Adrian Malinowski pokieruje przygotowaniami do Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju

Opublikiwano: 2 marca, 2020

Rada Ministrów powołała nowego Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju. Stanowisko objął Adrian Malinowski, dotychczas Dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju.

Rada Ministrów powołała nowego Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju. Stanowisko objął Adrian Malinowski, dotychczas Dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju.

– Polska jest uznawana za wyróżniającego się uczestnika Wystaw Światowych. W Dubaju chcemy kontynuować opowieść o Polsce jako kraju, którego główny potencjał stanowią ludzie – kreatywni, pracowici, wykształceni, gotowi do współpracy, pełni energii i sprytu. Jako Komisarz Generalny chcę dołożyć wszelkich starań, aby ta wielostronna prezentacja Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju przyniosła wymierne efekty – nie tylko w kontekście wizerunkowym, ale i gospodarczym. Jesteśmy przekonani, że nasze inicjatywy będą realnym wsparciem dla polskich firm w ekspansji na rynkach Bliskiego Wschodu – mówi Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju.

Adrian Malinowski zastąpił na stanowisku Komisarza Generalnego ministra finansów Tadeusza Kościńskiego.

Za udział Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju.

Adrian Malinowski – nota biograficzna

Adrian Malinowski w latach 2018–2020 pełnił funkcję Zastępcy, a następnie Dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, a następnie w Ministerstwie Rozwoju. W tym czasie odpowiadał za gospodarcze relacje bilateralne z krajami UE oraz krajami trzecimi, współpracę z organizacjami międzynarodowymi (OECD, WHO, UNIDO), identyfikację i likwidację barier handlowych, politykę handlową oraz cła i środki ochronne. Reprezentował Polskę w Komitecie ds. Polityki Handlowej przy Radzie Europejskiej, odpowiadał także za promocję gospodarczą na arenie międzynarodowej i ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw, realizując działania strategiczne państwa określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Przed powołaniem do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w latach 2004–2018 był związany z Bankiem Zachodnim WBK S.A., gdzie odpowiadał za kreację produktów, strategii sprzedaży i jej egzekucji, zarządzanie procesem retencji produktów i klientów, budowanie relacji z siecią dystrybucji oraz partnerami zewnętrznymi czy organizację eventów. W latach 2012–2018 pełnił funkcje menedżerskie i dyrektorskie.

Absolwent stosunków międzynarodowych ze specjalizacją zarządzanie i nauki ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wystawa Światowa EXPO 2020 w Dubaju – cały świat w jednym miejscu

Wystawy Światowe EXPO to najbardziej prestiżowe wydarzenia na świecie o charakterze gospodarczym, promocyjnym i kulturalnym. EXPO 2020 w Dubaju odbędzie się między 20 października 2020 r. a 10 kwietnia 2021 r. i będzie pierwszą Wystawą Światową organizowaną w kraju arabskim. W półrocznym wydarzeniu udział weźmie ponad 200 państw i organizacji. Organizatorzy szacują, że Wystawę w Dubaju odwiedzi 18 milionów gości, którzy złożą 25 milionów wizyt.

EXPO 2020 w Dubaju zostanie zorganizowane pod hasłem: „Connecting Minds, Creating the Future” – „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”. Temat przewodni rozwijają trzy podtematy: Opportunity (Szanse), Mobility (Mobilność) i Sustainability (Zrównoważony Rozwój).

EXPO 2020 w Dubaju ma stanowić powrót do pierwotnych założeń wystaw światowych. Temat przewodni EXPO 2020 podkreśla zbliżenie narodów i ludzi poprzez współpracę, zwracając uwagę, że wyzwania dzisiejszego świata są tak złożone i skomplikowane, że nie sposób ich rozwiązać w izolacji. Aby sprostać globalnym problemom, należy działać razem, bez względu na szerokość geograficzną, bariery instytucjonalne czy różnice kulturowe. EXPO 2020 ma być platformą współpracy, przykładem na to, jak wiele można osiągnąć, łącząc siły w celu sprostania globalnym wyzwaniom.

Bilety indywidualne dostępne są na stronie internetowej organizatora: www.expo2020dubai.com. Ceny wahają się od 60 AED za bilety jednodniowe do 1295 AED za sześciomiesięczne karnety premium.

Polska na EXPO 2020 w Dubaju

Polska od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem Wystaw Światowych. W Dubaju oprócz budowy Pawilonu i stworzenia własnej ekspozycji w Dubaju, planowana jest realizacja programów oraz wydarzeń towarzyszących, a także udział w inicjatywach Organizatora. W myśl hasła Wystawy „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”, w przygotowania Polski do udziału w EXPO Dubaj 2020 zaangażowanych jest kilkadziesiąt podmiotów publicznych oraz prywatnych.

Rekomendowane przez organizatorów tematy przewodnie ekspozycji – zrównoważony rozwój i mobilność – Polska rozszerza w trzech wątkach tematycznych: technologia, współpraca międzynarodowa i natura. Hasło Polskiego Pawilonu brzmi: „Creativity inspired by nature”. Polska zostanie zaprezentowana jako silny ośrodek współpracy, który poprzez rozwój nauki oferuje światu zrównoważone, przyjazne środowisku, inspirowane naturą technologie.

Cele obecności Polski na EXPO w Dubaju obejmują zarówno wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, jak i promocję gospodarczą. Zakładamy wielowymiarową prezentację technologii i firm reprezentujących branże strategiczne z punktu widzenia potencjału eksportowego na rynki Bliskiego Wschodu, a tym samym realny wzrost transakcji biznesowych. Dzień Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju planowany jest na 7 marca 2021 roku.

Program gospodarczy: 50 mln zł na promocję firm w Dubaju

EXPO 2020 w Dubaju to prestiżowe wydarzenie o ogromnym znaczeniu gospodarczym. Udziałowi Polski towarzyszy szeroka oferta dla polskich przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, organizacyjne i promocyjne, wykorzystując udział Polski w EXPO 2020 w Dubaju jako szansę do budowania relacji z partnerami biznesowymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i całej Zatoce Perskiej. Program gospodarczy obejmuje m.in. program partnerski dla firm, wsparcie gospodarcze oferowane przez 12 regionów biorących udział w EXPO 2020 w Dubaju, program „Polskie Mosty Technologiczne”, a także możliwość uzyskania kontraktu w ramach kilkudziesięciu zamówień publicznych ogłaszanych przez PAIH w związku z realizacją projektu.

Jednym z kluczowych elementów programu gospodarczego jest konkurs „Go to brand”, który daje przedsiębiorcom możliwość promocji swoich marek w kontekście udziału naszego kraju w tegorocznej Wystawie Światowej. Wnioski przyjmowane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 3 do 31 marca. Udział w programie „Go to brand”, dzięki wsparciu finansowemu, umożliwia realizację m.in. misji wyjazdowych, udział w targach branżowych na terenie ZEA, udział w Polish Games Show czy dodatkowe działania promocyjne. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

Kulminacją inicjatyw gospodarczych będzie Forum Gospodarcze Polska – Zjednoczone Emiraty Arabskie, które będzie częścią obchodów Dnia Polski na EXPO 2020 w Dubaju w marcu 2021 roku.

Ładowanie ...