150 studentów zostanie zaangażowanych do obsługi Pawilonu Polski podczas Expo 2020 Dubai

Opublikiwano: 26 kwietnia, 2021
Trwa rekrutacja 150 studentów polskich uczelni do obsługi Pawilonu Polski podczas Expo 2020 Dubai. Zainteresowanie udziałem w projekcie wyraziło pięć uczelni – Grupa Uczelni Vistula, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku.

Zaangażowanie studentów polskich uczelni do obsługi Pawilonu Polski podczas Expo 2020 Dubai ma na celu – poza zapewnieniem codziennej obsługi ekspozycji – umożliwienie młodym ludziom zdobycia unikalnego doświadczenia w środowisku międzynarodowym podczas najbardziej prestiżowego wydarzenia gospodarczego na świecie. Studenci zyskają także niepowtarzalną  możliwość podniesienia kompetencji  zawodowych i językowych podczas organizacji konferencji branżowych, wizyt oficjalnych delegacji międzynarodowych w Pawilonie Polski oraz wydarzeń towarzyszących o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.

Koordynatorzy programu praktyk liczą, że ważnym aspektem tego projektu będzie także integracja studentów reprezentujących uczelnie z różnych części Polski i ich współpraca z obsługą pawilonów innych państw w myśl hasła przewodniego Wystawy Światowej Expo 2020 Dubai: Connecting Minds, Creating the Future – Łącząc umysły, tworzymy przyszłość. Podczas Expo uczelnie planują dodatkowe działania jak seminaria i projekty badawcze z partnerami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz udział w targach. Studenci zostaną również zaangażowani w promocję programów regionalnych.

- Gwarancją sukcesu Polski podczas Expo 2020 Dubai będą profesjonalni, kreatywni i pełni entuzjazmu ludzie zaangażowani w realizację projektu. Jestem przekonany, że wypracowana przez nas formuła współpracy przyniesie obopólne korzyści. Studentom pozwoli na zdobycie unikalnego doświadczenia zawodowego, wesprze ich przyszłą pozycję na rynku pracy oraz umożliwi realizację ciekawych wyzwań przy dużych, międzynarodowych projektach. Zaangażowanie studentów będzie jednocześnie wspaniałą okazją do promocji uczelni wśród zwiedzających Pawilon Polski – mówi Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 Dubai.

Kształtowanie wizerunku Polski poprzez zaangażowanie studentów – młodej, dobrze wykształconej kadry pracowniczej do obsługi Pawilonu Polski, sprawdziło się także podczas poprzednich edycji Expo, m.in. w Astanie. Polska jest jednym z pierwszych krajów, który postawił na taką formę współpracy. Rekrutacja studentów odbędzie się trzyetapowo. Pod koniec lutego członkowie Zespołu Expo 2020 Dubai Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu przeprowadzili webinaria ze studentami pięciu uczelni, którzy wyrazili zainteresowanie udziałem w projekcie. Następnie, uczelnie były odpowiedzialne za koordynację zbierania zgłoszeń. W ostatnim etapie, poprzez rozmowy rekrutacyjne, członkowie Zespołu Expo 2020 Dubai wyłonią 150 najlepszych kandydatów, którzy otrzymają możliwość wyjazdu do Dubaju.

Realizację praktyk dla 84 studentów – reprezentantów Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Białymstoku sfinansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jako zadanie pn. „Organizacja zagranicznych praktyk dla studentów w związku z udziałem Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai”. Środki na realizację staży dla 66 studentów Grupy Uczelni Vistula pochodzą ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach POWER, Działania 3.5 ,,Kompleksowe programy szkół wyższych”.

Program praktyk i staży koordynowany przez PAIH nie jest jedyną formą współpracy z uczelniami. Studenci architektury ubioru Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej zaprojektują stroje dla obsługi Polskiego Pawilonu. Wiele z Urzędów Marszałkowskich angażuje uczelnie w prace nad koncepcjami ekspozycji regionów w strefie wystaw czasowych w Pawilonie Polski.

Ładowanie ...