O polskim ICT i gamedev w Dubaju

Opublikiwano: 3 marca, 2022

Polska myśl innowacyjna w światowej branży ICT i nowych technologii, rozwiązania AI i Internet Rzeczy w procesach innowacji, znaczenie cyfryzacji dla rozwoju gospodarki i usług publicznych, chmura obliczeniowa i jej rola w budowie centrum finansowego nowej generacji, krajowa produkcja i dystrybucja gier komputerowych.

About Polish ICT and gamedev in Dubai
About Polish ICT and gamedev in Dubai
To tylko niektóre zagadnienia, które zostały omówione podczas trzech debat eksperckich, zorganizowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu w ramach promocji polskiej branży ICT i gamedev podczas Expo 2020 Dubai. Seria debat online odbyła się 25 lutego.

Rola smart i Internetu Rzeczy

W pierwszym panelu dyskusyjnym szczegółowo omówiona została tematyka rozwiązania smart i Internetu Rzeczy (loT), sztucznej inteligencji oraz robotyki i automatyki.

Wszyscy paneliści zgodnie podkreślają, że są to jedne z najbardziej interesujących obszarów polskich innowacji. Świadczy o tym choćby to, że Polska jest liderem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w zakresie specjalistycznych kursów AI w edukacji wyższej, w szczególności na studiach podyplomowych. Co więcej, Polska zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów CEE i siódme miejsce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę ekspertów pracujących nad rozwojem lub wdrożeniem AI.

- Platforma cyfrowa nowej generacji zapewni nowe i lepsze jutro dla obywateli Europy i świata. Nowa generacja platformy technologicznej zapewni również nowe wartości współpracy korporacyjnej – uważa Francesco Bonfiglio, dyrektor generalny Gaia-X European Association for Data and Cloud.

Internet rzeczy świetnie sprawdza się w sektorach sprzedażowych czy marketingowych, a chmura może obejmować również rozwiązania w sferze publicznej lub tzw. inteligentnych miast. Potwierdzają to także wyniki badania PMR. Prawie połowa dużych firm (49%) uważa, że w ciągu 3 lat rozwiązania IoT będą miały strategiczne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Aktualnie rozwiązania smart pełnią także bardzo ważną rolę w transformacji cyfrowej państwowych usług. Są one bowiem wykorzystywane w wielu strategicznych obszarach m.in. transporcie publicznym, zarządzaniu ruchem, energetyce, służbie zdrowia czy urzędach i usługach publicznych. W zgodnej opinii ekspertów ten trend będzie rósł w najbliższych latach.

- Pandemia koronawirusa pokazuje znaczenie sztucznej inteligencji i robotyzacji w naszym codziennym życiu. sztuczna inteligencja to część ekosystemu, w której teraz zaczynamy rozwijać lub odkrywać funkcje. Sztuczna inteligencja to bardzo ważny element polskiej gospodarki w nowej erze cyfrowej. Znajduje zastosowanie m.in. w kulturze, logistyce i transporcie - uważa prof. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska - Akademia Leona Koźmińskiego.

Głównym beneficjentem 5G będzie najprawdopodobniej internet rzeczy (IoT), stanowiący fundament Przemysłu 4.0, ale także koncepcji inteligentnego miasta (Smart City) czy rozwiązań Smart Home. Ogromna pojemność sieci 5G pozwala na połączenie do 1 mln urządzeń na 1 km2. Ma to być gwarantem szybkiego rozwoju IoT, umożliwi bowiem uzyskanie większej elastyczności, innowacyjności i wydajności istniejących procesów.

Dużym wyzwaniem dla polskiej gospodarki jest także rozwój robotyzacji. W 2019 r. polski przemysł po raz pierwszy w historii awansował do czołowej 15. państw z największą liczbą nowych robotów przemysłowych. Trendu robotyzacji z całą pewnością nie da się już zatrzymać, choć naturalnie mogą być różne fazy jej rozwoju.

- Myślę, że teraz najważniejsza jest elastyczność i szybkość działania na rynku, a to zapewnia sztuczna inteligencja. Widzimy to w największych biznesach na świecie, takich jak budownictwo – uważa Sebastian Grabowski, Head of IoT/Smart City/Industry/Edge Enterprise Architecture Practices w Orange Business Services.

Na tym zakończono pierwszą część debaty ekspertów w ramach promocji polskiej branży ICT i gamedev podczas Expo 2020 Dubai. W panelu udział wzięli: Francesco Bonfiglio - CEO Gaia-X European Association for Data and Cloud, prof. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska - Akademia Leona Koźmińskiego, Borys Stokalski Partner RETHINK, Sebastian Grabowski, Dyrektor Head of IoT/Smart City/Industry/Edge Enterprise Architecture Practices in Orange Business Services.

O polskim ICT i gamedev w Dubaju

Polska nowościami stoi

W ramach drugiej debaty eksperci i przedstawiciele sektora państwowego zajęli się zagadnieniami związanymi z rozwojem i ekspansją polskich nowych technologii, chmurą cyfrową oraz bezpieczeństwem danych. Innym aspektem omawianym podczas panelu było znaczenie fintechu w rozwoju polskich innowacji.

Dużą rolę Polski w świecie nowych technologii i chmury cyfrowej potwierdza raport „Invest in digital Poland” autorstwa Digital Poland i PAIH, zgodnie z którym nasz kraj jest jednym z 10 najlepszych kierunków na świecie do ulokowania inwestycji w obszarze STEM. Polska jest również liderem sektora nowoczesnych usług w regionie, zarówno pod względem liczby centrów badawczo-rozwojowych, jak i zatrudnienia w branży. Ponadto, Polska jest piątą gospodarką w Europie i jedną z 10 na świecie, które w 2020 r. przyciągnęły w obszarze SMART najwięcej inwestycji w projekty typu "greenfield", czyli budowane od podstaw – wynika z danych fDi Markets.

- Polska gospodarka rozwijała się bardzo dynamicznie w ciągu ostatnich 30 lat. Jest pod tym względem wzorem dla wielu krajów. Dokonaliśmy ogromnego skoku w rozwoju i nadal jesteśmy silni. Ten rozwój jest widoczny także w polskiej gospodarce cyfrowej – uważa Antoni Rytel, Wicedyrektor Programu GovTech Polska.

Jak wynika z analiz Narodowego Banku Polskiego (ostatnia dotyczy I kw. 2021 r.) i danych portalu cashless.pl, polscy konsumenci coraz chętniej płacą zbliżeniowo za pomocą urządzeń mobilnych. Coraz więcej z nich zaczyna też używać takich rozwiązań jak Apple Pay czy Google Pay. Płatności mobilne cały czas mocno rozbudowują i promują banki. Według danych cashless.pl  klienci dziesięciu największych banków w Polsce w okresie od lipca do września 2021 r. wykonali za pomocą urządzeń mobilnych 297,5 mln różnego rodzaju przelewów. To o ok. 12 mln więcej niż kwartał wcześniej oraz o ponad 46 mln więcej niż w I kw. 2021 r.

- Myślę, że nie ma lepszego przykładu doskonałej współpracy w sektorze nowych technologii niż Microsoft i Polska. Obie strony czerpią realne korzyści w tym nowym cyfrowym świecie. Inwestujemy tutaj, bo Polska ma odpowiedni klimat i potencjał do rozwoju nowych technologii – uważa Dominika Bettman – Prezes Zarządu Microsoft Polska.

Sektor bankowy jest również liderem wdrażania i rozwoju tzw. chmury obliczeniowej. Dba także o jej odpowiednie zabezpieczenie. Już teraz 67% banków w Polsce posiada architekturę zabezpieczenia chmury opartą o rozwiązania własne. Z kolei 25% banków wykorzystuje natywną architekturę zabezpieczeń w chmurze, a 8% z nich angażuje zewnętrznych dostawców usług bezpieczeństwa do zabezpieczenia chmury.

- Wiedza, potencjał i ambicje polskich informatyków mają kluczowe znaczenie również w rozwoju nowych technologii cyfrowych i wierzę. Są w stanie szybko nauczyć się nowych, kluczowych kompetencji niezbędnych na tym rynku – uważa Michał Paschalis-Jakubowicz – Prezes Zarządu Oktawave.

Na tym zakończono drugą część debat ekspertów w ramach promocji polskiej branży ICT i gamedev podczas Expo 2020 Dubai. W panelu udział wzięli: Antoni Rytel – Wicedyrektor Programu GovTech Polska oraz Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej, Dominika Bettman - Prezes Zarządu Microsoft Poland, Michał Paschalis-Jakubowicz - CEO Oktawave oraz Paweł Widawski - Fintech Poland.

O polskim ICT i gamedev w Dubaju

Gamedev i esport na światowym topie

Ostatnia z debat dotyczyła obszarów związanych z produkcją i dystrybucją gier komputerowych, esportu i software. Również w tym sektorze Polska ma się czym pochwalić. O potędze polskiego sektora gier świadczą konkretne liczby i statystyki. Z raportu „The Game Industry of Poland 2021”, opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Indie Games Poland (przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii) wynika, że w 2020 r. przychody krajowej branży gier wyniosły aż 969 mln euro. W ujęciu rok do roku to wzrost na poziomie blisko 30%. Co istotniejsze, tak duży przyrost utrzymuje się już od trzech lat.

- Polska branża gier wideo i mobilnych jest jednym z największych i najważniejszych ambasadorów Polski na świecie. Możemy być dumni z osiągnięć polskich programistów i twórcy, dzięki któremu polskie gry podbijają światowe rynki – uważa Jakub Marszałkowski – Fundacje Indie Games Polska.

W 2020 r. Polska osiągnęła większy eksport gier niż import, a rocznie nad Wisłą jest tworzonych ponad 600 produkcji. Nasz kraj jest już trzecim największym eksporterem gier wideo na świecie (roczna wartość eksportu wynosi 1,5 mld USD), za Japonią (2,7 mld USD) i Chinami (10 mld USD). Do tego dochodzi mocny wzrost liczby graczy. Według raportu „The Game Industry of Poland 2021” w naszym kraju jest ich już ponad 20 mln, z czego 49% to kobiety, a 80% to osoby dorosłe.

- Jako Polska mamy bardzo dobre umiejętności w branży ICT. Polskie uczelnie i ośrodki badawcze są światowymi liderami. Naszym atutem są ogromne zasoby utalentowanych absolwentów, kandydatów na programistów – uważa Grzegorz Słomkowski – członek Zarządu PAIH.

Równie dynamicznie rozwija się w Polsce rynek e-sportu, który coraz częściej jest postrzegany już nie tylko jako istotna część branży rozrywkowej. Z raport „Let’s Play! 2021: rynek e-sportu w Polsce” autorstwa Deloitte wynika, że ponad połowa (52%) Polaków w wieku 16-65 lat choć raz zetknęła się z e-sportem, a 26% przynajmniej raz zapłaciło za zakup produktów, treści lub usług związanych z e-sportem. Sektor ten mocno nakręca też powstała w 2017 r. Polska Liga Esportowa (PLE), organizująca profesjonalne rozgrywki i turnieje dla zawodowych graczy.

- Esport jest bardzo podobny do tradycyjnego sportu, budzi podobne emocje. Na całym świecie miliony ludzi interesują się tą dość nową dyscypliną. W Polsce popularność esportu jest również wysoka. Aby dostać się do pełnych hal w naszych turniejach – mówi Paweł Kowalczyk - Prezes Zarządu Polskiej Ligi Esportowej.

W trakcie debaty poruszono też temat zmian w branży software house w Polsce. Z jednej strony ulega ona dużej konsolidacji – w której prym wiodą m.in. Asseco Poland, TenderHut, Netguru, Avenga czy Euvic – z drugiej zaś stawia coraz mocniej na tworzenie i sprzedaż na rynkach międzynarodowych swoich rozwiązań i inwestycje we własne IP. Warto przy okazji odnotować, że polska branża IT generuje przychody rzędu aż 85 mld złotych (nie licząc obrotów mikrofirm). Na sektor oprogramowania i usług IT przypada ok. 55 mld zł, stanowiące ok. 2/3 całej branży informatycznej w naszym kraju.

- Postawiliśmy bardzo mocno na oprogramowanie, bo wierzymy, że potrzebujemy innowacyjnych rozwiązań pozwalających na szybszy rozwój firm i instytucji państwowych takich jak szpitale, urzędy, komunikacja miejska, szkoły – mówi Artur Wiza - Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

W trzeciej debacie udział wzięli: Grzegorz Słomkowski - Członek Zarządu PAIH, Paweł Kowalczyk - Prezes Zarządu Polskiej Ligi Esportowej, Bartosz Majewski - Prezes SODA (Software Development Association Poland), Artur Wiza - Executive Vice President Asseco Poland oraz Jakub Marszałkowski - Fundacje Indie Games Poland.

Na koniec prowadząca całe wydarzenie Ewa Lis–Jeżak, dyrektor zarządzający IDC w Polsce i krajach bałtyckich, podziękowała wszystkim uczestnikom.

O polskim ICT i gamedev w Dubaju

Ładowanie ...