Wystawa Rituals/Rytuały

17 grudnia 2021
Pawilon Polski

Wystawa "Rytuały/Rituals” jest próbą podjęcia współczesnego dialogu z unikatowym polskim rytuałem dzielenia się opłatkiem.

Jej trzonem jest pięć współczesnych interpretacji świeckiego opłatka bożonarodzeniowego zaprojektowanych przez pięć najciekawszych polskich studiów działających w zakresie designu.

Projekty opłatków ilustrują uniwersalne i ponadczasowe wartości ważne we wszystkich kulturach i religiach. Są to: pokój, miłość, szczęście i harmonia, troska o środowisko, dobro.

Tradycja dzielenie się opłatkiem pojawia się w Polsce XVIII wieku, najpierw w domach szlacheckich, ale szybko ten zwyczaj przejęli mieszkańcy wsi, rozpowszechniając go i wzbogacając. Rytuał nawiązuje do uniwersalnej symboliki łamania się chlebem. Jest gestem pokoju, miłości, przyjęcia w krąg wspólnoty, a jego wymowa rozumiana jest we wszystkich kulturach i religiach. Naszą wystawą dodajemy nowe wzory opłatków do tej wielowiekowej tradycji.

Podzielmy się pokojem i miłością – podzielmy się opłatkiem.

O IAM:

Instytut Adama Mickiewicza jest państwową instytucją kultury, której celem jest budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie. Instytut współpracuje z partnerami zagranicznymi i inicjuje międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 6 kontynentach, m.in. w Australii, Francji, Izraelu, Kanadzie, Litwie, Łotwie, Maroku, Niemczech, Rosji, Turcji, Ukrainie, USA, Wielkiej Brytanii, a także w Chinach, Japonii i Korei. W ramach dotychczas zrealizowanych działań Instytut zaprezentował 38 strategicznych programów, które obejrzało 60 milionów widzów. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Twórcy i Partnerzy

Ładowanie ...