Udział Polski w Międzynarodowym Spotkaniu Planistycznym (IPM)

Opublikiwano: 27 października, 2022

Podczas Międzynarodowego Spotkania Planistycznego (IPM), które odbyło się w dniach 25 i 26 października 2022 roku w Osace, podpisana została Umowa Uczestnictwa z Organizatorem Expo 2025.

Polska znalazła się tym samym w gronie pierwszych dziewięciu krajów, które podpisały tego rodzaju dokument. W grupie tej znalazły się również Azerbejdżan, Brazylia, Czechy, Niemcy, Węgry, Holandia, Katar oraz Arabia Saudyjska.

Podczas spotkania, uczestnicy mieli również okazję zwiedzić 155–hektarowy teren wystawy - wyspę Yumeshima.

Teren, mający być odzwierciedleniem idei „Żywego Laboratorium Innowacji”, będzie obejmował trzy główne obszary: Świat Pawilonów,  Świat Wody i Świat Zieleni, otoczone pierścieniem – drewnianą estakadą, służącą jako pieszy pasaż komunikacyjny dla zwiedzających teren Expo. Zgodnie z informacjami podanymi przez Organizatora Expo, estakada ma stać się największą tego typu drewnianą budowlą na świecie. Świat Pawilonów podzielony zostanie na trzy strefy odnoszące się do trzech podtematów wystawy – „Ratowanie Życia”, „Wzmacnianie Życia”, „Łączenie Życia z Innymi”, przy czym Pawilon Polski znajdował się będzie w strefie „Ratowania Życia”.

W czasie dwudniowego spotkania zorganizowane zostały również sesje szkoleniowo-warsztatowe nt. m.in. znaczenia głównego hasła wystawy „Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia”, technicznych aspektów przygotowań do wystawy, budowy pawilonów, kwestii logistycznych i tych związanych ze stworzeniem wirtualnego Expo.

Ładowanie ...