Polska w centrum uwagi na Expo 2020 Dubai

Opublikiwano: 15 grudnia, 2021

W Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym (6.12.2021) i Dniu Polski (7.12.2021) wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych i instytucji, przedsiębiorcy oraz eksperci.

Poland National Day
Poland National Day
Polska podpisała umowy bilateralne z partnerami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz wzmocniła potencjał eksportowy i inwestycyjny w rejonie Bliskiego Wschodu. Za organizację wydarzeń oraz całego udziału Polski na Expo 2020 Dubai odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Materiały prasowe

Zapis transmisji Forum

Materiały zdjęciowe

  • Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze zgromadziło około 650 uczestników (i 150 uczestników online), którzy odbyli szereg spotkań biznesowych oraz wzięli udział w panelach eksportowo-inwestycyjnych
  • Na sesji plenarnej podpisano trzy porozumienia, które zaktywizują bilateralne kontakty i relacje biznesowe między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi
  • PAIH zawarł umowę z DMCC – strefą wolnego handlu w Dubaju. Porozumienie ułatwi polskim firmom nawiązanie relacji handlowych z kluczowymi rynkami na świecie. KUKE i ECI podpisały porozumienie, dające wsparcie kredytowe krajowym eksporterom. Trzecia umowa została zawarta między Krajową Izbą Gospodarczą a Federacją Przemysłowo-Handlową ZEA. Jej efektem będzie utworzenie Emiracko-Polskiej Rady Biznesu
  • Uczestnicy Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego wzięli udział w panelach dyskusyjnych
    o eksporcie w kontekście zielonej energii, gospodarki cyfrowej, sztuki użytkowej
    i bezpieczeństwa żywności. Równolegle odbyły się prezentacje z ofertą inwestycyjną dotyczące infrastruktury przyszłości oraz możliwości i form inwestycji w Polsce
  • Partnerem Forum był Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz PKN Orlen
  • Dzień Polski, który odbył się 7 grudnia 2021 r., był okazją do zaprezentowania dorobku naukowego, kulturowego i gospodarczego naszego kraju. W części oficjalnej odegrano uroczyście hymn Polski oraz wciągnięto na maszt polską flagę. Zwieńczeniem tego wydarzenia pełnego atrakcji był koncert polskiej muzyki popularnej.

Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze rozpoczęło się od przemówień przedstawicieli obu państw. Wydarzenie otworzył Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Grzegorz Słomkowski. – Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Państwem być i reprezentować Polską Agencję Inwestycji i Handlu, a także przedstawić wielu ekspertów, panelistów i gości z tak wielu krajów. Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze to główny event biznesowy zorganizowany jako część udziału Polski na Expo 2020 Dubai.

Do tematyki Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego w szerszym kontekście w swojej wypowiedzi nawiązał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Grzegorz Piechowiak – Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu stanowiącym jeden z kluczowych punktów programu gospodarczego promującego Polskę podczas Expo 2020 Dubai. Cieszę się, że udaje nam się spotkać mimo trudnych pandemicznych okoliczności, z którymi wszyscy musimy się mierzyć. Pierwsze kontakty polsko-arabskie sięgają okresu średniowiecza, kiedy nauka i kultura arabska osiągnęły bardzo wysoki stopień rozwoju. Nasze relacje zawsze były bardzo dobre. Chcemy je rozwijać. Postrzegamy bowiem kraje arabskie jako bardzo perspektywiczny i wyjątkowo atrakcyjny, liczący ponad 400 milionów mieszkańców rynek. W swoim przemówieniu Grzegorz Piechowiak zwrócił uwagę także na to, że państwa arabskie przykładają dużą wagę do transformacji. To z kolei stwarza duże szanse dla polskich przedsiębiorców, którzy mają zagranicznym partnerom wiele do zaoferowania. Kluczowe
w nawiązywaniu współpracy są nowoczesne technologie: zielona energia, gospodarka cyfrowa, czy bezpieczeństwo żywnościowe. - Chciałbym zapewnić, że umiędzynarodowienie polskiej gospodarki, zarówno jeśli chodzi o eksport, jak i inwestycje, należy do priorytetów Ministerstwa Rozwoju
i Technologii. Jestem przekonany o tym, że dzisiejsze spotkanie będzie służyć wzmocnieniu polsko-arabskich więzi gospodarczych i zaowocuje wieloma wspólnymi projektami biznesowymi
– dodał Grzegorz Piechowiak.

W sesji otwierającej Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze uczestniczył także Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister Stanu ds. Handlu Zagranicznego Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wspomniał w swoim przemówieniu o 50-leciu powstania ZEA, które zbiegło się w czasie z kulminacyjnymi wydarzeniami udziału Polski w Expo 2020 Dubai. Podkreślił, że Polska jest zaufanym partnerem i widzi szerokie pole do współpracy w sektorach e-commerce, fintech, bezpieczeństwa żywności, transportu i wielu innych branż. Współpracy powinien sprzyjać fakt, że kraj przechodzi transformację do gospodarki obiegu zamkniętego. Minister Stanu ds. Handlu Zagranicznego powiedział, że Emiraty Arabskie otwierają się na inwestycje, stwarzają warunki do rozwoju startupów, a jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorców jest specjalna platforma cyfrowa, pozwalająca zakładać firmy online w kilka dni.

Swoim spojrzeniem na współpracę polsko-arabską z uczestnikami forum podzielił się także chargé d'affaires w Ambasadzie RP w ZEA, Jakub Sławek. Zwrócił uwagę na to, że Wystawa Światowa oraz forum gospodarcze pozwala wzmocnić lokalne relacje w Emiratach Arabskich. A dowodem na to jest Emiracko-Polska Rada Biznesu, która właśnie się zawiązała.

Przed panelami dyskusyjnymi przemówienie wygłosił także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy
i Polityki Regionalnej, Waldemar Buda. Podkreślił wagę wydarzenia poprzez zwrócenie uwagi na udział przedstawicieli trzech resortów – Ministerstwa Rozwoju i Handlu, Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Panele tematyczne Forum Gospodarczego

Zielona energia dla przyszłości

Po przemowach powitalnych w programie zaplanowano dwa rodzaje paneli dyskusyjnych z ofertą eksportową i inwestycyjną. W głównej sali pierwsza dyskusja odbyła się na temat „Zielonej energii dla przyszłości”. Moderatorem panelu był Prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, Maciej Mazur. We wprowadzeniu do dyskusji zwrócił uwagę na to, że świat musi oprzeć się na źródłach odnawialnej energii w znacznie większym stopniu niż miało to miejsce do tej pory. Miasto Dubaj i Expo 2020 Dubai ze swoim hasłem przewodnim „Connecting Minds, Creating The Future” oraz rozwijającymi je podtematami Opportunity (szanse), Mobility (mobilność) i Sustainability (zrównoważony rozwój) wpisują się w te cele i oczekiwania. Panel miał na celu odpowiedzieć na najważniejsze pytania
i podsunąć pomysły, jak zrealizować ambitne plany zielonej transformacji.

Rozmawiano o roli, jaką do tej pory odgrywał Dubaj i Światowe Stowarzyszenie Agencji Promocji Inwestycji (WAIPA) w rozwoju zielonych inwestycji. Podkreślono, że w 2010 roku rozpoczęto projekt dotyczący czystych technologii, w którego rozwój zaangażowany jest sektor prywatny i rządowy. Duża część dyskusji poświęcona była wodorowi i jego roli w zielonej transformacji. Dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych PKN Orlen, Grzegorz Jóźwiak opowiedział o polskiej strategii w tym zakresie. Przypomniał, że PKN Orlen ogłosiło osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku i chce wdrożyć projekt infrastrukturalny „Hydrogen Eagle” dotyczący gospodarki wodorowej w Polsce i szerzej –
w Europie Centralnej. PKN Orlen dąży do tego, żeby przetwarzać odpady miejskie i przetwarzać je
w wodór służący jako napęd w transporcie. Docelowo powstanie 120 stacji tankowania wodoru. Celem projektu jest zniesienie emisji CO2 i zmniejszenie śladu węglowego o milion ton rocznie.

Paneliści rozmawiali także na temat możliwości współpracy między państwami w obszarze zielonej energii. Zwrócono uwagę na to, że trzeba stworzyć rynek dla wodoru i podjąć współpracę, która uwzględni inwestycje w technologie i transport. Należy podjąć decyzję, z jakiego wodoru najlepiej korzystać.

Gospodarka cyfrowa – nowe szanse dla współczesnych społeczeństw

Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i prognozami dotyczącymi nadchodzących przemian społeczno-gospodarczych. Głównymi tematami w dyskusji była nowa rola kobiet we współczesnym społeczeństwie jako liderek zmian w sektorach fintech, e-commerce i cyberbezpieczeństwa. Dyskutowano także o roli sektora e-commerce unowocześniającego handel międzynarodowy.
W rozmowie poruszono także istotne aspekty projektów inwestycyjnych z zakresu gospodarki cyfrowej.

Tradycja i nowoczesny styl – polski design

W trakcie panelu dyskutowano między innymi na temat tradycji i dziedzictwa oraz wpływu, jaki wywiera na design. Zwrócono uwagę na przenikanie się kultur, co wpływa na sztukę. Mówiono też
o zmieniających się sposobach projektowania i prezentowania prototypów. Sporo miejsca w dyskusji poświęcono też instalacji Polski Stół, znajdującego się w Pawilonie Polski, która jest przykładem nowoczesnego designu i ponadczasowego przesłania zakorzenionego w tradycji. Zastanawiano się nad tym, jaki wpływ na sztukę użytkową w dalszej perspektywie będzie miała sztuczna inteligencja i nowe technologie. Zwrócono uwagę na to, że stwarza to artystom, rzemieślnikom i architektom coraz większe możliwości.

Bezpieczeństwo żywnościowe – wyzwanie czy szansa?

Kolejny panel był poświęcony bezpieczeństwu żywności. Rozmowa dotyczyła dostępności wody
i technologii rolniczych oraz tego, jak mogą wpłynąć na zrównoważony wzrost gospodarczy. Przestawiono kwestię bezpieczeństwa żywności z perspektywy historycznej. Podkreślono, że mamy wcześniej niespotykany poziom tego bezpieczeństwa, a ilość i jakość żywności jest duża lepsza niż wcześniej. Wspomniano też o kwestiach chemicznego zanieczyszczenia produktów spożywczych. To jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi świat. W trakcie spotkania dyskutowana także na temat analizy jakości wody. Nie ma danych w czasie rzeczywistym, bo pobierane są próbki, które są badane w laboratorium. Rozwiązaniem jest pomiar online z uwzględnieniem biowskaźników, które pokazują, czy woda jest toksyczna. Miasta i kraje wdrażają procedury bezpieczeństwa, które pozwalają mierzyć jakość wody. Rozmawiano też o zarządzaniu ściekami w branży spożywczej. Na ten temat mówił dr Wojciech Poćwiardowski z Centrum Badawczo-Rozwojowego As Produkt. Wspomniano też o futurystycznych dronach, które robią zdjęcia i tworzą mapy terenowe. Poprzez porównania mogą np. pomóc w określeniu odpowiedniej strategii do rozwoju upraw żywności.

Expo Horticultural 2029 Łódź

Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze było także okazją do promocji Expo-Horticultural 2029 Łódź. Prezentację na ten temat wygłosiła Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na to, że Łódź jest miastem, które rozwija się dynamicznie od 200 lat. Jest też jednym
z największych ośrodków akademickich. Miasto stawia na nowoczesne usługi i innowacyjne technologie, a centralne położenie w Polsce i doskonała lokalizacja w Europie, sprzyja jego rozwojowi. Hanna Zdanowska zwróciła uwagę na to, że Łódź jest ośrodkiem branż IT, farmacji i biotechnologii.

Expo Horticultural 2029 Łódź nazywane jest Zielonym Expo. Organizatorem wydarzenia będzie Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Ogrodniczych (AIPH). Tematyka będzie dotyczyć szeroko rozumianej ekologii, zielonych rozwiązań w miastach, agrokultury oraz ogrodnictwa.

Prezentacja raportu Digital Poland 2021

Treść raportu Digital Poland 2021 uczestnikom Forum przybliżyła Monika Zielak z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Opracowanie pozwala lepiej poznać sektory innowacyjnych i cyfrowych technologii w Polsce. Uwzględnia tematykę związaną z kapitałem ludzkim, aspektami prawnymi, czy nauką. Raport przeznaczony jest dla zagranicznych inwestorów, przedsiębiorców czy fundatorów startupów
i naukowców. W drugiej części raportu zaprezentowano kilkanaście sektorów technologicznych - sztuczną inteligencję, drony, e-commerce, edutech, medtech, elektromobilność, czy branżę teleinformatyczną. Poszczególne sekcje zawierają informacje o polityce regulacji, środowiskach biznesowych i społecznościach. Swój wkład w publikację miało ponad 25 instytucji i 60 ekspertów. Raport można pobrać za pomocą kodu QR oraz ze strony internetowej: https://www.digitalpoland.org/publikacje

Prezentacja raportu SGH o współpracy Polski z państwami arabskimi

Kolejnym raportem zaprezentowanym na Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym, był raport SGH. Przedstawił go Kierownik Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej z SGH, Arkadiusz Kowalski. Opracowanie dotyczy współpracy gospodarczej Polski z krajami arabskimi. Od 2010 roku systematycznie wzrasta poziom współpracy między regionami. Arkadiusz Kowalski podkreślił, że więcej eksportujemy niż importujemy. Wartość wymiany  handlowej między krajami  w  2020  r.  wyniosła 725,9  mln  USD,
z  czego  615,7  mln  USD  to wartość polskiego eksportu do ZEA.. Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie
i Algieria są głównymi kierunkami eksportu. Na potrzeby raportu skorzystano z doświadczeń firm działających na lokalnych rynkach. Informacjami na temat możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w rejonie Bliskiego Wschodu podzieliły się firmy Biogen, Comarch oraz INGLOT. Z raportu wynika, że możliwości współpracy są duże. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się nowe technologie, kreatywne pomysły i zaufani partnerzy w tym regionie świata. Z treścią raportu można zapoznać się pod tym linkiem: https://ssl-www.sgh.waw.pl/pl/Strony/news.aspx?NewsID=a2d05283-9f5c-476f-a4eb-3f774ec16135&ListID=e9d24fee-3073-4f61-a014-52ca7e07aff8

Podpisanie umów dwustronnych na sesji plenarno-traktatowej

W trakcie sesji plenarno-traktatowej zawarto trzy porozumienia między instytucjami z Polski oraz  Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pierwszą umowę MOU podpisał Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Grzegorz Słomkowski z Prezesem DMCC, Ahmedem Bin Sulayem. DMCC to dedykowane globalne centrum dla ponad 19 000 firm z wielu różnych branż i sektorów, od usług agro, energii i usług finansowych po diamenty, złoto i metale nieszlachetne. Jest sklasyfikowana jako numer jeden Free Zone na świecie. Dzięki tej umowie polskie firmy z większą łatwością nawiążą trwałe relacje handlowe bezpośrednio z Dubajem, ZEA i kluczowymi rynkami towarowymi na świecie.

Drugie porozumienie zawarli ubezpieczyciele kredytów eksportowych z Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dokumenty podpisali Prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Janusz Władyczak i Prezes Etihad Credit Insurance, Massimo Falcioni. Współpraca KUKE i ECI da wsparcie tym firmom, które są zainteresowane eksportem na rynki partnerów.

Na sesji plenarnej doszło też do podpisania porozumienia między Krajową Izbą Gospodarczą, a Federacją Izb Przemysłowo-Handlowych ZEA. Jest to odnowienie i uszczegółowienie wcześniejszej umowy z 2009 roku. Strony podpisały także aneks do tej umowy tworzący  Emiracko-Polską Rade Biznesu. W ten sposób rozpoczął się proces formalnego powołania struktury rady biznesu i jej członków z obydwu stron: emirackiej i polskiej. Federacja i KIG postrzegają utworzenie rady jako istotny instrument do aktywizacji bilateralnych kontaktów i relacji biznesowych między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Dzień Polski

Dzień Polski odbył się 7 grudnia 2021 r. Tego dnia oczy wszystkich gości Expo 2020 Dubai zwrócone były na Polski Pawilon, gdzie odbyło się wiele wydarzeń artystycznych, m.in. recital chopinowski, pokaz mody, występy taneczne. Publiczność mogła także wziąć udział w quizie na temat naszego kraju. Następnie, biało-czerwony korowód złożony z przedstawicieli oficjalnych delegacji, obsługi Pawilonu oraz gości, przemaszerował pod kopułę Al Wasl. W części oficjalnej przy udziale  przedstawicieli  najwyższych władz państwowych Polski i Zjednoczonych  Emiratów  Arabskich odegrano uroczyście  hymn  Polski. Na  maszt wciągnięta została polska flaga.  Zwieńczeniem tego wyjątkowego dnia był koncert muzyki popularnej. Wieczorem kopuła Al Wasl została podświetlona na biało-czerwono. Dzień Polski przypadł na okres świętowania tygodnia Złotego Jubileuszu,  czyli  50.  rocznicy  powstania  Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze i Dzień Polski były również dobrą okazją dla polskich marek i firm do przyjazdu do Dubaju i nawiązania nowych kontaktów biznesowych z regionalnymi przedsiębiorcami. W obu wydarzeniach wzięło udział wielu Partnerów Pawilonu Polski, m.in.: LA TEZZA - autorska marka tworząca współczesne torebki i akcesoria ze skóry i materiałów odzyskanych; LUG LIGHT FACTORY - wiodący europejski producent profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych; KORBO - marka klocków konstrukcyjnych opartych na kołach zębatych.

Ładowanie ...