Zielone inwestycje jednym z głównych tematów na Expo

Opublikiwano: 18 września, 2021

Zielone inwestycje lekarstwem na covidowy kryzys i zmiany klimatu. Na Expo 2020 w Dubaju odbędzie się światowa debata

Przed Polską i całym światem stoją ważne wyzwania dotyczące zmiany sposobu produkcji i konsumpcji. Pandemia COVID- 19 pociągnęła za sobą spadek aktywności gospodarczej. Zwiększenie wydajności jest zatem konieczne i musi iść w parze z ograniczeniem negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Koncepcje innowacyjnej gospodarki opartej na zielonych technologiach, zrównoważanym rozwoju, zwiększonej mobilności i energii odnawialnej będą jednym z głównych tematów Expo 2020 w Dubaju i remedium na globalną recesję. Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która odpowiada za udział Polski w Wystawie Światowej, pokaże potencjał eksportowy naszego kraju i zaprezentuje jako atrakcyjne miejsce na zielone inwestycje.

Zielone inwestycje i koncepcja zrównoważonego rozwoju zyskują w ostatnich latach na popularności. W obliczu pandemii COVID- 19 dają duże możliwości rozwoju gospodarczego po kryzysie i zwiększenia miejsc pracy. Świadomość problemów związanych degradacją środowiska naturalnego i ograniczonym dostępem do zasobów zwiększa się z roku na rok. Jest to korzystny trend dla przedsiębiorców, których celem jest obniżenia kosztów swojej działalności, np. poprzez ograniczenie wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów, czy oszczędność zasobów naturalnych. Ważną rolę w tym zakresie mają do odegrania konsumenci. To od ich proekologicznych wyborów w dużej mierze zależy, czy idea zrównoważonego rozwoju i zielonego ładu będzie się dalej rozwijać i przynosić wymierne efekty. Spore wyzwania stoją też przed branżami żywności, budownictwa i transportu. Dzięki wprowadzeniu odpowiednich usprawnień będą wywierały mniejszy wpływ na środowisko. Nie do przecenienia jest także rola państw i Unii Europejskiej. Wprowadzenie finansowania ze środków publicznych jest w stanie przyspieszyć transformację gospodarki w gospodarkę zrównoważonego rozwoju i zwiększyć popyt na ekologiczne produkty i usługi.

Expo 2020 w Dubaju globalną platformą dyskusji o klimacie i rozwoju

Państwa i organizacje, a także przedsiębiorców i konsumentów w kontekście zielonych inwestycji połączy Expo 2020 w Dubaju. Poprzez wybór tematu przewodniego organizatorzy pragną podkreślić złożoność wyzwań klimatyczno-inwestycyjnych dzisiejszego świata. Hasło „Connecting Minds, Creating the Future – Łącząc umysły, tworzymy przyszłość” wskazuje, że zadań, które stoją przed ludzkością, nie sposób rozwiązać w izolacji. Zachęcają do tego, by działać razem – bez względu na szerokość geograficzną, bariery instytucjonalne czy różnice kulturowe. Hasło zostało rozwinięte na trzy podtematy. Jednym z nich jest Sustainability (zrównoważony rozwój). To globalny manifest życia w zgodzie i w równowadze z naszą planetą. Będzie inspiracją dla działań dla ochrony ekosystemów, efektywnego zarządzania zasobami, ochrony środowiska naturalnego oraz łagodzenia zmian klimatycznych.

Polski potencjał inspirowany naturą

Zdaniem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która odpowiada z udział Polski w Wystawie Światowej, kreatywność gospodarcza powinna iść w parze z dbaniem o naturę. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w haśle przewodnim naszej prezentacji: „Poland. Creativity inspired by nature. – Kreatywność inspirowana naturą”. Hasło Pawilonu Polski, który będzie nośnikiem informacji o naszym kraju i miejscem prawie 1000 wydarzeń, łączy motyw ludzkiego potencjału ze zrównoważonym rozwojem i mobilnością. O tym, jak ważnym zasobem jest środowisko i klimat, odwiedzający Wystawę goście przekonają się już przed wejściem do Pawilonu Polski. W strefie kolejki, zwiedzający poznają bogactwo polskiej natury. Roślinność charakterystyczna dla różnych regionów Polski będzie przeplatana artystyczną prezentacją polskich krajobrazów w artystycznych interpretacjach ilustratorów, plakacistów, poetów i typografów.

Seminaria gospodarcze PAIH a wzrost zielonych inwestycji

Seminaria gospodarcze to nowa inicjatywa w ramach Programu Gospodarczego na Expo 2020 Dubai. Autorem tego kompleksowego przedsięwzięcia jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Seminaria przybliżą zagranicznym inwestorom usługi, technologie i produkty opracowane przez polskich przedsiębiorców. Głównym celem będzie nawiązanie nowych kontaktów gospodarczych oraz prezentacja polskich doświadczeń i potencjału. Kluczowe wydarzenie dla promocji zielonych inwestycji w Polsce odbędzie się 5 października 2021 r. w Dubaju. Zaproszeni do dyskusji paneliści opowiedzą, jak ich kraje realizują działania zmierzające do transformacji energetycznej i w jaki sposób dążenia do osiągniecia neutralności emisyjnej kreują nowe trendy inwestycyjne.

Polska zaprezentuje się jako kraj ze sprzyjającym klimatem inwestycyjnym w tym sektorze. Rozwój fotowoltaiki, czy farm wiatrowych już teraz jest motorem napędowym głębokiej przebudowy polskiego systemu energetycznego. Seminarium „Zielone inwestycje a globalne wyzwania klimatyczne” będzie jednym z czterech tego typu wydarzeń naszej prezentacji na Wystawie Światowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Expo 2020 w Dubaju potrwa od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Ładowanie ...