Podsumowanie webinarium dla przedstawicieli branży zielonych technologii

Opublikiwano: 18 kwietnia, 2024

Przedstawiciele branży zielonych technologii z Polski są zainteresowani rynkiem japońskim.

Realizacja programu gospodarczego Polski w ramach Wystawy Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai skupiona jest w szczególności na branżach, które zostały zdefiniowane jako branże o największym potencjale eksportowym na rynki azjatyckie i uznane za priorytetowe w relacjach handlowych z Japonią.

Do branż perspektywicznych zalicza się branża zielonych technologii. W webinarium w ramach cyklu „Szansa na rozwój Twojego biznesu w Japonii – Expo 2025 Osaka, Kansai”, które odbyło się 16 kwietnia 2024 r., wzięło udział blisko 100 osób.

Polskę i Japonię łączą wspólne wyzwania wynikające z globalnej polityki klimatycznej oraz z zakładanych przez te kraje celów związanych z osiągnięciem do 2050 roku neutralności emisyjnej. Oba kraje przykładają dużą wagę do współpracy w dziedzinie energetyki, która zarówno w Japonii jak i w Polsce stanowi ważny element strategii bezpieczeństwa. Czynniki te powodują, że Polska i Japonia stają się naturalnymi partnerami do zacieśniania współpracy w obszarze zielonych technologii.

Uniezależnienie się w polityce energetycznej od Rosji jest jednym z celów polsko-japońskiej współpracy w dziedzinie energetyki, a współpraca nad rozwojem technologii służących wdrażaniu opłacalnych rynkowo rozwiązań z branży OZE, jednym z kluczowych elementów partnerstwa strategicznego między Polską a Japonią.

Współpraca z Japonią może być źródłem wielu inspiracji na polu udoskonalania i optymalizacji posiadanych przez polskie firmy rozwiązań i produktów. Jednocześnie, tempo transformacji energetycznej w Japonii jest stosunkowo wolne, a kraj pozostaje daleko poza czołówką krajów wysoko rozwiniętych w zakresie wdrażania i komercjalizacji zielonych technologii. Stanowi to ogromną szansę dla polskich firm zainteresowanych sprzedażą na japońskim rynku prośrodowiskowych i proklimatycznych produktów. Japonia jest bardzo atrakcyjnym i zainteresowanym technologicznymi rozwiązaniami krajem i nie bez przyczyny nazywana jest też bramą do krajów Azji. Tłumaczy to rosnące zainteresowanie europejskich firm tym kierunkiem.

Podczas webinarium zorganizowanego przez Zespół Expo, swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się eksperci z instytucji wspierających biznes oraz przedsiębiorcy działających na rynku japońskim – przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Tokio, EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, JETRO Warszawa, Banku Gospodarstwa Krajowego, Uniwersytetu Keio, NordicBiz, Saule Technologies, Hynfra,  Seedia City, Symbiona S.A.

Komentarze ekspertów

Maciej M. Sokołowski z Uniwersytet Keio zwrócił uwagę, że w Japonii podejmowanych jest wiele inicjatyw w zakresie wdrażania zielonych technologii na poziomie lokalnym, stąd możliwość poszukiwania partnerów – potencjalnych kupców polskich produktów i rozwiązań OZE, we współpracy z lokalnymi samorządami. Warto szukać takich lokalnych liderów, którzy są zainteresowani implementacją nowoczesnych technologii niskoemisyjnych w swoich regionach.

Peter Popovics, założyciel i CEO NordicBiz, podkreśla, że ze względu na bardzo silne uzależnienie od importu surowców energetycznych, które w dużej ilości stanowią paliwa kopalne, jak i ambitne cele polityki klimatycznej oraz zaplanowane na najbliższe lata liczne inwestycje w dziedzinie OZE/zielonych technologii, Japonia jest bardzo perspektywicznym i chłonnym rynkiem w zakresie możliwości biznesowych jakie stwarza dla zagranicznych dostawców zielonych rozwiązań. Ze względu na implementacyjną fazę w którą wchodzi w tym roku Zielony Sojusz zawarty między Japonią a UE w 2021, druga połowa bieżącego roku jest bardzo dobrym momentem na zwrócenie większej uwagi na transformację energetyczną w Japonii i przyjrzenie się szansom biznesowym na japońskim rynku zielonych technologii. Oczywiście bardzo dobrą okazją na podjęcie działań biznesowych jest także rozpoczynające się za rok Wystawa Światowa w Osace.

Tomoho Umeda, założyciel i CEO HYNFRA, zauważył, że wiele japońskich firm w zapoczątkowanych już w latach 70-tych przemianach na rynku energetycznym, zaczęło intensywnie rozwijać technologie OZE, z których częściowo w późniejszych latach się wycofało. Skorzystać mogą na tym kreatywne firmy z Polski, które mogą zaskoczyć japońskich partnerów pomysłowością planowanych rozwiązań.

Ładowanie ...