osaka. Promowana będzie muzyka klasyczna i współczesna, taniec oraz sztuki wizualne.

Promocja polskiej gospodarki

W centrum przygotowań Polski do udziału w Expo 2025 Osaka, Kansai stoi polski przedsiębiorca, a program gospodarczy, który realizowany będzie we współpracy z innymi instytucjami z obszaru wsparcia biznesu, jest kluczowym elementem całego projektu.

Promocja polskiej gospodarki skupiona będzie w szczególności na branżach, które zostały zdefiniowane jako branże o największym potencjale eksportowym na rynki azjatyckie i najbardziej priorytetowe w relacjach handlowych z Japonią. Należą do nich sektory:

Polska na Wystawach Światowych

Na przestrzeni lat na budowanie wizerunku Polski na Expo składały się liczne prezentacje polskiej gospodarki, kultury i zasobów naturalnych oraz zaangażowanie partnerów instytucjonalnych i komercyjnych. Wielokrotnie na sukces kraju na wydarzeniu miała także wpływ spektakularna architektura pawilonów, bezpośrednio dająca świadectwo polskiej kreatywności.

Ładowanie ...