Do grona Ambasadorów Instytucjonalnych Expo 2020 Dubai zaprosiliśmy przedstawicieli naszych Partnerów, którzy tworzą pełną perspektywę udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai. Stawiamy na łączenie różnych doświadczeń, kompetencji, sposobów myślenia, wrażliwości. Dziękujemy za współpracę!


 • Barbara Schabowska
  W Instytucie Adama Mickiewicza jesteśmy przekonani, że wizerunek Polski na arenie międzynarodowej najlepiej wzmacniać poprzez pokazywanie bogactwa i wartości polskiej kultury. To przez ich pryzmat na nasz kraj patrzą politycy, dziennikarze i menedżerowie firm na całym świecie. Oceniając warunki inwestycyjne, perspektywy współpracy, czy analizując dane, mają z tyłu głowy wartości, które niesie za sobą polska kultura.
  Instytut Adama Mickiewicza promuje polską kulturę za granicą, wskazując na jej wyjątkowe i unikalne wartości. Z tym przekazem, od ponad dwudziestu lat, trafiamy do zagranicznych partnerów i liderów opinii, a za ich pośrednictwem do odbiorców z całego świata. Wystawa Expo w Dubaju jest do tego doskonałą okazją. Pokazujemy różnorodność i bogactwo polskiej kultury, tej materialnej, tradycyjnej, ale i operującej w sferach idei, myślenia o przyszłości. I podchodzimy do tego serio, bo w Polsce kultura jest bardzo ważna – stanowi nasz największy kapitał.
  Barbara Schabowska
  Barbara Schabowska
  Dyrektor
  Instytut Adama Mickiewicza

  W Instytucie Adama Mickiewicza jesteśmy przekonani, że wizerunek Polski na arenie międzynarodowej najlepiej wzmacniać poprzez pokazywanie bogactwa i wartości polskiej kultury. To przez ich pryzmat na nasz kraj patrzą politycy, dziennikarze i menedżerowie firm na całym świecie. Oceniając warunki inwestycyjne, perspektywy współpracy, czy analizując dane, mają z tyłu głowy wartości, które niesie za sobą polska kultura.
  Instytut Adama Mickiewicza promuje polską kulturę za granicą, wskazując na jej wyjątkowe i unikalne wartości. Z tym przekazem, od ponad dwudziestu lat, trafiamy do zagranicznych partnerów i liderów opinii, a za ich pośrednictwem do odbiorców z całego świata. Wystawa Expo w Dubaju jest do tego doskonałą okazją. Pokazujemy różnorodność i bogactwo polskiej kultury, tej materialnej, tradycyjnej, ale i operującej w sferach idei, myślenia o przyszłości. I podchodzimy do tego serio, bo w Polsce kultura jest bardzo ważna – stanowi nasz największy kapitał.
 • Paweł Jabłoński
  Cieszymy się, że po raz pierwszy wystawa EXPO organizowana jest w państwie arabskim. Polska tradycyjnie utrzymuje bardzo dobre relacje z państwami tego regionu. Zjednoczone Emiraty Arabskie ze względu na swoje położenie i doskonałą infrastrukturę transportową są jednym najważniejszych pośredników w kontaktach gospodarczych z Europą – nie tylko dla krajów Bliskiego Wschodu, ale także Afryki i Azji Południowej; obszaru, który tworzą 72 kraje zamieszkiwane przez blisko 2,8 mld ludzi. EXPO 2020 stwarza naszym przedsiębiorcom unikalną szansę zdobycia nowych partnerów z tych ogromnych rynków. Dlatego bardzo intensywnie pracujemy nad Polską ofertą. Jestem przekonany, że dzięki obecności wielu naszych firm, nasz kraj zaprezentuje się w Dubaju jako partner, który oferuje najnowocześniejsze, innowacyjne rozwiązania, technologie przyjazne środowisku, inspirowane naturą, wspierające odpowiedzialny rozwój gospodarki i społeczeństwa. Udział Polski w wystawie zacieśni nasze relacje polityczne, dyplomatyczne, ale przede wszystkim gospodarcze z państwami regionu.
  Paweł Jabłoński
  Paweł Jabłoński
  Podsekretarz Stanu
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Cieszymy się, że po raz pierwszy wystawa EXPO organizowana jest w państwie arabskim. Polska tradycyjnie utrzymuje bardzo dobre relacje z państwami tego regionu. Zjednoczone Emiraty Arabskie ze względu na swoje położenie i doskonałą infrastrukturę transportową są jednym najważniejszych pośredników w kontaktach gospodarczych z Europą – nie tylko dla krajów Bliskiego Wschodu, ale także Afryki i Azji Południowej; obszaru, który tworzą 72 kraje zamieszkiwane przez blisko 2,8 mld ludzi. EXPO 2020 stwarza naszym przedsiębiorcom unikalną szansę zdobycia nowych partnerów z tych ogromnych rynków. Dlatego bardzo intensywnie pracujemy nad Polską ofertą. Jestem przekonany, że dzięki obecności wielu naszych firm, nasz kraj zaprezentuje się w Dubaju jako partner, który oferuje najnowocześniejsze, innowacyjne rozwiązania, technologie przyjazne środowisku, inspirowane naturą, wspierające odpowiedzialny rozwój gospodarki i społeczeństwa. Udział Polski w wystawie zacieśni nasze relacje polityczne, dyplomatyczne, ale przede wszystkim gospodarcze z państwami regionu.
 • Włodzimierz Bernacki
  Expo 2020 w Dubaju ma stanowić powrót do pierwotnych założeń wystaw światowych. Organizowane od 1751 r. wystawy początkowo były forum prezentacji osiągnięć naukowych, dzielenia się wiedzą i nowymi możliwościami techniki. To bardzo istotne, że jednym z głównych celów obecności Polski na EXPO 2020 w Dubaju jest budowanie trwałych relacji w zakresie współpracy naukowej. Cieszy również fakt, że hasło przewodnie wystawy „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość” dobitnie zwraca uwagę na dokonania naukowo-technologiczne, zwłaszcza te wybiegające w przyszłość. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z CNK i NAWA, realizować będzie w ramach udziału Polski w Expo 2020 w Dubaju działania promujące polską naukę.
  Włodzimierz Bernacki
  prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki
  Sekretarz Stanu
  Ministerstwo Edukacji i Nauki

  Expo 2020 w Dubaju ma stanowić powrót do pierwotnych założeń wystaw światowych. Organizowane od 1751 r. wystawy początkowo były forum prezentacji osiągnięć naukowych, dzielenia się wiedzą i nowymi możliwościami techniki. To bardzo istotne, że jednym z głównych celów obecności Polski na EXPO 2020 w Dubaju jest budowanie trwałych relacji w zakresie współpracy naukowej. Cieszy również fakt, że hasło przewodnie wystawy „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość” dobitnie zwraca uwagę na dokonania naukowo-technologiczne, zwłaszcza te wybiegające w przyszłość. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z CNK i NAWA, realizować będzie w ramach udziału Polski w Expo 2020 w Dubaju działania promujące polską naukę.
 • Michał Kurtyka
  Udział Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Wystawie Światowej to szansa na wyeksponowanie naszych wysiłków i dokonań w dążeniu do neutralności klimatycznej oraz zaprezentowanie flagowych inicjatyw związanych z zapewnieniem niezależności energetycznej, rozwojem elektromobilności czy transferem polskich zielonych technologii.

  Wizja Polski nakreślona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska to wzrost gospodarczy z poszanowaniem klimatu i naszej bogatej przyrody, rozwój miast w kierunku neutralnych klimatycznie i bardziej odpornych na zmiany klimatu, dywersyfikacja źródeł energii oraz zrównoważone wzorce produkcji i konsumpcji. Wystawa Światowa Expo 2020 w Dubaju to dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska możliwość zaprezentowania bogactwa naszej przyrody i kompleksowego podejścia do zrównoważonego rozwoju. Chcemy także pokazać dobre praktyki w zakresie funkcjonującego systemu finansowania ochrony środowiska. Wystawa w Dubaju będzie również okazją do transferu polskich zielonych technologii do krajów Zatoki Perskiej.

  Wystawa to wspólny projekt administracji szczebla centralnego, samorządu oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu, realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Politechniką Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku oraz Fundacją Unitalent. Partnerstwo pozwoli na osiągnięcie efektu skali i wzmocnienie siły przekazu.
  Michał Kurtyka
  Michał Kurtyka
  Minister Klimatu i Środowiska

  Udział Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Wystawie Światowej to szansa na wyeksponowanie naszych wysiłków i dokonań w dążeniu do neutralności klimatycznej oraz zaprezentowanie flagowych inicjatyw związanych z zapewnieniem niezależności energetycznej, rozwojem elektromobilności czy transferem polskich zielonych technologii.

  Wizja Polski nakreślona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska to wzrost gospodarczy z poszanowaniem klimatu i naszej bogatej przyrody, rozwój miast w kierunku neutralnych klimatycznie i bardziej odpornych na zmiany klimatu, dywersyfikacja źródeł energii oraz zrównoważone wzorce produkcji i konsumpcji. Wystawa Światowa Expo 2020 w Dubaju to dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska możliwość zaprezentowania bogactwa naszej przyrody i kompleksowego podejścia do zrównoważonego rozwoju. Chcemy także pokazać dobre praktyki w zakresie funkcjonującego systemu finansowania ochrony środowiska. Wystawa w Dubaju będzie również okazją do transferu polskich zielonych technologii do krajów Zatoki Perskiej.

  Wystawa to wspólny projekt administracji szczebla centralnego, samorządu oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu, realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Politechniką Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku oraz Fundacją Unitalent. Partnerstwo pozwoli na osiągnięcie efektu skali i wzmocnienie siły przekazu.
 • Krzysztof Jóźwik
  Jako Rektor uczelni technicznej, jestem dumny i zaszczycony propozycją zaprojektowania przez studentów kierunku wzornictwo na Politechnice Łódzkiej strojów dla obsługi Polskiego Pawilonu na Wystawie EXPO w Dubaju.

  Kolekcje zamówionych zestawów ubrań dla kobiet i mężczyzn powstaną w ramach konkursu zorganizowanego przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ. Spośród prac zaliczeniowych studentów ze specjalności architektura ubioru zostaną wytypowane najlepsze projekty, a następnie szczegółowo dopracowane i dostosowane, z uwzględnieniem warunków klimatycznych, do potrzeb obsługi Polskiego Pawilonu.
  Krzysztof Jóźwik
  prof. dr hab. Krzysztof Jóźwik
  Rektor
  Politechnika Łódzka

  Jako Rektor uczelni technicznej, jestem dumny i zaszczycony propozycją zaprojektowania przez studentów kierunku wzornictwo na Politechnice Łódzkiej strojów dla obsługi Polskiego Pawilonu na Wystawie EXPO w Dubaju.

  Kolekcje zamówionych zestawów ubrań dla kobiet i mężczyzn powstaną w ramach konkursu zorganizowanego przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ. Spośród prac zaliczeniowych studentów ze specjalności architektura ubioru zostaną wytypowane najlepsze projekty, a następnie szczegółowo dopracowane i dostosowane, z uwzględnieniem warunków klimatycznych, do potrzeb obsługi Polskiego Pawilonu.
 • Piotr Buła
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kształci przyszłych ekonomistów i menedżerów, dla których tematy gospodarcze są niezwykle istotne. Jesteśmy instytucją otwartą na nowe możliwości i wyzwania. Stawiamy na międzykulturowość i umiędzynarodowienie. Studia to nie tylko czas na zdobywanie wiedzy akademickiej. To również wspaniała okazja na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, czas na podróże i poszerzanie horyzontów. Udział naszych studentów w Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju przyczyni się do zdobycia przez nich wartościowego doświadczenia i nawiązania międzynarodowych kontaktów. Pozwoli studentom spojrzeć na rozwój gospodarczy i postęp technologiczny z zupełnie innej perspektywy. Studia to etap świadomego kształtowania światopoglądu przez naszych wychowanków. Jestem przekonany, iż kompetencje i umiejętności, jakie posiadają nasi studenci, pozwolą im godnie reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Wierzę, że uczestnicząc w Expo, zdobędą cenne doświadczenie, które przyczyni się do ich dalszego rozwoju zawodowego.
  Piotr Buła
  prof. dr hab. Piotr Buła
  Prorektor ds. Projektów i Współpracy
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kształci przyszłych ekonomistów i menedżerów, dla których tematy gospodarcze są niezwykle istotne. Jesteśmy instytucją otwartą na nowe możliwości i wyzwania. Stawiamy na międzykulturowość i umiędzynarodowienie. Studia to nie tylko czas na zdobywanie wiedzy akademickiej. To również wspaniała okazja na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, czas na podróże i poszerzanie horyzontów. Udział naszych studentów w Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju przyczyni się do zdobycia przez nich wartościowego doświadczenia i nawiązania międzynarodowych kontaktów. Pozwoli studentom spojrzeć na rozwój gospodarczy i postęp technologiczny z zupełnie innej perspektywy. Studia to etap świadomego kształtowania światopoglądu przez naszych wychowanków. Jestem przekonany, iż kompetencje i umiejętności, jakie posiadają nasi studenci, pozwolą im godnie reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Wierzę, że uczestnicząc w Expo, zdobędą cenne doświadczenie, które przyczyni się do ich dalszego rozwoju zawodowego.
 • Jakub Doński-Lesiuk
  Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, wskazany przez Jego Magnificencję Rektora do realizacji współpracy z Zespołem Expo 2020 Dubai, oferuje możliwość kształcenia na 26 kierunkach studiów licencjackich i magisterskich. Studia na naszym Wydziale przyciągnęły niemal 4,5 tysiąca osób. Uważamy, że studenci kształcący się na kierunkach Logistyka , Finanse i biznes międzynarodowy oraz Międzynarodowe stosunki gospodarcze w sposób szczególny stanowić będą doborową kadrę Polskiego Pawilonu podczas Światowej Wystawy Expo w Dubaju. Staż w Polskim Pawilonie, jak również, na co bardzo liczymy, zaangażowanie naszych studentów w inne wydarzenia promujące Łódź, Województwo Łódzkie i ofertę Nauki Polskiej, stanowić będą przyczynek do lepszego poznania każdego z nich, jako ogniwa w łańcuchu organizacyjnym. Zetknięcie z szeregiem wyzwań i codziennych obowiązków, towarzyszących praktyce zawodowej w Pawilonie Polski na Expo 2020 w Dubaju, będzie dla nich doskonalą szkołą życia zapewniającą możliwość pozyskania kompetencji tak potrzebnych w praktyce gospodarczej. Kompetencje te przesądzą na ich korzyść, nie mamy co do tego najmniejszych wątpliwości, gdy kończąc studia staną przed obliczem wyboru kim chcą być na rynku pracy i w którym kierunku podążać. Jest nam niezmiernie miło, że spotkaliśmy się z otwartością Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz profesjonalizmem i życzliwością Zespołu Expo 2020 Dubai. Cieszy nas, że chcąc zaprezentować w Polskim Pawilonie w Dubaju to, co najlepsze, wspólnie działamy na rzecz pozyskania najlepszych wizytówek tego, co polskie – odpowiednio przygotowanych, kompetentnych i ambitnych studentów Uniwersytetu Łódzkiego!
  Jakub Doński-Lesiuk
  dr Jakub Doński-Lesiuk
  Katedra Logistyki i Innowacji
  Uniwersytet Łódzki

  Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, wskazany przez Jego Magnificencję Rektora do realizacji współpracy z Zespołem Expo 2020 Dubai, oferuje możliwość kształcenia na 26 kierunkach studiów licencjackich i magisterskich. Studia na naszym Wydziale przyciągnęły niemal 4,5 tysiąca osób. Uważamy, że studenci kształcący się na kierunkach Logistyka , Finanse i biznes międzynarodowy oraz Międzynarodowe stosunki gospodarcze w sposób szczególny stanowić będą doborową kadrę Polskiego Pawilonu podczas Światowej Wystawy Expo w Dubaju. Staż w Polskim Pawilonie, jak również, na co bardzo liczymy, zaangażowanie naszych studentów w inne wydarzenia promujące Łódź, Województwo Łódzkie i ofertę Nauki Polskiej, stanowić będą przyczynek do lepszego poznania każdego z nich, jako ogniwa w łańcuchu organizacyjnym. Zetknięcie z szeregiem wyzwań i codziennych obowiązków, towarzyszących praktyce zawodowej w Pawilonie Polski na Expo 2020 w Dubaju, będzie dla nich doskonalą szkołą życia zapewniającą możliwość pozyskania kompetencji tak potrzebnych w praktyce gospodarczej. Kompetencje te przesądzą na ich korzyść, nie mamy co do tego najmniejszych wątpliwości, gdy kończąc studia staną przed obliczem wyboru kim chcą być na rynku pracy i w którym kierunku podążać. Jest nam niezmiernie miło, że spotkaliśmy się z otwartością Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz profesjonalizmem i życzliwością Zespołu Expo 2020 Dubai. Cieszy nas, że chcąc zaprezentować w Polskim Pawilonie w Dubaju to, co najlepsze, wspólnie działamy na rzecz pozyskania najlepszych wizytówek tego, co polskie – odpowiednio przygotowanych, kompetentnych i ambitnych studentów Uniwersytetu Łódzkiego!
 • Izabela Święcicka
  Wymiana myśli, wiedzy i doświadczeń to filary współczesnej nauki. Współpraca naukowa ma dziś charakter globalny, co nie zmienia faktu, że przełomowe odkrycia i idee często rodzą się w lokalnych uczelniach, ośrodkach badawczych czy firmach. Expo 2020 w Dubaju daje znakomite możliwości do prezentacji krajowych, ale też regionalnych osiągnięć na międzynarodowym forum. Jestem przekonana, że będzie to bardzo udana promocja, ale też dumna, że Uniwersytet w Białymstoku ma szansę wnieść w nią swój wkład, jako partner Województwa Podlaskiego. Zwłaszcza, że hasło Polskiego Pawilonu – „Kreatywność inspirowana naturą” – w przypadku regionu podlaskiego i nauki rozwijanej w naszej uczelni, wydaje się być szczególnie adekwatne. Nasza obecność na Expo wpisuje się również w misję uczelni, jaką jest nie tylko intensywny rozwój badań, ale też podnoszenie poziomu umiędzynarodowienia oraz ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
  Izabela Święcicka
  prof. Izabela Święcicka
  Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
  Uniwersytet w Białymstoku

  Wymiana myśli, wiedzy i doświadczeń to filary współczesnej nauki. Współpraca naukowa ma dziś charakter globalny, co nie zmienia faktu, że przełomowe odkrycia i idee często rodzą się w lokalnych uczelniach, ośrodkach badawczych czy firmach. Expo 2020 w Dubaju daje znakomite możliwości do prezentacji krajowych, ale też regionalnych osiągnięć na międzynarodowym forum. Jestem przekonana, że będzie to bardzo udana promocja, ale też dumna, że Uniwersytet w Białymstoku ma szansę wnieść w nią swój wkład, jako partner Województwa Podlaskiego. Zwłaszcza, że hasło Polskiego Pawilonu – „Kreatywność inspirowana naturą” – w przypadku regionu podlaskiego i nauki rozwijanej w naszej uczelni, wydaje się być szczególnie adekwatne. Nasza obecność na Expo wpisuje się również w misję uczelni, jaką jest nie tylko intensywny rozwój badań, ale też podnoszenie poziomu umiędzynarodowienia oraz ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Wawrzyniec Konarski
  Dynamiczny rozwój Emiratów Arabskich trwa nieprzerwanie od lat 60. XX wieku osiągając rezultaty trudne do powtórzenia gdzie indziej. Dubaj pozostaje w pierwszym rzędzie symbolem zmian gospodarczych i szerzej cywilizacyjnych w tym regionie naszego globu, stąd też jego wybór jako miejsca Światowej Wystawy EXPO jest wymownym podkreśleniem osiągniętego przezeń awansu. O skali tych przemian można się przekonać konfrontując zbiory muzealne i tamtejsze zabytki architektury z obecnym obliczem Dubaju, czego osobiście doświadczyłem cztery lata temu. Wspomniany awans inspiruje i skłania do wyciągania wniosków nie tylko przez odwiedzających Dubaj przedstawicieli państw, struktur gospodarczych, ale też i szkół wyższych. Stąd zaangażowanie reprezentantów naszej uczelni – zdolnych i ambitnych młodych ludzi pracujących zarówno na korzystny wizerunek Vistuli, jak i na swój własny – w wydarzenia tworzące atmosferę Wystawy jest dowodem na synergię między ich ambicjami a zamierzeniami samej uczelni. Także na synergię o charakterze wielokulturowym, której najlepszym odzwierciedleniem jest nasze pierwsze miejsce wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce pod względem umiędzynarodowienia. Mamy studentów ze 100 krajów świata i tę naszą specyfikę chcemy pokazać, wnosząc swój wkład w funkcjonowanie polskiego pawilonu. EXPO w Dubaju będzie temu sprzyjać w olbrzymim stopniu.
  Wawrzyniec Konarski
  dr hab. Wawrzyniec Konarski
  Rektor
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Dynamiczny rozwój Emiratów Arabskich trwa nieprzerwanie od lat 60. XX wieku osiągając rezultaty trudne do powtórzenia gdzie indziej. Dubaj pozostaje w pierwszym rzędzie symbolem zmian gospodarczych i szerzej cywilizacyjnych w tym regionie naszego globu, stąd też jego wybór jako miejsca Światowej Wystawy EXPO jest wymownym podkreśleniem osiągniętego przezeń awansu. O skali tych przemian można się przekonać konfrontując zbiory muzealne i tamtejsze zabytki architektury z obecnym obliczem Dubaju, czego osobiście doświadczyłem cztery lata temu. Wspomniany awans inspiruje i skłania do wyciągania wniosków nie tylko przez odwiedzających Dubaj przedstawicieli państw, struktur gospodarczych, ale też i szkół wyższych. Stąd zaangażowanie reprezentantów naszej uczelni – zdolnych i ambitnych młodych ludzi pracujących zarówno na korzystny wizerunek Vistuli, jak i na swój własny – w wydarzenia tworzące atmosferę Wystawy jest dowodem na synergię między ich ambicjami a zamierzeniami samej uczelni. Także na synergię o charakterze wielokulturowym, której najlepszym odzwierciedleniem jest nasze pierwsze miejsce wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce pod względem umiędzynarodowienia. Mamy studentów ze 100 krajów świata i tę naszą specyfikę chcemy pokazać, wnosząc swój wkład w funkcjonowanie polskiego pawilonu. EXPO w Dubaju będzie temu sprzyjać w olbrzymim stopniu.
 • Rafał Szmytke
  Reprezentowanie Polski na międzynarodowej wystawie Expo 2020 w Dubaju traktuję jako wielki zaszczyt dla naszej Uczelni. To będzie też wyjątkowe i niezwykle cenne doświadczenie, które wpisuje się w misję Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. Koncentrujemy się bowiem na tym, aby jak najlepiej przygotowywać absolwentów na potrzeby branż zajmujących się turystyką, organizacją wydarzeń i sztuką kulinarną, promując ideę przedsiębiorczości opartą o system współpracy z praktykami i otoczeniem biznesowym.
  Nasi studenci, którzy zajmą się obsługą polskiego pawilonu w Dubaju, przejdą fantastyczną szkołę. Sami poczują, jak takie wydarzenia tworzą przestrzeń do spotkań, bliskości i emocji, jak kreują się doświadczenia i wspomnienia, jak rodzi się magia i nawiązują się relacje. Będą mieli też okazję spojrzenia na świat przez pryzmat turystyki, a konkretnie jej zrównoważonego rozwoju, który powinien uwzględniać zielone i cyfrowe kierunki jej transformacji.
  Mam nadzieję, że podczas trwania największej światowej wystawy, jej uczestnicy będą mieli okazję zastanowić się nad przyszłością sektora turystyki, który należy uczynić bardziej odpornym i zrównoważonym, wyciągając wnioski z obecnego kryzysu spowodowanego pandemią i przewidując równocześnie nowe trendy i wzorce konsumenckie z nim związane. Podczas Expo 2020 w Dubaju chcemy promować idee, które nam przyświecają i wartości, które są nam najbliższe. Nasz udział w tym wydarzeniu to ważna inwestycja, która z pewnością przyniesie korzyści nam wszystkim.
  Rafał Szmytke
  Rafał Szmytke
  Prorektor
  Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

  Reprezentowanie Polski na międzynarodowej wystawie Expo 2020 w Dubaju traktuję jako wielki zaszczyt dla naszej Uczelni. To będzie też wyjątkowe i niezwykle cenne doświadczenie, które wpisuje się w misję Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. Koncentrujemy się bowiem na tym, aby jak najlepiej przygotowywać absolwentów na potrzeby branż zajmujących się turystyką, organizacją wydarzeń i sztuką kulinarną, promując ideę przedsiębiorczości opartą o system współpracy z praktykami i otoczeniem biznesowym.
  Nasi studenci, którzy zajmą się obsługą polskiego pawilonu w Dubaju, przejdą fantastyczną szkołę. Sami poczują, jak takie wydarzenia tworzą przestrzeń do spotkań, bliskości i emocji, jak kreują się doświadczenia i wspomnienia, jak rodzi się magia i nawiązują się relacje. Będą mieli też okazję spojrzenia na świat przez pryzmat turystyki, a konkretnie jej zrównoważonego rozwoju, który powinien uwzględniać zielone i cyfrowe kierunki jej transformacji.
  Mam nadzieję, że podczas trwania największej światowej wystawy, jej uczestnicy będą mieli okazję zastanowić się nad przyszłością sektora turystyki, który należy uczynić bardziej odpornym i zrównoważonym, wyciągając wnioski z obecnego kryzysu spowodowanego pandemią i przewidując równocześnie nowe trendy i wzorce konsumenckie z nim związane. Podczas Expo 2020 w Dubaju chcemy promować idee, które nam przyświecają i wartości, które są nam najbliższe. Nasz udział w tym wydarzeniu to ważna inwestycja, która z pewnością przyniesie korzyści nam wszystkim.
 • Ewa Zapora
  Politechnika Białostocka od lat stawia na naukową i społeczno-gospodarczą współpracę międzynarodową w połączeniu z dbałością o ekosystem. „Gdy z naturą niezwykłą i wybitną połączy się jakieś wykształcenie naukowe, wówczas zwykle powstaje coś wspaniałego i osobliwego” – te słowa Cycerona od lat inspirują studentów i naukowców Politechniki Białostockiej. Jesteśmy niezwykle dumni, iż to właśnie studenci naszej uczelni zaprojektowali wystawę czasową Województwa Podlaskiego. Młodzieńcza twórczość, innowacyjność a jednocześnie wierność tradycji i poszanowanie natury – tymi elementami będziemy chcieli zaznaczyć obecność Województwa Podlaskiego i Politechniki Białostockiej na Expo w Dubaju.
  Bezpośrednie spotkanie ze światem biznesu może realnie przyczynić się do zainteresowania komercjalizacją wyników badań naukowców Politechniki Białostockiej, które dotyczą problemów globalnych.
  Jestem przekonana, że Expo 2020 w Dubaju będzie ogromnym sukcesem, a Województwo Podlaskie i Politechnika Białostocka wzmocnią swoją pozycję i rozpoznawalność na świecie.
  Ewa Zapora
  dr Ewa Zapora
  Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
  Politechnika Białostocka

  Politechnika Białostocka od lat stawia na naukową i społeczno-gospodarczą współpracę międzynarodową w połączeniu z dbałością o ekosystem. „Gdy z naturą niezwykłą i wybitną połączy się jakieś wykształcenie naukowe, wówczas zwykle powstaje coś wspaniałego i osobliwego” – te słowa Cycerona od lat inspirują studentów i naukowców Politechniki Białostockiej. Jesteśmy niezwykle dumni, iż to właśnie studenci naszej uczelni zaprojektowali wystawę czasową Województwa Podlaskiego. Młodzieńcza twórczość, innowacyjność a jednocześnie wierność tradycji i poszanowanie natury – tymi elementami będziemy chcieli zaznaczyć obecność Województwa Podlaskiego i Politechniki Białostockiej na Expo w Dubaju.
  Bezpośrednie spotkanie ze światem biznesu może realnie przyczynić się do zainteresowania komercjalizacją wyników badań naukowców Politechniki Białostockiej, które dotyczą problemów globalnych.
  Jestem przekonana, że Expo 2020 w Dubaju będzie ogromnym sukcesem, a Województwo Podlaskie i Politechnika Białostocka wzmocnią swoją pozycję i rozpoznawalność na świecie.
 • Artur Kosicki
  Udział Województwa Podlaskiego w Wystawie Światowej to przede wszystkim możliwość zaprezentowania innowacyjnych pomysłów, które są osadzone w podlaskiej rzeczywistości. Nasza obecność na Expo w Dubaju to również szansa na promocję branż będących ambasadorami podlaskiej gospodarki, takich jak drzewno-meblarska, jachtowa, metalowo-maszynowa, spożywcza oraz dynamicznie rozwijająca się branża IT. Wierzę, że nasi przedsiębiorcy nawiążą nowe kontakty biznesowe, które pozwolą na wzrost ich obecności na zagranicznych rynkach, jak i promocję naszej gospodarki. Bardzo się cieszę, że dzięki staraniom samorządu województwa i naszego środowiska akademickiego pawilon narodowy, wizytówka Polski w Dubaju, może pełnić kolejną niezwykle ważną misję po spełnieniu swojej roli podczas Expo. Jestem przekonany, że planowane w przyszłości XYLOPOLIS, Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie, które ma szansę stanąć w Białymstoku, w bliźniaczym budynku Pawilonu Polski będzie kolejnym ważnym krokiem w rozwoju nauki i technologii oraz wizytówką naszego regionu.
  Artur Kosicki
  Artur Kosicki
  Marszałek Województwa Podlaskiego

  Udział Województwa Podlaskiego w Wystawie Światowej to przede wszystkim możliwość zaprezentowania innowacyjnych pomysłów, które są osadzone w podlaskiej rzeczywistości. Nasza obecność na Expo w Dubaju to również szansa na promocję branż będących ambasadorami podlaskiej gospodarki, takich jak drzewno-meblarska, jachtowa, metalowo-maszynowa, spożywcza oraz dynamicznie rozwijająca się branża IT. Wierzę, że nasi przedsiębiorcy nawiążą nowe kontakty biznesowe, które pozwolą na wzrost ich obecności na zagranicznych rynkach, jak i promocję naszej gospodarki. Bardzo się cieszę, że dzięki staraniom samorządu województwa i naszego środowiska akademickiego pawilon narodowy, wizytówka Polski w Dubaju, może pełnić kolejną niezwykle ważną misję po spełnieniu swojej roli podczas Expo. Jestem przekonany, że planowane w przyszłości XYLOPOLIS, Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie, które ma szansę stanąć w Białymstoku, w bliźniaczym budynku Pawilonu Polski będzie kolejnym ważnym krokiem w rozwoju nauki i technologii oraz wizytówką naszego regionu.
 • Grzegorz Schreiber
  Obecność Województwa Łódzkiego na Expo 2020 w Dubaju stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego naszego regionu. To ogromna szansa dla innowacyjnych firm z Łódzkiego na wypromowanie produktów i usług podczas największego i najbardziej prestiżowego wydarzenia na świecie. Udział w Expo w Dubaju to również możliwość pozyskania nowych kontaktów biznesowych i relacji handlowych na terenie ZEA. Expo ma wymiar promocyjny, ale przede wszystkim jest szansą na wymierne korzyści biznesowe.
  Grzegorz Schreiber
  Grzegorz Schreiber
  Marszałek Województwa Łódzkiego

  Obecność Województwa Łódzkiego na Expo 2020 w Dubaju stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego naszego regionu. To ogromna szansa dla innowacyjnych firm z Łódzkiego na wypromowanie produktów i usług podczas największego i najbardziej prestiżowego wydarzenia na świecie. Udział w Expo w Dubaju to również możliwość pozyskania nowych kontaktów biznesowych i relacji handlowych na terenie ZEA. Expo ma wymiar promocyjny, ale przede wszystkim jest szansą na wymierne korzyści biznesowe.
 • Cezary Przybylski
  Dolny Śląsk jako region niezwykły na Wystawie Światowej Expo 2020 zaprezentuje multimedialną ekspozycję Hydropolis. Przestrzeń pawilonu zostanie zaaranżowana przy wykorzystaniu nowych technologii przedstawiających dziewięć stref tematycznych związanych z wodą, która jest jednym z atrybutów województwa.
  Cezary Przybylski
  Cezary Przybylski
  Marszałek Województwa Dolnośląskiego

  Dolny Śląsk jako region niezwykły na Wystawie Światowej Expo 2020 zaprezentuje multimedialną ekspozycję Hydropolis. Przestrzeń pawilonu zostanie zaaranżowana przy wykorzystaniu nowych technologii przedstawiających dziewięć stref tematycznych związanych z wodą, która jest jednym z atrybutów województwa.
 • Gustaw Marek Brzezin
  Udział w Wystawach Światowych daje krajom i regionom możliwość zaprezentowania swojego dorobku kulturalnego, naukowego, technologicznego oraz pokazania ich bogactwa naturalnego. W opowieści o Polsce nie może zabraknąć Warmii i Mazur – regionu o wyjątkowej, nieskażonej przyrodzie, „Zielonych Płuc Polski”, „krainy 1000 jezior”. Naszych lasów, jezior, rzek, przestrzeni i widoków tak różnych od tych znanych mieszkańcom Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Chcemy pokazać odwiedzającym wystawę, że Warmia i Mazury to region ekologiczny, czysty, idealny do odpoczynku i złapania oddechu, ale jednocześnie miejsce, gdzie rozwijają się nowoczesne, przyjazne środowisku technologie, miejsce które sprzyja pracy twórczej, realizacji pomysłów, doskonałe do życia i prowadzenia biznesu. Udział w EXPO to dla regionu szansa na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobami zainteresowanymi inwestowaniem, budowaniem relacji z regionalnymi przedsiębiorcami i potencjalnymi kontrahentami.
  Gustaw Marek Brzezin
  Gustaw Marek Brzezin
  Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  Udział w Wystawach Światowych daje krajom i regionom możliwość zaprezentowania swojego dorobku kulturalnego, naukowego, technologicznego oraz pokazania ich bogactwa naturalnego. W opowieści o Polsce nie może zabraknąć Warmii i Mazur – regionu o wyjątkowej, nieskażonej przyrodzie, „Zielonych Płuc Polski”, „krainy 1000 jezior”. Naszych lasów, jezior, rzek, przestrzeni i widoków tak różnych od tych znanych mieszkańcom Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Chcemy pokazać odwiedzającym wystawę, że Warmia i Mazury to region ekologiczny, czysty, idealny do odpoczynku i złapania oddechu, ale jednocześnie miejsce, gdzie rozwijają się nowoczesne, przyjazne środowisku technologie, miejsce które sprzyja pracy twórczej, realizacji pomysłów, doskonałe do życia i prowadzenia biznesu. Udział w EXPO to dla regionu szansa na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobami zainteresowanymi inwestowaniem, budowaniem relacji z regionalnymi przedsiębiorcami i potencjalnymi kontrahentami.
 • Elżbieta Anna Polak
  Pod hasłem "Zielona kraina inteligentnych technologii" chcemy zaprezentować się jako poważny partner biznesowy i gospodarczy. Lubuskie to młody region leżący w centrum Europy, tuż przy granicy z Niemcami. Z nami warto współpracować, bo reprezentujemy wszystko co najlepsze. Kultywowanie tradycji, poszukiwanie i wcielanie w życie nowych rozwiązań technologicznych, rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość mieszkańców oraz bogactwo natury – to nasze priorytety. Liczę, że udział w tak prestiżowym wydarzeniu przyczyni się do nawiązania wielu owocnych kontaktów naszych lubuskich firm na rynku arabskim.
  Elżbieta Anna Polak
  Elżbieta Anna Polak
  Marszałek Województwa Lubuskiego

  Pod hasłem "Zielona kraina inteligentnych technologii" chcemy zaprezentować się jako poważny partner biznesowy i gospodarczy. Lubuskie to młody region leżący w centrum Europy, tuż przy granicy z Niemcami. Z nami warto współpracować, bo reprezentujemy wszystko co najlepsze. Kultywowanie tradycji, poszukiwanie i wcielanie w życie nowych rozwiązań technologicznych, rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość mieszkańców oraz bogactwo natury – to nasze priorytety. Liczę, że udział w tak prestiżowym wydarzeniu przyczyni się do nawiązania wielu owocnych kontaktów naszych lubuskich firm na rynku arabskim.
 • Jakub Chełstowski
  Hasło przewodnie Expo 2020 „Connecting Minds, Creating the Future” jest odzwierciedleniem strategii i wizji z jaką podchodzimy do naszego regionu. Województwo Śląskie dynamicznie się zmienia. Wyznaczamy ambitną drogę do zielonego ładu i z konsekwencją realizujemy misję na rzecz jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń. Podczas Expo zaprezentujemy naszą pasję i chęć do zmiany, do odkrywania i aktywnego działania na rzecz zielonej transformacji. Drzemie w nas energia i siła, którą pragniemy podzielić się z odwiedzającymi naszą wystawę w Pawilonie Polski. Będziemy podkreślać ogromny potencjał jaki posiada Województwo Śląskie w postaci bogatej oferty turystycznej i kulturalnej, regionu zaawansowanych technologii z najlepszym klimatem inwestycyjnym. Zapraszamy na innowacyjną wystawę, której motywem przewodnim będzie koronka koniakowska, jako symboliczna sieć powiązań różnorodnych elementów naszego regionu tworzących razem harmonijną całość. Zapraszam serdecznie!
  Jakub Chełstowski
  Jakub Chełstowski
  Marszałek Województwa Śląskiego

  Hasło przewodnie Expo 2020 „Connecting Minds, Creating the Future” jest odzwierciedleniem strategii i wizji z jaką podchodzimy do naszego regionu. Województwo Śląskie dynamicznie się zmienia. Wyznaczamy ambitną drogę do zielonego ładu i z konsekwencją realizujemy misję na rzecz jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń. Podczas Expo zaprezentujemy naszą pasję i chęć do zmiany, do odkrywania i aktywnego działania na rzecz zielonej transformacji. Drzemie w nas energia i siła, którą pragniemy podzielić się z odwiedzającymi naszą wystawę w Pawilonie Polski. Będziemy podkreślać ogromny potencjał jaki posiada Województwo Śląskie w postaci bogatej oferty turystycznej i kulturalnej, regionu zaawansowanych technologii z najlepszym klimatem inwestycyjnym. Zapraszamy na innowacyjną wystawę, której motywem przewodnim będzie koronka koniakowska, jako symboliczna sieć powiązań różnorodnych elementów naszego regionu tworzących razem harmonijną całość. Zapraszam serdecznie!
 • Piotr Całbecki
  Kujawy i Pomorze mają wiele do zaoferowania gościom z całego świata. Jesteśmy regionem atrakcyjnym turystycznie, posiadającym bogatą historię i liczne zabytki. Tutaj urodził się Mikołaj Kopernik, a wspaniałe tradycje astronomiczne są wciąż kontynuowane. Wspólne niebo łączy u nas poszanowanie dziedzictwa z poszukiwaniem nowoczesnych rozwiązań. Wykorzystując potencjał naszego rolnictwa, produkujemy wysokiej jakości żywność, ale nasz region to także wiele innowacyjnych przedsiębiorstw otwartych na współpracę z zagranicznymi partnerami.
  Piotr Całbecki
  Piotr Całbecki
  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Kujawy i Pomorze mają wiele do zaoferowania gościom z całego świata. Jesteśmy regionem atrakcyjnym turystycznie, posiadającym bogatą historię i liczne zabytki. Tutaj urodził się Mikołaj Kopernik, a wspaniałe tradycje astronomiczne są wciąż kontynuowane. Wspólne niebo łączy u nas poszanowanie dziedzictwa z poszukiwaniem nowoczesnych rozwiązań. Wykorzystując potencjał naszego rolnictwa, produkujemy wysokiej jakości żywność, ale nasz region to także wiele innowacyjnych przedsiębiorstw otwartych na współpracę z zagranicznymi partnerami.
 • Władysław Ortyl
  Promocja to bardzo istotny element dla samorządu województwa podkarpackiego. Stąd też zdecydowaliśmy się przystąpić do projektu Expo 2020 Dubai. Na największej tego typu imprezie na świecie chcemy pokazać swoje walory i atuty jako jeden z najbardziej innowacyjnych regionów w kraju. Jako jedyny region w kraju wskazaliśmy wśród inteligentnych specjalizacji „Lotnictwo i Kosmonautyka”. Nie mogło być inaczej skoro w naszym województwie koncentruje się niemal 90 procent tego przemysłu w Polsce. Postać Ignacego Łukasiewicza będzie tematem przewodnim naszej wystawy. Hasło Expo, „Connecting minds, creating the future”, doskonale opisuje jego osobę. Udział w Expo 2020 to dla nas duże wyróżnienie, wyzwanie i zobowiązanie. Dziękuję polskiemu rządowi oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu za możliwość ciekawej współpracy przy Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju.
  Władysław Ortyl
  Władysław Ortyl
  Marszałek Województwa Podkarpackiego

  Promocja to bardzo istotny element dla samorządu województwa podkarpackiego. Stąd też zdecydowaliśmy się przystąpić do projektu Expo 2020 Dubai. Na największej tego typu imprezie na świecie chcemy pokazać swoje walory i atuty jako jeden z najbardziej innowacyjnych regionów w kraju. Jako jedyny region w kraju wskazaliśmy wśród inteligentnych specjalizacji „Lotnictwo i Kosmonautyka”. Nie mogło być inaczej skoro w naszym województwie koncentruje się niemal 90 procent tego przemysłu w Polsce. Postać Ignacego Łukasiewicza będzie tematem przewodnim naszej wystawy. Hasło Expo, „Connecting minds, creating the future”, doskonale opisuje jego osobę. Udział w Expo 2020 to dla nas duże wyróżnienie, wyzwanie i zobowiązanie. Dziękuję polskiemu rządowi oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu za możliwość ciekawej współpracy przy Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju.
 • Jarosław Stawiarski
  Podczas Expo 2020 w Dubaju będziemy chcieli wyeksponować potencjał województwa lubelskiego, szczególnie w branży spożywczej oraz w tzw. turystyce medycznej. Wysokiej jakości regionalne produkty żywnościowe, bogata baza uniwersytecka oraz przyjazne warunki dla biznesu to nasze atuty, które przyciągają na Lubelszczyznę nowych inwestorów. Myślę, że dzięki wzmocnieniu przekazu podczas Expo, dotrzemy do jeszcze większej grupy odbiorców w Polsce i na świecie, a także przekonamy mieszkańców regionu, by czynnie włączali się w działania na rzecz promocji naszego regionu.
  Jarosław Stawiarski
  Jarosław Stawiarski
  Marszałek Województwa Lubelskiego

  Podczas Expo 2020 w Dubaju będziemy chcieli wyeksponować potencjał województwa lubelskiego, szczególnie w branży spożywczej oraz w tzw. turystyce medycznej. Wysokiej jakości regionalne produkty żywnościowe, bogata baza uniwersytecka oraz przyjazne warunki dla biznesu to nasze atuty, które przyciągają na Lubelszczyznę nowych inwestorów. Myślę, że dzięki wzmocnieniu przekazu podczas Expo, dotrzemy do jeszcze większej grupy odbiorców w Polsce i na świecie, a także przekonamy mieszkańców regionu, by czynnie włączali się w działania na rzecz promocji naszego regionu.
 • Hanna Zdanowska
  Współczesny świat stawia wiele wyzwań swoim mieszkańcom, a jednym z kluczowych pytań jakie stawia przed sobą ludzkość jest, jak sprawić aby stale podnosiła się jakość życia... Uczestnicząc w Wystawie Światowej Expo w Dubaju chcemy przedstawić Łódź jako gospodarza Wystawy Expo Horticulural 2029, które będzie poświęcone kształtowaniu miejskiego krajobrazu oraz wykorzystaniu potencjału zieleni w miastach. Stawiamy na wymianę doświadczeń i rozwiązań poprawiających jakość życia z poszanowaniem natury i tradycji. Zależy nam również na promocji gospodarczej naszego miasta oraz wspieraniu naszych przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych rynków zbytu oraz budowaniu trwałych relacji handlowych.
  Hanna Zdanowska
  Hanna Zdanowska
  Prezydent Miasta Łodzi

  Współczesny świat stawia wiele wyzwań swoim mieszkańcom, a jednym z kluczowych pytań jakie stawia przed sobą ludzkość jest, jak sprawić aby stale podnosiła się jakość życia... Uczestnicząc w Wystawie Światowej Expo w Dubaju chcemy przedstawić Łódź jako gospodarza Wystawy Expo Horticulural 2029, które będzie poświęcone kształtowaniu miejskiego krajobrazu oraz wykorzystaniu potencjału zieleni w miastach. Stawiamy na wymianę doświadczeń i rozwiązań poprawiających jakość życia z poszanowaniem natury i tradycji. Zależy nam również na promocji gospodarczej naszego miasta oraz wspieraniu naszych przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych rynków zbytu oraz budowaniu trwałych relacji handlowych.
 • Justyna Orłowska
  Głównym Celem GovTech jest promowanie nowatorskich rozwiązań i innowacji. Polskie start-upy, tworząc nowoczesne narzędzia dla instytucji publicznych, nieraz pokazały swój ogromny potencjał. Dzięki udziałowi w Expo 2020 Dubai będzie mógł się o nim przekonać cały świat.
  Justyna Orłowska
  Justyna Orłowska
  Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech

  Głównym Celem GovTech jest promowanie nowatorskich rozwiązań i innowacji. Polskie start-upy, tworząc nowoczesne narzędzia dla instytucji publicznych, nieraz pokazały swój ogromny potencjał. Dzięki udziałowi w Expo 2020 Dubai będzie mógł się o nim przekonać cały świat.
 • Grzegorz Wrochna
  Dynamiczny rozwój cywilizacji stawia przed nami wciąż nowe wyzwania. Ambitne plany rozwojowe trzeba realizować tak, by nie narażały zdrowia i życia ludzkiego oraz nie degradowały naturalnego środowiska naszej planety. Tysiące decyzji dotyczących urbanizacji, rolnictwa, gospodarki morskiej czy zarządzania kryzysowego podejmowanych jest dziś na podstawie danych satelitarnych. Rosnąca liczba satelitów i innych obiektów na orbicie powoduje, iż niezbędne są narzędzia do ich obserwacji i zapobiegania zderzeniom. Dzięki osiągnięciom polskiej astronomii oraz współpracy instytucji i firm sektora kosmicznego, POLSA rozwija unikalną sieć teleskopów obserwacyjnych, zlokalizowanych w różnych częściach świata, tworząc Krajowy System Świadomości Sytuacyjnej w Przestrzeni Kosmicznej, który na bieżąco monitoruje zagrożenia. Agencja koordynuje też prace nad zapewnieniem dostępu do danych z orbitalnych obserwacji Ziemi oraz narzędzi do ich wykorzystania przez różne sektory administracji i gospodarki. Wspieramy także badania naukowe i rozwój technologii kosmicznych dążąc do rozwinięcia tej branży w silną gałąź gospodarki. Działania i osiągnięcia Polski w tych zakresach chcielibyśmy przedstawić podczas Expo. Zapraszamy także na spotkanie z POLSA podczas Space Week oraz do udziału w naszych aktywnościach edukacyjnych w Polskim Pawilonie, gdzie kosmos będzie istotnym akcentem.

  Rok 2021 został ustanowiony przez Sejm RP rokiem Stanisława Lema. Ten wybitny pisarz sformułował wiele wizjonerskich, wyprzedzających swoje czasy, opisów kosmosu. W „Dziennikach gwiazdowych” opisuje na przykład problem kosmicznych śmieci: „Każda cywilizacja w fazie technicznej zaczyna z wolna tonąć w odpadkach, które sprawiają jej ogromne kłopoty, aż wyprowadzi śmietniska w przestrzeń kosmiczną; żeby zaś nie przeszkadzały zbytnio w kosmonautyce, umieszcza się je na specjalnie wyosobnionej orbicie. W ten sposób powstaje rosnący pierścień wysypisk, i właśnie po jego obecności można rozpoznać wyższą erę postępu”. Kosmiczne wątki w twórczości pisarza będą prezentowane w wielu odsłonach w Polskim Pawilonie, także w projektach z udziałem Polskiej Agencji Kosmicznej.

  Wystawa Światowa Expo 2020 w Dubaju stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania aktywności Polski w obszarze kosmicznym, zwłaszcza, że nadchodząca edycja silnie go akcentuje poprzez planowany Space Week oraz dedykowane ścieżki tematyczne.
  Grzegorz Wrochna
  prof. dr hab. Grzegorz Wrochna
  Prezes
  Polska Agencja Kosmiczna

  Dynamiczny rozwój cywilizacji stawia przed nami wciąż nowe wyzwania. Ambitne plany rozwojowe trzeba realizować tak, by nie narażały zdrowia i życia ludzkiego oraz nie degradowały naturalnego środowiska naszej planety. Tysiące decyzji dotyczących urbanizacji, rolnictwa, gospodarki morskiej czy zarządzania kryzysowego podejmowanych jest dziś na podstawie danych satelitarnych. Rosnąca liczba satelitów i innych obiektów na orbicie powoduje, iż niezbędne są narzędzia do ich obserwacji i zapobiegania zderzeniom. Dzięki osiągnięciom polskiej astronomii oraz współpracy instytucji i firm sektora kosmicznego, POLSA rozwija unikalną sieć teleskopów obserwacyjnych, zlokalizowanych w różnych częściach świata, tworząc Krajowy System Świadomości Sytuacyjnej w Przestrzeni Kosmicznej, który na bieżąco monitoruje zagrożenia. Agencja koordynuje też prace nad zapewnieniem dostępu do danych z orbitalnych obserwacji Ziemi oraz narzędzi do ich wykorzystania przez różne sektory administracji i gospodarki. Wspieramy także badania naukowe i rozwój technologii kosmicznych dążąc do rozwinięcia tej branży w silną gałąź gospodarki. Działania i osiągnięcia Polski w tych zakresach chcielibyśmy przedstawić podczas Expo. Zapraszamy także na spotkanie z POLSA podczas Space Week oraz do udziału w naszych aktywnościach edukacyjnych w Polskim Pawilonie, gdzie kosmos będzie istotnym akcentem.

  Rok 2021 został ustanowiony przez Sejm RP rokiem Stanisława Lema. Ten wybitny pisarz sformułował wiele wizjonerskich, wyprzedzających swoje czasy, opisów kosmosu. W „Dziennikach gwiazdowych” opisuje na przykład problem kosmicznych śmieci: „Każda cywilizacja w fazie technicznej zaczyna z wolna tonąć w odpadkach, które sprawiają jej ogromne kłopoty, aż wyprowadzi śmietniska w przestrzeń kosmiczną; żeby zaś nie przeszkadzały zbytnio w kosmonautyce, umieszcza się je na specjalnie wyosobnionej orbicie. W ten sposób powstaje rosnący pierścień wysypisk, i właśnie po jego obecności można rozpoznać wyższą erę postępu”. Kosmiczne wątki w twórczości pisarza będą prezentowane w wielu odsłonach w Polskim Pawilonie, także w projektach z udziałem Polskiej Agencji Kosmicznej.

  Wystawa Światowa Expo 2020 w Dubaju stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania aktywności Polski w obszarze kosmicznym, zwłaszcza, że nadchodząca edycja silnie go akcentuje poprzez planowany Space Week oraz dedykowane ścieżki tematyczne.
 • Wojciech Kamieniecki
  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju już od ponad dekady działa na polu innowacji. Przez ten czas wsparliśmy tysiące projektów. Expo to możliwość pokazania efektów pracy naszych beneficjentów, którzy tworzą przełomowe produkty, nierzadko nowości na skalę światową. EXPO ma również dla nas inny wymiar - to ogromna platforma wymiany doświadczeń przedsiębiorstw i instytucji z całego świata. To możliwość zobaczenia innych sposobów działania, poznania innych toków myślenia. Naszą ambicją jest stale się rozwijać, by coraz skuteczniej pomagać rozwijać się naszym innowatorom. Dlatego nie może nas zabraknąć tam, gdzie będzie bić serce światowych innowacji, czyli na Expo 2020 Dubai.
  Wojciech Kamieniecki
  dr inż. Wojciech Kamieniecki
  Dyrektor
  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju już od ponad dekady działa na polu innowacji. Przez ten czas wsparliśmy tysiące projektów. Expo to możliwość pokazania efektów pracy naszych beneficjentów, którzy tworzą przełomowe produkty, nierzadko nowości na skalę światową. EXPO ma również dla nas inny wymiar - to ogromna platforma wymiany doświadczeń przedsiębiorstw i instytucji z całego świata. To możliwość zobaczenia innych sposobów działania, poznania innych toków myślenia. Naszą ambicją jest stale się rozwijać, by coraz skuteczniej pomagać rozwijać się naszym innowatorom. Dlatego nie może nas zabraknąć tam, gdzie będzie bić serce światowych innowacji, czyli na Expo 2020 Dubai.
 • Rafał Szlachta
  Polska Organizacja Turystyczna jest obecna w narodowym pawilonie na EXPO od wielu lat. Nasza obecność przybierała różne formy. W czasie EXPO Dubaj chcemy skupić się na współpracy z przedsiębiorcami z naszej branży. Za każdym razem stawiamy również na wspólną promocję wraz z regionami. Zależy nam na tym, by pokazywać Polskę jako kraj nieodkryty, o bogatej ofercie turystycznej i przede wszystkim bezpieczny. Kraj gościnny, nowoczesny, gdzie poziom usług jest bardzo wysoki a cena konkurencyjna. Chcemy podkreślać, że oferta turystyczna Polski jest bardzo bogata i różnorodna. Jestem przekonany, że każdy, kto przyjedzie do naszego kraju, odnajdzie coś dla siebie.
  Rafał Szlachta
  Rafał Szlachta
  Prezes
  Polska Organizacja Turystyczna

  Polska Organizacja Turystyczna jest obecna w narodowym pawilonie na EXPO od wielu lat. Nasza obecność przybierała różne formy. W czasie EXPO Dubaj chcemy skupić się na współpracy z przedsiębiorcami z naszej branży. Za każdym razem stawiamy również na wspólną promocję wraz z regionami. Zależy nam na tym, by pokazywać Polskę jako kraj nieodkryty, o bogatej ofercie turystycznej i przede wszystkim bezpieczny. Kraj gościnny, nowoczesny, gdzie poziom usług jest bardzo wysoki a cena konkurencyjna. Chcemy podkreślać, że oferta turystyczna Polski jest bardzo bogata i różnorodna. Jestem przekonany, że każdy, kto przyjedzie do naszego kraju, odnajdzie coś dla siebie.
 • Krzysztof Szubert
  W dniach 6-10 grudnia 2021 r. Polska będzie gospodarzem ogólnoświatowej konferencji ONZ Forum Zarządzania Internetem (IGF 2021), podczas której chcemy kontynuować międzynarodowe, wielostronne rozmowy o sprawach związanych z przestrzenią cyfrową. Szczególnie ważne dla nas jest zaangażowanie w ten dialog ludzi młodych, przyszłych liderów cyfrowego świata. Nasz udział w EXPO 2020 to wyjątkowa okazja, żeby pokazać jak bardzo ważny jest ich głos i opinia. Do zobaczenia w Dubaju, do zobaczenia w Polsce!
  Krzysztof Szubert
  Krzysztof Szubert
  Pełnomocnik RP ds. Forum Zarządzania Internetem ONZ IGF 2021;
  Prezes Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A.

  W dniach 6-10 grudnia 2021 r. Polska będzie gospodarzem ogólnoświatowej konferencji ONZ Forum Zarządzania Internetem (IGF 2021), podczas której chcemy kontynuować międzynarodowe, wielostronne rozmowy o sprawach związanych z przestrzenią cyfrową. Szczególnie ważne dla nas jest zaangażowanie w ten dialog ludzi młodych, przyszłych liderów cyfrowego świata. Nasz udział w EXPO 2020 to wyjątkowa okazja, żeby pokazać jak bardzo ważny jest ich głos i opinia. Do zobaczenia w Dubaju, do zobaczenia w Polsce!
 • Mateusz Berger
  Obecność na Expo 2020 w Dubaju to doskonała szansa na wzmocnienie kontaktów z Bliskim Wschodem, a także możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej. Jestem przekonany, że zarówno działalność ARP S.A. w branży offshore, która ma służyć rozwojowi rynku morskich farm wiatrowych, jak i nasze inwestycje w branżę gamingową zainteresują zagranicznych kontrahentów. Chcielibyśmy naszą aktywnością zachęcić całą globalną społeczność do korzystania z innowacyjnych rozwiązań i tworzenia nowych technologii na miarę XXI wieku.
  Mateusz Berger
  Mateusz Berger
  Wiceprezes Zarządu
  Agencja Rozwoju Przemysłu

  Obecność na Expo 2020 w Dubaju to doskonała szansa na wzmocnienie kontaktów z Bliskim Wschodem, a także możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej. Jestem przekonany, że zarówno działalność ARP S.A. w branży offshore, która ma służyć rozwojowi rynku morskich farm wiatrowych, jak i nasze inwestycje w branżę gamingową zainteresują zagranicznych kontrahentów. Chcielibyśmy naszą aktywnością zachęcić całą globalną społeczność do korzystania z innowacyjnych rozwiązań i tworzenia nowych technologii na miarę XXI wieku.
 • Krystian Szczepański
  Wszystkie działania Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego, podejmowane są w kontekście mądrego i zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi. Idea Xylopolis - miasta zasilanego naturą jest nam szczególnie bliska. To projekt, którego głównym celem jest promowanie postępu technologicznego w granicach wyznaczanych przez środowisko naturalne. W ramach działań realizowanych w projekcie pokazujemy, że dwa ekosystemy – miejski i leśny, mogą się wzajemnie przenikać i tworzyć harmonię. Podejście to już jest promowane w ramach prowadzonej kampanii edukacyjno-promocyjnej projektu i będzie zaprezentowane na Expo 2020 w Dubaju. Mamy nadzieję, że planowane przez nas działania na długo pozostaną w pamięci uczestników Wystawy Światowej, a także zainspirują wiele osób do odwiedzenia Polski, zaś firmy i instytucje do inwestowania w technologie przyjazne środowisku.
  Krystian Szczepański
  dr inż. Krystian Szczepański
  Dyrektor
  Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytutu Badawczy

  Wszystkie działania Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego, podejmowane są w kontekście mądrego i zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi. Idea Xylopolis - miasta zasilanego naturą jest nam szczególnie bliska. To projekt, którego głównym celem jest promowanie postępu technologicznego w granicach wyznaczanych przez środowisko naturalne. W ramach działań realizowanych w projekcie pokazujemy, że dwa ekosystemy – miejski i leśny, mogą się wzajemnie przenikać i tworzyć harmonię. Podejście to już jest promowane w ramach prowadzonej kampanii edukacyjno-promocyjnej projektu i będzie zaprezentowane na Expo 2020 w Dubaju. Mamy nadzieję, że planowane przez nas działania na długo pozostaną w pamięci uczestników Wystawy Światowej, a także zainspirują wiele osób do odwiedzenia Polski, zaś firmy i instytucje do inwestowania w technologie przyjazne środowisku.

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji