Już ponad pół miliona gości odwiedziło Pawilon Polski

Opublikiwano: 13 stycznia, 2022

Podsumowanie trzech miesięcy na Expo 2020 Dubai.

Podsumowanie trzech miesięcy wystawy Expo 2020
Podsumowanie trzech miesięcy wystawy Expo 2020
1 października 2021 roku Polska uroczyście zainaugurowała swoją obecność na Expo 2020 Dubai.

W trakcie trzech miesięcy od otwarcia Pawilonu Polski odbyło się wiele wydarzeń promujących polską kulturę, gospodarkę i potencjał biznesowy firm. Kulminacyjnymi momentami były Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze (6.12.2021 r.) i Dzień Polski (7.12.2021 r.). Organizatorem udziału Polski na Expo 2020 Dubai oraz kompleksowego programu gospodarczego jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Materiały prasowe

Zobacz materiał wideo

 • Przez pierwsze trzy miesiące trwania Expo 2020 Dubai Pawilon Polski odwiedziło ponad 500 tys. gości z całego świata
 • Pawilon Polski stał się miejscem licznych wydarzeń kulturalnych i biznesowych – odbyło się
  w nim m.in.:

  • dziewięć wystaw czasowych polskich instytucji i regionów, którym towarzyszyły warsztaty tematyczne, dyskusje i prezentacje,
  • sześć seminariów biznesowych, w których wzięło udział ponad 300 uczestników; seminaria obejmowały tematy takie jak zielone technologie, nowoczesne technologie
   w branży kosmicznej, inteligentne rozwiązania dla miast oraz technologie edukacyjne,
  • 540 recitali chopinowskich,
  • 180 warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 • W Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym wzięło udział 650 uczestników (oraz 150 uczestników online). Podpisano trzy umowy dwustronne, które zaktywizują kontakty i relacje biznesowe między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi
 • Oprócz Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego i Dnia Polski kluczowym wydarzeniem polskiej prezentacji były obchody Święta Niepodległości z uroczystym koncertem muzyki klasycznej. 11 listopada 2021 r. na scenie Dubai Millennium Amphitheatre wystąpił zdobywca III nagrody XVIII Konkursu Chopinowskiego, Martín García García oraz Orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki. Na repertuar koncertu złożyły się utwory Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki i Mieczysława Karłowicza
 • Od 1 października 2021 r. Centrum Eksportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zorganizowało blisko 500 spotkań z inwestorami, firmami z różnych branż, czy przedstawicielami innych pawilonów. Celem było nawiązanie nowych kontaktów biznesowych i wypromowanie potencjału inwestycyjnego polskich firm

Za nami trzy bardzo intensywne miesiące obecności Polski na Expo 2020 Dubai i cieszy nas tak duża frekwencja, potwierdzająca, że Pawilon Polski należy do jednych z najchętniej odwiedzanych. Pawilon Polski, imponujący pod wieloma względami, wzbudza duże zainteresowanie gości i mediów z całego świata. To bardzo istotne ze względu na wielowymiarową promocję Polski na świecie. W ciągu trzech miesięcy zorganizowaliśmy szereg wydarzeń biznesowych i kulturalnych. Mam, że kolejne miesiące przyniosą wiele korzyści biznesowych i gospodarczych, a wszystkim, którzy odwiedzą nasz pawilon dostarczą niezapomnianych wrażeń – powiedział Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Expo 2020 Dubai, Adrian Malinowski.

Expo 2020 Dubai to znakomita szansa na promocję na arenie międzynarodowej nie tylko wizerunku Polski, ale także konkretnych produktów i usług. Z jednej strony prezentujemy nasz dorobek w zakresie gospodarki, kultury czy designu, z drugiej pokazujemy nasz kraj jako atrakcyjne miejsce do inwestowania. Współpraca z krajami Bliskiego Wschodu jest na tych polach niezwykle ważna, dlatego cieszę się, że nasze dotychczasowe działania są pozytywnie odbierane, a wydarzeniach bierze udział szerokie grono przedsiębiorców. Kluczowym punktem było Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, które przyniosło wymierne efekty w postaci podpisania umów dwustronnych i nawiązania relacji handlowych. Z tego punktu widzenia w kolejnych miesiącach polskiej obecności na Expo 2020 Dubai na pierwszy plan wybija się Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze, ale ważnych i ciekawych wydarzeń będzie dużo więcej – powiedział Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Krzysztof Drynda.

Pawilon Polski na Expo 2020 Dubai

Miejscem naszej prezentacji i organizacji większości wydarzeń jest Pawilon Polski. Główną inspiracją do jego powstania była różnorodność polskich krajobrazów i natury, które stanowią podstawową inspirację dla architektów, rzemieślników i artystów. Budynek stworzono z certyfikowanego drewna – surowca niezwykle cenionego w krajach arabskich. Przy powstawaniu Pawilonu Polski bazowano na nowych technologiach w budownictwie, a poszczególne elementy zostały zaprojektowane z materiałów, które mogą być powtórnie wykorzystane.

Pawilon Polski, którego budowa rozpoczęła się w 2019 roku, zajmuje powierzchnię ponad 2000 m2. Uczestnicy Wystawy Światowej przed wejściem do środka zwracają uwagę na rzeźbę kinetyczną przedstawiającą stado migrujących ptaków. Dzięki temu miejsce naszej prezentacji w sposób czytelny nawiązuje do hasła przewodniego obecności Polski na Expo 2020 Dubai - „Polska. Kreatywność inspirowana naturą”. W środku Pawilonu Polski centralny punkt stanowi instalacja artystyczna „Polski Stół”, złożona ze 120 modułów z polskiego drewna i modułów specjalnych przygotowanych przez czołowych artystów, architektów i inżynierów. Ta interaktywna instalacja  jest miejscem spotkań
i symbolem polskiej gościnności. Wrażenie na uczestnikach Wystawy Światowej robią recitale chopinowskie złożone z największych dzieł kompozytora, które odbywają się trzy razy dziennie. Dużym powodzeniem cieszą się także warsztaty programowania i kodowania, pokazy mody, czy codzienne wydarzenia zorganizowane dla dzieci i młodzieży. Pięć stref Pawilonu Polski składa się na nowoczesną
i interaktywną ekspozycję, która przedstawia uniwersalną opowieść o sukcesach gospodarczych Polski, przybliża też odwiedzającym kulturę oraz walory naturalne i turystyczne kraju. W Pawilonie Polski prezentuje się także blisko 200 podmiotów z branż o największym potencjale eksportowym na rynki Bliskiego Wschodu.

Program gospodarczy

Ważnym elementem polskiej obecności na Expo 2020 Dubai jest kompleksowy program gospodarczy, który umożliwia polskim przedsiębiorcom nawiązanie nowych kontaktów z partnerami handlowymi
z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Przygotowała go Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Bierze
w nim udział łącznie blisko 2,5 tys. polskich firm. W trakcie pierwszych trzech miesięcy Wystawy Światowej przedsiębiorcy wzięli już udział w seminariach biznesowych. Przybliżyły one zagranicznym inwestorom usługi, technologie i produkty opracowane przez polskie firmy z perspektywicznych
i innowacyjnych branż. Dla rodzimych przedsiębiorców przygotowano z kolei cykl  webinariów. Były one skierowane dla przedstawicieli firm, planujących eksport towarów i usług oraz nawiązanie relacji biznesowych w krajach arabskich i afrykańskich. Ważnym wydarzeniem dla polskiej gospodarki
i przedsiębiorców było podpisanie umów dwustronnych, otwierających nowy rozdział w relacjach biznesowych i wzmacniających więzi między Polską a ZEA. Porozumienia zostały zawarte na Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym, które odbyło się 6.12.2021 r. Podpisano umowę pomiędzy Polską Izbą Gospodarczą a Federacją Izb Przemysłowo-Handlowych ZEA (FCCI), umowę pomiędzy Etihad Credit Insurance (ECI) i KUKE, a  także umowę pomiędzy DMCC (Dubai Multi Commodities Centre) a Polską Agencją Inwestycji i Handlu reprezentowaną przez Grzegorza Słomkowskiego, członka zarządu PAIH.

Otwarcie Pawilonu Polski

Polska zainaugurowała swój udział w Expo 2020 Dubai 1 października 2021 r. W otwarciu uczestniczyli Adrian Malinowski – Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Expo 2020 Dubai, Jakub Sławek – charge d'affaires Ambasady RP w Abu Zabi, Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Krzysztof Drynda – Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W trakcie otwarcia zaprezentowano także pierwszą wystawę czasową. Pawilon Polski jest jednym z niewielu miejsc na Expo 2020 Dubai ze zmieniającą się ekspozycją wewnętrzną.

Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze i Dzień Polski

W Forum wzięło udział około 650 uczestników z Polski i Bliskiego Wschodu – przedstawicieli władz, instytucji oraz biznesu. Polski rząd reprezentowali Grzegorz Piechowiak – Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy
i Polityki Regionalnej oraz Jan Sarnowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Uczestnicy Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego wzięli udział w panelach eksportowych na temat zielonej energii, gospodarki cyfrowej, sztuki użytkowej i bezpieczeństwa żywności. Równolegle odbyły się prezentacje z ofertą inwestycyjną dotyczące infrastruktury przyszłości oraz możliwości i form inwestycji w Polsce. Na sesji plenarno-traktatowej PAIH zawarł umowę z DMCC – strefą wolnego handlu w Dubaju. Porozumienie ułatwi polskim firmom nawiązanie relacji handlowych z kluczowymi rynkami na świecie. KUKE i ECI podpisały z kolei porozumienie, dające wsparcie kredytowe krajowym eksporterom. Trzecia umowa została zawarta między Krajową Izbą Gospodarczą a Federacją Przemysłowo-Handlową ZEA. Jej efektem jest utworzenie Emiracko-Polskiej Rady Biznesu.

Jednym z najważniejszych wydarzeń na Expo 2020 Dubai był Dzień Polski, który został zaplanowany na 7.12.2021 r. Tego dnia Polska zaprezentowała się szerokiemu gronu międzynarodowej publiczności zwiedzającej Wystawę Światową. Odbyły się prestiżowe wydarzenia kulturalne z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dzień Polski przypadł na okres świętowania tygodnia Złotego Jubileuszu, czyli 50. rocznicy powstania Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Obchody Dnia Polski na Expo 2020 Dubai zwieńczył koncert polskiej muzyki rozrywkowej.

Wystawy czasowe w Pawilonie Polski

Wystawa województwa podlaskiego „Xylopolis. Miasto zasilane naturą”

Województwo podlaskie wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zainaugurowało program regionalnych wystaw czasowych. Centralnym elementem ekspozycji „Xylopolis. Miasto zasilane naturą” (01.10. – 24.10.2021 r.) był monumentalny, największy w karierze obraz Profesora Leona Tarasewicza - jednego z najważniejszych współczesnych polskich malarzy. Dzieło o powierzchni niemal 46 m2 nawiązało do lokalnych, podlaskich krajobrazów i hasła przewodniego Pawilonu Polski na Expo 2020 Dubai – „Polska. Kreatywność inspirowana naturą”. Wystawa wpisała się w strategię promowania naturalnych zasobów województwa podlaskiego oraz wizję inteligentnego miasta przyszłości Xylopolis, łączącego naukę, kulturę i sztukę. W ramach ekspozycji uczestnicy mogli poznać naturalne uwarunkowania przyrodnicze regionu, faunę i florę podlaskich lasów oraz charakterystykę rozlewisk Narwi i Biebrzy. Wystawa przybliżyła także historię osadnictwa w regionie, dokonania twórców ludowych, a także przedstawiła branże funkcjonujące w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wystawa Polskiej Agencji Kosmicznej

Pod koniec października w miejsce ekspozycji województwa podlaskiego pojawiła się wystawa czasowa Polskiej Agencji Kosmicznej (25-30.10. i 11-17.11.2021). Odwiedzający z zaciekawieniem odkrywali mechanizm działania obiektu artystycznego „Golem”, stanowiącego centralny punkt wystawy. Autorka instalacji, Marta Flisykowska zainspirowała się w swoim projekcie pomysłem Stanisława Lema z książki "Golem XVI" – obdarzonego świadomością superkomputera, przetwarzającego ogromną liczbę danych.

W ramach wystawy Polskiej Agencji Kosmicznej, odbyły się także pokazy filmu z uhonorowania Stanisława Lema przez Międzynarodową Stację Kosmiczną, warsztaty edukacyjne dla dzieci oraz liczne prezentacje i pokazy filmowe m.in. na temat pracy w branży kosmicznej, robotyki, misji analogowych, czy architektury.

Wystawę Polskiej Agencji Kosmicznej poprzedziło spotkanie Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się 19 października 2021 roku. Dyskutowano na nim na temat inwestycji i wspólnej strategii rozwoju sektora kosmicznego Czech, Węgier, Słowacji i Polski. Polska Agencja Kosmiczna uczestniczyła także
w Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym – największym branżowym wydarzeniu Międzynarodowej Federacji Astronautycznej. Ważnym elementem prezentacji polskiego sektora kosmicznego było seminarium „Innowacje i trendy w sektorze kosmicznym”. Polskie firmy przedstawiły w ramach tego wydarzenia swoje innowacyjne technologie oraz rozwiązania. Odbyła się także sesja b2b, której celem było nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych.

Wystawa Art & Children

Pawilon Polski to miejsce przyjazne dzieciom. Najmłodsi w specjalnej strefie warsztatowej korzystają
z wielu narzędzi edukacyjnych polskich firm. Między 01.11. a 05.11.2021 r. odbyła się wystawa „Art & Children”, którą przygotowała polska artystka Sylwia Grochowska. Runvido dostarczyło swoją technologię – aplikację mobilną opartą na rozszerzonej rzeczywistości. Dzięki niej, zwiedzający zobaczyli 14 wielkoformatowych obrazów animowanych poprzez aplikację.

Wystawa województwa łódzkiego

Hasłem przewodnim wystawy zorganizowanej przez województwo łódzkie była „Nowoczesność inspirowana naturą”. W ramach wydarzenia zaprezentowano tradycje historyczne regionu oraz nowoczesne technologie w tworzeniu tkanin. Swoje prace przedstawili doświadczeni projektanci oraz osoby rozpoczynające karierę w zawodzie. Sporym zainteresowaniem cieszyły się także warsztaty dla dzieci prowadzone przez artystów ludowych z regionu oraz pokazy tańców z muzyką ludową. Ekspozycja trwała do 6.11. do 10.11.2021 r.

Wystawa Urzędu Patentowego

W Pawilonie Polski odbyła się wystawa czasowa „Creative by Nature”, którą zorganizował Urząd Patentowy RP (18.11. – 1.12.2021). Pokazano najciekawsze i najbardziej innowacyjne produkty polskiego wzornictwa przemysłowego, designu i sztuki. Odwiedzający mogli zapoznać się m.in.
z funkcjonowaniem pływającego dronu, podziwiać futurystyczne meble zaprojektowane w Polsce,
a także liczne przykłady zastosowania nowoczesnych technologii, które zmieniają rynek medyczny. Odwiedzający oglądali domowe stetoskopy StethoMe, które wykrywają nieprawidłowe dźwięki
w płucach dziecka i przesyłają wyniki badania do specjalnej aplikacji. Dużą popularnością cieszyło się także urządzenie Pregnabit Pro służące do zdalnego badania KTG. Wystawę uświetniły koncerty oryginalnego duetu muzycznego: skrzypaczki Karoliny Mikołajczyk i akordeonisty Iwo Jedynecki.

Wystawa województwa dolnośląskiego

Jednym z głównych elementów zorganizowanej przez województwo dolnośląskie była woda. Korzystając z technologii VR, goście mogli przenieść się do Wrocławia, żeby odwiedzić Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis”. Wystawa poruszała ważne tematy, takie jak ochrona zasobów wodnych, podnoszenie świadomości ekologicznej i zrównoważony rozwój. Wystawę można było podziwiać od 02.12. do 06.12.2021 r.

Wystawa „The Amazing Land of Quarks, Elephants and Pierogi”

Wystawę „The Amazing Land of Quarks, Elephants and Pierogi” od strony merytorycznej przygotował Instytut Adama Mickiewicza. Za inspirację posłużyła książka o tym samym tytule, napisana przez Mikołaja Glińskiego, Matthewa Daviesa i Adama Żuławskiego. Znalazło się w niej 100 haseł, które przybliżają polską kulturę, tradycję, historię i przyrodę. O wizualny aspekt ekspozycji zadbała artystka Magdalena Burdzyńska, której ilustracje w niepowtarzalny sposób współgrają ze słowem i tworzą jednolity obraz pokazujący Polskę jako kraj ciekawy i warty odwiedzenia. Celem wystawy „The Amazing Land of Quarks, Elephants and Pierogi” było także pokazanie złożoności i piękna języka polskiego.
W Pawilonie Polski można było ją podziwiać od 10.12. do 16.12.2021 r.

Wystawa „Rytuały”

Od 17.12. do 28.12.2021 r. w strefie wystaw czasowych można było z kolei zapoznać się z ekspozycją „Rytuały”. Przygotował ją Instytut Adama Mickiewicza, a kuratorką była Katarzyna Kuhak. Motywem przewodnim ekspozycji były polskie tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Skupiono się na opowieści związanej z tradycją dzielenia się opłatkiem. Goście poznali nie tylko historyczny rys tego gestu, jego tradycyjną symbolikę, ale też sposób wypiekania samego opłatka. Głównym elementem wystawy było pięć współczesnych interpretacji świeckiego opłatka bożonarodzeniowego, zaprojektowanych przez najlepsze polskie studia grafiki i designu.

Święto Niepodległości

11 listopada 2021 r. w Pawilonie Polski odbyły się obchody Święta Niepodległości. Oficjalna część rozpoczęła się uroczystym odśpiewaniem hymnu państwowego, a swoje przemówienia wygłosili Adrian Malinowski, Komisarz Generalny, Jakub Sławek, Charge d’affaires RP w ZEA, Aleksander Laskowski, rzecznik Instytutu F. Chopina i Wojciech Nowak, dyrektor Filharmonii Narodowej. Po uroczystej inauguracji obchodów, studenci zaprosili gości do odtańczenia Poloneza. Następnie zaprezentowali swoje talenty baletowe, taneczne i muzyczne. Odbył się także pokaz mody oraz quiz wiedzy o Polsce dla odwiedzających.

Najważniejszym punktem celebracji Święta Niepodległości w Dubaju był uroczysty koncert galowy. Amfiteatr Dubai Millennium zgromadził rekordową liczbę wykonawców. Ponad siedemdziesięciu muzyków Orkiestry Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki wykonało m.in. utwory Stanisława Moniuszki i Mieczysława Karłowicza. Wydarzeniem wieczoru był występ laureata XVIII Konkursu Chopinowskiego Martina Garcia Garcia.

Międzynarodowy Dzień Dziecka

20 listopada 2021 r. w Pawilonie Polski obchodzony był Międzynarodowy Dzień Dziecka. Program dnia obejmował m.in. występy muzyczne i taneczne, warsztaty edukacyjne, czy malowanie twarzy. Najmłodsi goście zapoznali się również z najbardziej znanymi wierszami polskich poetów. Tego dnia odbyło się także seminarium „EduTech made in Poland. Trends & Innovations”. Podczas spotkania dyskutowano na tematy związane z przyszłością edukacji, a polskie firmy zaprezentowały swoje innowacyjne rozwiązania dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Oficjalne wizyty 

Pawilon Polski chętnie odwiedzali przedstawiciele najwyższych władz i instytucji z innych państw oraz komisarze pawilonów uczestniczących w Wystawie Światowej. Spotkania stanowiły podstawę do nawiązywania dalszych kontaktów, omówienia potencjału współpracy oraz prezentacji inicjatyw gospodarczych Polski podczas Expo 2020 Dubai. W celu budowania pozytywnych relacji pomiędzy Polską i innymi państwami oraz promocji obecności Polski na Expo, Adrian Malinowski – Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Expo 2020 Dubai, odwiedził dziesiątki pawilonów narodowych i uczestniczył w najważniejszych obchodach organizowanych przez państwa i Organizatora. Do najważniejszych można zaliczyć spotkania Komisarza z:  Sheikh Nahyan bin Mubarak al Nahyan – Minister Tolerancji ZEA, członek rodziny królewskiej; Bob Clarke – Komisarz Generalny USA; Jan Oraviec – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Republiki Słowackiej, Dmitry Mikhailov – Komisarz Generalny Federacji Rosyjskiej; Albert Croesi – Komisarz Generalny Monako; Egils Levits – Prezydent Republiki Łotwy; Liz Cameron – prezes Scottish Chamber of Commerce; Gerd Muller – Minister ds. współpracy gospodarczej
i rozwoju Niemiec, Ruben Ramos Arrieta – Viceprezes Kubańskiej Izby Gospodarczej; Minoru Fujitsuka – przedstawicielem ambasady Japonii; Lefoko Moagi – Minister Zasobów Mineralnych, Zielonych Technologii i Bezpieczeństwa Energetycznego Botswany; Marie-Geneviève Mounier – Komisarz Generalna Kanady;  Trinh Quoc Anh – Dyrektor Pawilonu Wietnamu; Justin McGowan – Komisarz Generalny Australii; Książę Grecji i Danii Philippos oraz Księżniczka Grecji i Danii Nina; Margaritis Schinas – wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej; Jamal Saif Al Jarwan – Sekretarz Generalny The UAE International Investors Council; Omar Shehadeh – Chief International Participant Officer Expo 2020 Dubai.

Podsumowanie biznesowe – PAIH Centrum Eksportu

Pierwsze trzy miesiące na Expo 2020 Dubai przyniosło także wiele efektów biznesowych. Centrum Eksportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zorganizowało w tym czasie łącznie około 500 spotkań.

W październiku prowadzono intensywne rozmowy z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi projektami w sektorach ICT, fintech, hotelarstwie, OZE, czy agrotechu. Nawiązywano także relacje
z przedstawicielami innych pawilonów oraz inicjowano spotkania z zagranicznymi firmami zainteresowanymi współpracą z polskimi przedsiębiorstwami specjalizującymi się w nowych technologiach. Polska-Agencja Inwestycji i Handlu pozyskiwała także kontakty z instytucjami, agencjami rządowymi oraz izbami handlowymi z Omanu, Słowacji, Ukrainy, Słowenii, Indii, Libanu, Kuwejtu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Francji, Wybrzeża Kości Słoniowej, czy Stanów Zjednoczonych. Centrum Eksportu PAIH-U zorganizowało szereg spotkań: z delegacją Botswany na czele z Ministrem do Spraw Bezpieczeństwa Energetycznego i Zielonych Technologii.

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, Grzegorz Wrochna odbył spotkanie z Prezesem Egipskiej Agencji Kosmicznej. Sektor kosmiczny zaznaczał swoją obecność na Expo 2020 Dubai także poprzez dwustronne rozmowy delegacji z argentyńskim odpowiednikiem Polskiej Agencji Kosmicznej – CONAE. Doszło również do spotkania 14 polskich firm z 9 węgierskimi przedsiębiorcami z sektora kosmicznego. Podjęto także rozmowy na temat wspólnych działań z przedstawicielami słoweńskiego sektora kosmicznego. Ponadto zorganizowano także zebranie z dyrektorem generalnym Annual Investment Meeting – Ministry of Economy, UAE oraz z Dyrektorem Generalnym Smart Africa Alliance. W październiku przedstawiciele PAIH-u wzięli udział w targach branżowych: World Beauty Show i GITEX. Budowano także kontakty
w trakcie wydarzeń: Global Business Forum Africa, EU: GCC forum, Spotlight on Africa: Infrastructure.

Listopad również stał pod znakiem dużej aktywności biznesowej Polski. Rozmawiano z potencjalnymi inwestorami z krajów MENA, którzy wyrażają zainteresowanie importem z Polski oraz projektami
w sektorze HORECA, meblarskim, IT, budowlanym, rolnictwie, czy water management. Regularnie odbywały się spotkania z przedstawicielami innych pawilonów na Expo 2020 Dubai. Doszło do spotkań
z przedstawicielami polskich firm z sektorów edutech, agritech, biotech, spożywczego i lotniczego. Przedstawiciele Centrum Eksportu PAIH nawiązywali kolejne kontakty z ponad 20 instytucjami, agencjami rządowymi, czy izbami handlowymi z różnych stron świata. Oprócz tego zorganizowano spotkanie polskiej Doliny Lotniczej z delegacją Enterprise Armenia. Przedstawiciele Centrum Eksportu PAIH-u aktywnie włączali się w wydarzenia organizowane w innych pawilonach narodowych
i biznesowych, a głównym celem tych działań było zdefiniowanie możliwości inwestycyjnych
i eksportowych dla polskich firm. Ponadto rozmawiano na temat technologii wykorzystujących wodór. Podjęto też rozmowy na temat możliwości inwestycji w Mozambiku, technologii kompostowania odpadów w Libanie, czy rozwiązań typu smart w budownictwie w Słowenii. O budowaniu muzeum historii naturalnej dyskutowano w Pawilonie Meksyku. Przedstawiciele Centrum Eksportu PAIH-u wzięli też udział w spotkaniu biznesowym w Pawilonie Stanów Zjednoczonych. W listopadzie nawiązano również kontakty z 36 różnymi firmami z Chorwacji, Słowenii, Serbii, Egiptu, Bangladeszu, Iranu, Luksemburgu i wielu innych krajów.

W grudniu rozmawiano z potencjalnymi inwestorami z krajów Europy Wschodniej. Szukano także pola do współpracy w zakresie turystyki z przedstawicielami Iranu, Słowenii, Tanzanii oraz Senegalu. Kontynuowano również nawiązywanie kontaktów z instytucjami, agencjami rządowymi i izbami handlowymi z Panamy, Chile, Finlandii, Omanu, Albanii, Tanzanii, Senegalu, Węgier czy Chorwacji. Przedstawiciele Centrum Eksportu PAIH byli także jednymi z organizatorów Grenton Day, które przypadło na 9 grudnia 2021 r. Tego dnia odbyła się misja gospodarcza firmy Grenton z branży smart home z firmami z 5 krajów z Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Zakończyło się podpisaniem kontraktu eksportowego z firmą z Kataru. Centrum Eksportu PAIH-u obsługiwało i zorganizowało także Country Business Briefing z okazji Dnia Narodowego Polski na Expo 2020 Dubai. W trakcie tego wydarzenia odbyła się konferencja oraz sesja b2b. Doszło także do spotkań w Pawilonach Węgier, USA, Słowenii
i Chorwacji. Przedstawiciele PAIH-u odbyli też rozmowy z reprezentantami siostrzanych instytucji – Walońską Agencją Eksportu i Inwestycji Zagranicznych i Business Finland.

Podsumowanie przekazu medialnego pierwszych trzech miesięcy na Expo 2020 Dubai

Aktywność Polski na Expo 2020 Dubai odbiła się szerokim echem w mediach polskich i zagranicznych. Świadczą o tym liczby. W przeciągu pierwszych trzech miesięcy trwania Wystawy Światowej pojawiło się łącznie blisko 3500 informacji. Dotarcie informacji o udziale w Polski Expo po trzech miesiącach osiągnęło poziom 136 mln. Najwięcej kontaktów z informacjami o Expo 2020 Dubai miało miejsce
1 października 2021 r. (22,5 mln) oraz 6 grudnia 2021 r. (7,6 mln). Liczne materiały i wywiady
z Komisarzem Generalnym czy obsługą Pawilonu Polski opublikowały zagraniczne media m.in. Gulf News, Abu Dhabi TV, Khaleej Times, The National, Sky News Arabia, Dubai TV.

Suma zasięgów oficjalnych profili w mediach społecznościowych w okresie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniosła ponad 30 mln. W podziale na poszczególne kanały wyniosła: Facebook (17 134 547), Linkedin (390 864), Twitter (134 021), YouTube (1 560 342), Instagram (10 936 406).

Przed rozpoczęciem Wystawy Światowej została uruchomiona nowa odsłona oficjalnej strony internetowej, poświęconej udziałowi Polski w Expo 2020 Dubai: https://expo.gov.pl/. Regularnie pojawiają się na niej informacje na temat wydarzeń kulturalnych i biznesowych. Na stronie publikowane są materiały dla mediów, uczestników Wystawy Światowej i przedstawicieli biznesu. Strategiczne sektory polskiej gospodarki przybliżają filmy video, które w uniwersalny sposób pokazują największe polskie sukcesy na arenie międzynarodowej, a także szczegółowe raporty branżowe. Na stronie, zagraniczni goście, którzy mieli okazję odwiedzić Pawilon Polski, mogą znaleźć wiele informacji zachęcających do przyjazdu do Polski.

Ładowanie ...