Wzmocnienie polskich MŚP

Opublikiwano: 10 maja, 2024

„Promocja marki innowacyjnych MŚP” – inicjatywa wspierająca międzynarodowy handel i innowacje.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór „Promocja marki innowacyjnych MŚP” finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Stanowi on kluczowy element wsparcia dla firm aspirujących do rozszerzenia swojej działalności na międzynarodowe rynki w kontekście największego i najbardziej prestiżowego wydarzenia promocyjnego na świecie – Wystawy Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai w Japonii. Przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać się od 28 maja br.

Głównym celem „Promocji marki innowacyjnych MŚP” jest intensyfikacja konkurencyjności polskich MŚP przez wspieranie ich aktywności na zagranicznych arenach handlowych, w tym poprzez udział w międzynarodowych targach i konferencjach. Jest to strategiczny krok dla rozwoju potencjału eksportowego polskich przedsiębiorstw, co przyczyni się do wzrostu ich rozpoznawalności i umocnienia pozycji na rynku globalnym.

Wymogi i cele strategiczne

Przedsiębiorstwa będą miały możliwość składania wniosków od 28 maja do 19 czerwca 2024 roku. Nabór dysponuje budżetem w wysokości 100 milionów złotych.

Inicjatywa jest kierowana do firm wykazujących znaczny potencjał eksportowy oraz innowacyjne podejście w działaniu. Jej główne cele strategiczne to wsparcie dla innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej w Europie, co ma przekładać się na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności na poziomie kontynentalnym. Dodatkowo, program FENG ma na celu wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP, w tym przez wsparcie inwestycji produkcyjnych, co bezpośrednio wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorcy zgłaszający się do naboru powinni w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym uzyskać przychody netto ze sprzedaży produktów na eksport w wysokości co najmniej 20% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług.

„Promocja marki innowacyjnych MŚP” to szansa dla polskich przedsiębiorstw, które planują rozszerzyć swoją działalność na rynki międzynarodowe, szczególnie w kontekście możliwości, jakie niesie nadchodząca Wystawa Światowa Expo 2025 Osaka, Kansai w Japonii. Konkurs jest skierowany do firm, które planują uczestnictwo w wydarzeniach targowych i konferencyjnych towarzyszących Wystawie Światowej i będzie miał na celu wsparcie polskich przedsiębiorców w zdobywaniu nie tylko rynku Japonii, ale również Korei Południowej oraz państw Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN: Filipin, Indonezji, Malezji, Singapuru, Tajlandii, Brunei, Wietnamu, Laosu i Kambodży. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mieli szansę na zdobycie finansowania na promocję swojej marki produktowej oraz Marki Polskiej Gospodarki. Ta inicjatywa nie tylko umacnia pozycję Polski jako kraju wspierającego innowacyjność i rozwój gospodarczy, ale również otwiera polskim firmom drzwi do nowych, obiecujących rynków. Projekty będą mogły być realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

Więcej informacji o działaniu „Promocja marki innowacyjnych MSP” znajduje się na stronie PARP: www.parp.gov.pl.

Program Gospodarczy Polski na Expo 2025 Osaka, Kansai

Program Gospodarczy stanowi kluczowy element udziału Polski w Expo 2025 Osaka, Kansai i koncentruje się na rozwoju współpracy gospodarczej z Japonią, promocji polskich firm i umacnianiu pozycji Polski jako miejsca inwestycji.

Szczegółowe informacje o inicjatywach i wsparciu dla polskiego biznesu można znaleźć w zakładce „Dla Biznesu”.

Ładowanie ...