Dziękujemy

wszystkim firmom, instytucjom oraz osobom bezpośrednio zaangażowanym w Expo 2020 Dubai

Prezentujemy listę podmiotów zaangażowanych w prace nad prezentacją Polski na Expo 2020 Dubai. Dziękujemy za współpracę.

Dziękujemy wszystkim firmom zaangażowanym w stworzenie prezentacji Polski na Expo 2020 Dubai.

Multimedia

Dziękujemy za udostępnienie materiałów multimedialnych na potrzeby prezentacji stref „Poland. Inspired by nature” i „Poland. Spirit of ingenuity”.

Artefakty

Dziękujemy za udostępnienie obiektów na potrzeby wystawy w strefie „Poland. Spirit of ingenuity”.

Pawilon Polski

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia Pawilonu Polski

Specjalne podziękowania dla naszych konsultantów: Jana Ołdakowskiego, dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Dariusza Gawina, zastępcy dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego

Autorzy koncepcji architektoniczno-tematycznej pawilonu oraz wystawy

Autorzy szczegółowej koncepcji narracyjnej ekspozycji, kluczowe doświadczenia oraz produkcję wszystkich materiałów multimedialnych. Konsorcjum jest także pomysłodawcą „Polskiego Stołu” i strefy V „Poland. Landscapes of creativity”.

Studenci

Wystawy czasowe

Dziękujemy osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za organizacje wystaw czasowych w Pawilonie Polski

Uczelnie wyższe

Dziękujemy za współpracę

Dziękujemy!

Ładowanie ...