Polskie firmy stawiają na nowoczesne technologie środowiskowe

Opublikiwano: 17 grudnia, 2021

Expo 2020 Dubai pomaga im wzmocnić pozycję w globalnej rzeczywistości

Polskie firmy i instytucje od lat aktywnie działają na rzecz odpowiedzialnej i zrównoważonej transformacji technologicznej. Efektem są sukcesy w dziedzinach niskoemisyjnego transportu, budownictwa pasywnego, czy gospodarki odpadami. Potencjał innowacyjnych zielonych technologii na arenie międzynarodowej wzmacnia udział Polski w Expo 2020 Dubai. Polska Agencja Inwestycji i Handlu przygotowała kompleksowy program gospodarczy, który stwarza duże możliwości przedsiębiorcom w nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych.

Polska od początku Expo 2020 Dubai promuje innowacyjne rozwiązania technologiczne, które mają pozytywny wpływ na środowisko. Potwierdza to obecność polskich firm z perspektywicznych branż zrównoważonej gospodarki. W strefie zwiedzania Pawilonu Polski – „Poland. Spirit of ingenuity” swoje rozwiązania prezentuje między innymi Ekoenergetyka. To firma technologiczna, która jest jednym z pionierów w dziedzinie elektromobilności. Odpowiada za tworzenie infrastruktury ładowania dla pojazdów energetycznych. Dostarcza tego typu rozwiązania zarówno producentom samochodów, jak i autobusów elektrycznych.

Firma funkcjonuje w ponad 150 miastach na świecie. W ostatnim czasie uruchomiła stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Niemczech, czy Belgii. Inną firmą, która prezentuje swoje osiągnięcia w Pawilonie Polski, jest Columbus Energy. Zaczynała jako start-up, a obecnie cieszy się renomą specjalisty w energooszczędnych rozwiązaniach dla domu. W ofercie posiada między innymi farmy fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii, czy zielone elektrownie. Z usług firmy do tej pory skorzystało już 48 500 klientów w całej Polsce.

Zielone technologie na Expo 2020 Dubai

O zielonej energii dla przyszłości i innowacyjnych rozwiązań rozmawiano między innymi na Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym (6.12.2021 r.) – jednym z najważniejszych wydarzeń rodzimej prezentacji na Expo 2020 Dubai. Tej tematyce poświęcony był jeden z paneli tematycznych. Zwrócono na nim uwagę na to, że świat powinien oprzeć się na źródłach odnawialnej energii. Celem panelu było znalezienie odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące realizacji ambitnych planów przeprowadzenia zielonej transformacji w wymiarze globalnym.

Duża część dyskusji poświęcona była wodorowi i jego roli we wprowadzeniu tzw. zielonego ładu. Dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych PKN Orlen, Grzegorz Jóźwiak przypomniał, że polski koncern paliwowo-energetyczny ogłosił osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku. Celem jest wdrożenie projektu infrastrukturalnego „Hydrogen Eagle”, dotyczącego gospodarki wodorowej w Polsce i Europie Centralnej. PKN Orlen będzie przetwarzać odpady miejskie w wodór służący jako napęd w transporcie. Docelowo ma powstać 120 stacji tankowania wodoru, co ma się przełożyć na zmniejszenie śladu węglowego o milion ton rocznie.

Polskie technologie środowiskowe ze wsparcie instytucji państwowych

Polscy przedsiębiorcy, którzy decydują się oferować produkty oparte na zielonych technologiach, regularnie mogą liczyć na wsparcie finansowe i promocyjne wielu instytucji państwowych. Flagowym projektem dedykowanym pomysłodawcom innowacyjnych usług jest „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii”. Program przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska pomaga wypromować najlepsze polskie technologie środowiskowe w kraju i na zagranicznych rynkach. W jego ramach aktywne wsparcie otrzymują laureaci z VII i VIII edycji – łącznie jest to 31 firm, które oferują 36 zweryfikowanych przez specjalistów rozwiązań.

Dla przedsiębiorców, którzy zyskają wsparcie, organizowane są spotkania z partnerami z różnych krajów. Polskie małe i średnie firmy oprócz większych możliwości w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, otrzymują także wiedzę o rynkach zagranicznych, marketingowe know-how i narzędzia umożliwiające im dynamiczny rozwój. Program GreenEvo został uruchomiony w 2009 r. w wyniku ustaleń 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych. Wspiera rozwiązania firm w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, czy technologii redukujących emisję gazów cieplarnianych.

Ładowanie ...