Polska na EXPO 2020 w Dubaju – nowa perspektywa dla przedsiębiorców

Opublikiwano: 4 kwietnia, 2021

Zgromadzenie Ogólne Biura Wystaw Światowych potwierdziło zmianę terminu EXPO 2020 Dubai. Polska, podtrzymując chęć uczestnictwa w tym największym promocyjno-gospodarczym wydarzeniu na świecie, opracowuje program wspierający polskich przedsiębiorców w post-pandemicznej rzeczywistości.

Zgromadzenie Ogólne Biura Wystaw Światowych potwierdziło zmianę terminu EXPO 2020 Dubai. Polska, podtrzymując chęć uczestnictwa w tym największym promocyjno-gospodarczym wydarzeniu na świecie, opracowuje program wspierający polskich przedsiębiorców w post-pandemicznej rzeczywistości.

Głosowanie trwało od 24 kwietnia i było następstwem rekomendacji rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Komitetu Sterującego Wystawy Światowej EXPO 2020 Dubai. Wymagana większość 2/3 głosów państw członkowskich została osiągnięta na początku maja, jednak głosowanie zakończyło się oficjalnie 29 maja. Nowe ramy czasowe dla Wystawy Światowej to: 1  października 2021 r. – 31 marca 2022 r.

– Ostatnie tygodnie wykorzystujemy na intensywną pracę nad dostosowaniem założeń udziału Polski w EXPO 2020 Dubai do aktualnej sytuacji, biorąc pod uwagę gospodarcze i społeczne skutki pandemii. COVID-19.  Dodatkowy rok postrzegamy jako szansę na rozbudowanie i uatrakcyjnienie naszej oferty dla przedsiębiorców. Stawiamy przed sobą wyzwanie, by przekonać ich, że udział Polski w EXPO 2020 w Dubaju to dla nich nie tylko atrakcyjny kontekst promocyjny, ale również szansa na wymierne korzyści biznesowe. Wszystkie te założenia znajdą odzwierciedlenie w nowej, zaktualizowanej Koncepcji Programowej, którą już niebawem zaprezentujemy Radzie Ministrów – mówi Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju.

Koncepcja Programowa udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju została przyjęta przez Radę Ministrów 20 grudnia 2018 roku. To dokument przygotowywany pod przewodnictwem Komisarza Generalnego, który określa cele oraz zakres przygotowań kraju do udziału w wystawach światowych, stanowiąc podstawę realizacji projektu. Przygotowania Polski koordynuje Zespół EXPO 2020 Dubai w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju.

– Dokładnie analizujemy doniesienia epidemiologiczne ZEA, nowe zalecenia organizatora, np. w zakresie przygotowywania ekspozycji, a także nowe oczekiwania, wątpliwości i plany polskich przedsiębiorców, postrzegających Bliski Wschód jako perspektywiczny rynek dla swojego biznesu. To wszystko tworzy kontekst, w którym realizujemy przygotowania Polski do Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju. Jednocześnie mamy świadomość, że nowa sytuacja jest dynamiczna i nieprzewidywalna, dlatego staramy się działać elastycznie – dodaje Adrian Malinowski.

Mimo zmiany terminu Wystawy Światowej organizatorzy zdecydowali o pozostawieniu jej dotychczasowej nazwyoraz identyfikacji wizualnej: EXPO 2020 Dubai. Jak przyznają, w związku z pandemią COVID-19 nazwa, powiązana z rokiem 2020, nabiera nowego znaczenia, stając się symbolem   nadzwyczajnych okoliczności, z którymi mierzy się cały świat.

Czas, który spędzamy osobno, prowadzi nas do refleksji nad znaczeniem bycia razem i przypomina nam, że nawet w erze cyfrowej wspólne doświadczenia są istotą naszego człowieczeństwa. Świat bardziej niż kiedykolwiek oczekuje teraz na Expo 2020 w Dubaju, widząc w nim wartość prawdziwego spotkania i rozmowy, a tym samym szansę na współdziałanie i tworzenie przyszłości – tłumaczy w oficjalnym komunikacie Sekretarz Generalny Biura Wystaw Światowych w Paryżu, Dimitri S. Kerkentzes.

Ładowanie ...