Circular Europe Days

18 stycznia 2022
Godzina rozpoczęcia: 13:00
Pawilon Polski, online

Członkowie Grupy Koordynacyjnej European Circular Economy Stakeholder Platform zaprezentują pracę poszczególnych grup podczas Circular Europe Days w Dubaju (17 i 18 stycznia 2022 r.).

European Circular Economy Stakeholder Platform wstępuje na arenę międzynarodową, prezentując europejskie działania cyrkularne.

Wydarzenie to odbędzie się podczas Tygodnia Celów Globalnych Dubai Expo, który zbiega się z Tygodniem Zrównoważonego Rozwoju w Abu Dhabi.

Dubai Expo Global Goals Week ma na celu zjednoczenie przedsiębiorstw na całym świecie i nakłonienie do dalszych działań na rzecz zrównoważonej i inkluzywnej przyszłości. Wydarzenie to jest okazją do zaprezentowania tego, co Europa ma do zaoferowania w dziedzinie gospodarki cyrkularnej i stworzenia międzynarodowej przestrzeni dla czołowych unijnych przedsiębiorców zajmujących się gospodarką cyrkularną. W celu ułatwienia europejskim przedsiębiorcom współpracy i nawiązywania kontaktów dostępna będzie platforma matchmakingowa, zarówno na miejscu, jak i online, zapewniona przez Europejską Sieć Przedsiębiorczości (EEN).

Liderzy grupy koordynacyjnej ECESP zorganizują osiem wydarzeń hybrydowych, których gospodarzami będzie pięć pawilonów krajowych, w tym polski. Przez dwa dni członkowie grupy koordynacyjnej będą prezentować międzynarodowej publiczności prace wykonane przez poszczególne grupy w zakresie różnych tematów, od budownictwa i infrastruktury, przez zamówienia cyrkularne, po zachęty ekonomiczne i zrównoważone gospodarowanie żywnością w duchu gospodarki obiegu zamkniętego.

Szczegółowe informacje

Informacje praktyczne

Data i godzina: Wtorek, 18 stycznia, 13.00 - 16.30 ZEA / 10.00 - 13.30 (CET)
Lokalizacja: Pawilon Polski, Expo 2020 Dubai
Typ wydarzenia: hybrydowe

Rejestracja

Sesja I

PRZYSZŁOŚĆ BIOGOSPODARKI W KONTEKŚCIE TRANSFORMACJI CYRKULARNEJ

Obszar odpadów żywnościowych, systemów żywnościowych i biogospodarki jest kluczowy dla udanej transformacji cyrkularnej. Potrzeba odstąpienia od linearnego podejścia do biogospodarki, w kierunku cyrkularności i zrównoważonego rozwoju, jest oczywista. Pozostaje jednak pytanie: Jak osiągnąć cyrkularność w tym sektorze? Wydarzenie ma na celu uwypuklić znaczenie i złożoność biogospodarki, jako siły napędowej transformacji cyrkularnej w Europie oraz przedstawienie potencjalnych rozwiązań. Prelegenci wskażą udane przykłady rozwiązań problemów związanych z odpadami żywnościowymi. Podczas wielostronnej dyskusji panelowej, eksperci reprezentujący organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i administrację będą dyskutować o przyszłości biogospodarki w kontekście transformacji cyrkularnej.

AGENDA SESJI

13.00 – 13.15 UAE / 10.00 – 10.15 CET  Powitanie

13.15 – 13.30 UAE / 10.15 – 10.30 CET  Prezentacja wprowadzająca – Biogospodarka w ujęciu systemowym transformacji cyrkularnej

13.30 – 14:05 UAE / 10.30 – 11.05 CET  Keynote Speech

 • "Marnowanie żywności i efektywne gospodarowanie zasobami", Carina Diedrich, CSCP
 • “Rozwój gospodarki cyrkulacyjnej i biogospodarki w polskich regionach" - polityka, projekty, przegląd przypadków, prof. Joanna Kulczycka - IGSMiE PAN
 • ""Transformacja miejskich systemów żywnościowych”, Elisa Porreca, Milan Food policy pact
 • “Rola edukacji w cyrkularnym zarządzaniu żywnością”, prof. Paola De Bernardi – katedra Zarządzania Gospodarką Cyrkularną, Uniwersytet w Turynie

14:05 – 14:45 UAE / 11.05 – 11:45 CET Dyskusja panelowa

Przyszłość Biogospodarki w transformacji cyrkularnej - moderuje dr Agnieszka Sznyk, INNOWO

Alessio Colombo, RiceHouse

Sesja II

CYRKULARNE SYSTEMY PODATKOWE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JAKO WSPARCIE TRANSFORMACJI CYRKULARNEJ

Podczas tej sesji zaprezentowane zostaną wyniki prac grup ECESP zajmujących się bodźcami ekonomicznymi i zamówieniami cyrkularnymi  oraz potencjał tych instrumentów w przejściu na cyrkulacyjny model gospodarczy w Europie. Poruszymy kwestię znaczenia wyrównywania szans cyrkularnych produktów, usług i modeli biznesowych, wobec ich alternatyw oraz sposobów osiągnięcia tego celu. Choć oba instrumenty są niezbędne w tym aspekcie, ich zastosowanie jest wciąż niewystarczające, aby wpłynąć na transformację cyrkularną. Dlaczego tak się dzieje? Co możemy zrobić, aby wesprzeć wykorzystanie tych instrumentów? Jakie rodzaje opodatkowania i systemu zamówień publicznych byłyby zgodne z modelem cyrkularnym? Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne wdrożenie tych instrumentów w Europie. Sesję zakończy interaktywna debata.

AGENDA SESJI

15.00 – 15.10 UAE / 12.00 – 12.10 CET  Przywitanie i rozpoczęcie

 • Veerle Labeeuw, LG Circular Procurement, Vlaanderen Circulair
 • Hubert Bukowski, LG Economic Incentives, INNOWO

15.10 – 15.25 UAE / 12.10 – 12.25 CET  Wyrównywanie szans dla cyrkularnych modeli biznesowych

 • Patrick Child, Zastępca Dyrektora Generalnego, DG ENV, Komisja Europejska

15.25 – 15.35 UAE / 12.25 – 12.35 CET  Opodatkowanie, jako instrument wdrażania cyrkularnego modelu gospodarczego

 • Paul Tang, Parlament Europejski

15.35 – 15.45 UAE / 12.35 – 12.45 CET  Cyrkularne podatki dla cyrkularnej gospodarki

15.45 – 16.00 UAE / 12.45 – 13.00 CET  Przedstawienie europejskich projektów i podmiotów działających na zasadzie obiegu zamkniętego

 • Przykład opodatkowania cyrkularnego
 • Przykłady biznesowe
 • Przykład zamówień cyrkularnych - wpływ na rynek
 • Opodatkowanie pracy i zasobów

16.00 – 16.15 UAE / 13.00 – 13.15 CET Zamówienia cyrkularne, jako instrument przejścia na gospodarkę obiegu zamkniętego

 • Enrico Degiorgis, doradca DG ENV, Komisja Europejska

16.15 – 16.30 UAE / 13.15 – 13.30 CET  Q&A oraz interaktywna debata, podsumowanie sesji - Hubert Bukowski, INNOWO

Ładowanie ...