Webinarium. Superkomputer w użyciu: Międzykontynentalny ultraszybki transfer danych

7 marca 2022
Godzina rozpoczęcia: 11:00
Online

Ocean Danych, który połączył Europę z krajami Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Czym jest superkomputer? Co sprawia, że jest „super”? Do czego może być używany? Czy może pracować na zdalnych zestawach danych? Na te i na inne pytania uzyskamy odpowiedzi podczas webinaru prowadzonego przez Michała Hermanowicza i Jarosława Skomiała z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego.

ICM jest jednym z największych centrów superkomputerowych i badawczych w Polsce. Ośrodek prowadzi interdyscyplinarne projekty naukowe oparte na modelowaniu matematycznym, symulacjach komputerowych, obliczeniach wielo- i wielkoskalowych.

W cyfrowej erze, posiadanie rozwiązania do przesyłania i przetwarzania danych na znaczne odległości i z wielką przepustowością, umożliwia nasz ciągły rozwój. Podczas tego seminarium skoncentrujemy się na jednym z naszych najciekawszych projektów badawczych, jakim jest transfer danych z Polski do Singapuru po nitce światłowodu CAE-1. Międzykontynentalne połączenie produkcyjne na odległość 19,800 km wymagało nowoczesnych rozwiązań softwarowych oraz dużego nakładu pracy międzynarodowego konsorcjum. Transfer daje możliwość włączenia Bliskiego Wschodu w intensywne i rozproszone na całym świecie badania i prace naukowe na szlaku Europa – Azja i Pacyfik – Stany Zjednoczone. Dołącz do webinaru, aby dowiedzieć się więcej!

Jak dołączyć

Prelegenci

Partner wydarzenia

Ładowanie ...