Ponad 400 uczestników z różnych stron świata wzięło udział w Polsko-Afrykańskim Forum Gospodarczym

Opublikiwano: 1 kwietnia, 2022

28 marca 2022 roku odbyło się Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze – drugie międzynarodowe forum biznesowe zorganizowane przez Polskę podczas Expo 2020 Dubai. Forum zgromadziło przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji publicznych z 40 krajów.

The Polish-African Economic Forum brought together over 400 participants from all over the world
The Polish-African Economic Forum brought together over 400 participants from all over the world
W programie wydarzenia znalazły się panele dyskusyjne wskazujące potencjał współpracy między Polską a krajami afrykańskimi i arabskimi.
  • W panelach dyskusyjnych wzięli udział eksperci, przedstawiciele instytucji państwowych oraz przedsiębiorcy. Rozmowy dotyczyły pespektywy współpracy i rozwoju branży spożywczej, transportu i infrastruktury, zielonych technologii i usług medycznych. Ważnym punktem programu był panel o rodzajach wsparcia finansowego i merytorycznego dla przedsiębiorców
  • Przedstawiciele 27 krajów afrykańskich m.in. z Maroka, Egiptu, Nigerii, Kenii czy Republiki Południowej Afryki wzięło udział w forum
  • Dzięki staraniom organizatorów, w Expo 2020 Dubai uczestniczyła rekordowa liczba państw afrykańskich
  • Afryka to obecnie jeden z najbardziej perspektywicznych i najszybciej rozwijających się rynków świata. Kontynent zamieszkuje obecnie ponad 1,2 mld ludzi, a według szacunków ONZ liczba ta wzrośnie do 2,5 mld w 2050 roku
  • O zwiększającym się znaczeniu współpracy gospodarczej między Polską a Afryką świadczą liczby. Szacunkowa wymiana handlowa między Polską a krajami afrykańskimi w 2021 roku wyniosła 8 mld dolarów. Wartość ta zwiększyła się prawie o 30% w stosunku do wielkości wymiany handlowej w 2020 roku
  • Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze zorganizowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy z Partnerami: PKN ORLEN i BGK

Celem Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego, które odbyło się w ostatnich dniach Expo 2020 Dubai, było nawiązanie i wzmocnienie kontaktów z partnerami handlowymi w Afryce oraz na Bliskim Wschodzie. W trakcie paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów, naukowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji i władz państwowych, rozmawiano na temat wyzwań w poszczególnych sektorach gospodarki. Pierwsza debata dotyczyła bezpieczeństwa żywnościowego i sposobach jego zapewnienia w oparciu o współpracę. Tematem przewodnim kolejnego panelu były kwestie związane z transportem i infrastrukturą w krajach afrykańskich. Zwrócono uwagę między innymi na to, że polskie firmy mają duże doświadczenie i odpowiednie technologie, które mogą w znacznym stopniu przyspieszyć postępującą już urbanizację w krajach afrykańskich.

Ważnym punktem programu Forum był także panel dotyczący odnawialnych źródeł energii i gospodarki wodorowej. Na przykładzie RPA zastanawiano się, jaki jest potencjał osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju uwzględniającego kwestie klimatyczne. Dyskutowano o zielonym wodorze, energetyce słonecznej i elektrowniach wiatrowych oraz możliwościach współpracy w tym zakresie. Czwarty panel był z kolei poświęcony nowym technologiom zmieniającym branżę sprzętu medycznego i opieki zdrowotnej. W dyskusji wzięli udział zarówno przedstawiciele instytutów naukowych, jak i przedsiębiorcy reprezentujący konkretne firmy. Zwieńczeniem całego programu była rozmowa na temat sposobów efektywnego wsparcia finansowego dla firm, które decydują się na rozwinięcie biznesu na nowych rynkach. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele PAIH-u, KUKE, BGK oraz Banku Pekao SA.

Program GoAfrica kompleksowym wsparciem dla polskich przedsiębiorców   

Wsparcie instytucji państwowych dla polskich firm we współpracy biznesowej z partnerami zagranicznymi jest bardzo istotne. Przekonuje o tym działalność Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która zorganizowała Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze podczas Expo 2020 Dubai. PAIH od lat sukcesywnie wspiera przedstawicieli sektora prywatnego w ekspansji zagranicznej w krajach afrykańskich. Jedną z takich inicjatyw jest program GoAfrica. W jego ramach organizowane są warsztaty i szkolenia, misje gospodarcze, czy wyjazdy na targi branżowe. Program daje także wsparcie merytoryczne na każdym etapie prowadzenia działalności eksportowej oraz za sprawą ekspertów znających specyfikę poszczególnych rynków, pomaga opracować bezpieczną strategię działań. Obecnie PAIH prowadzi w Afryce pięć Zagranicznych Biur Handlowych: w Maroku, Egipcie, Nigerii, Kenii oraz RPA. Pomagają one polskim przedsiębiorcom już na miejscu. Weryfikują potencjalnych kontrahentów oraz ułatwiają zrozumienie specyfiki afrykańskich rynków i ich otoczenia biznesowego.

Przykładem polskiej firmy, która dzięki wsparciu PAIH-u odniosła sukces w Afryce, jest Cloud Services. W 2021 roku nawiązała ona współpracę z Grupą Bank of Africa, w efekcie czego powstała innowacyjna platforma sprzedażowa połączona z usługami kredytowymi. Cloud Services to przedsiębiorstwo specjalizujące się w rozwiązaniach IT dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego, które zwiększają sprzedaż i są przyjazne dla użytkowników. O potencjale tej współpracy świadczy fakt, że Grupa Bank of Africa, z którą współpracuje Cloud Services, ma siedzibę aż w 18 krajach, m.in. w Beninie, Burkina Faso, Ghanie, Mali, Togo, Etiopii, Kenii, czy na Madagaskarze.

Ładowanie ...