Wystawa Światowa Expo 2025 Osaka, Kansai

„Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia”

Wystawa Światowa Expo 2025 Osaka, Kansai odbędzie się od 13 kwietnia do 13 października 2025 roku. Japonia już po raz trzeci będzie gospodarzem tego wydarzenia. W 1970 roku Expo odbyło się Osace, a w 2005 w prefekturze Aichi.

Wystawa zlokalizowana będzie na wybudowanej na wodach Zatoki Osaka sztucznej wyspie Yumeshima. Organizatorzy Expo przewidują udział 170 uczestników, w tym 161 krajów i regionów oraz 9 organizacji międzynarodowych. Zgodnie z założeniami najbliższe Expo ma odwiedzić ponad 28 mln gości.

Innowacje

Expo w Osace będzie okazją do przedstawienia światu najnowszych japońskich zdobyczy z zakresu m.in. transportu. Symbolem Expo mają stać się latające taksówki oraz statki napędzane wodorem, które wykorzystywane będą do przewozu turystów na teren Expo. Wszystkie transakcje płatnicze podczas Expo w Osace mają być bezgotówkowe. Wydarzenie będzie  pierwszą w historii „bezgotówkową” Wystawą Światową, którą Japonia będzie chciała wykorzystać do upowszechnienia płatności elektronicznych.

Hasło przewodnie

Hasło przewodnie Wystawy Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai to „Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia” –“Designing Future Society for Our Lives”, podkreśla zbliżenie narodów i ludzi poprzez współpracę na skalę globalną i ponad wszelkimi podziałami na rzecz dobrego życia oraz lepszego jutra dla wszystkich. Ma także motywować ludzi do myślenia o tym, jak chcą żyć i w jaki sposób mogą zmaksymalizować swój potencjał.

Temat przewodni realizowany będzie poprzez trzy podtematy odnoszące się do „Życia”

Poznaj Myaku-Myaku

Idea Wystaw Światowych

Wystawy Światowe Expo to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia na świecie, łączące wątki gospodarcze, promocyjne, kulturalne i turystyczne. Odbywają się raz na pięć lat, a ich skala porównywalna jest do igrzysk olimpijskich czy mistrzostw świata w piłce nożnej.

Począwszy od pierwszej Wielkiej Wystawy w Londynie w 1851 roku, Wystawy Światowe na pół roku stają się stolicą świata, przyciągając rzesze gości – od delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, przez biznesmenów poszukujących nowych kontraktów, po turystów. To miejsce, w którym spotyka się cały świat. Odwiedzjący Expo mogą zwiedzać pawilony narodowe i ich ekspozycje, uczestniczyć w licznych wydarzeniach rozrywkowych – koncertach, pokazach mody, spektaklach, poznać wynalazki i najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.

Wystawy Światowe na początku były przede wszystkim forum do dzielenia się wiedzą oraz osiągnięciami naukowymi. Potem stały się też miejscem wspólnej debaty na temat wyzwań współczesnego świata, technologii i rozwoju. Wystawy są także wydarzeniami, dzięki którym szersza grupa odbiorców, poprzez bezpośredni kontakt z pawilonem narodowym i organizowanymi wydarzeniami, ma szansę „odkryć” lub „na nowo odkryć” dane państwo. Możliwość prezentacji kultury, wartości, tradycji, atrakcji turystycznych jest dla państw tak samo istotna, jak promocja gospodarcza.

Ładowanie ...