Come & discover

Opublikiwano: 29 maja, 2024

Polska organizuje wizyty studyjne dla japońskich przedsiębiorców przed Expo 2025.

Program promocji gospodarczej stanowi kluczowy element udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai w Japonii. W ramach działań promocyjnych poprzedzających Expo, do Polski zostaną zaproszeni japońscy przedsiębiorcy i dziennikarze – łącznie 74 osoby, które wezmą udział w 7 misjach przyjazdowych. Trzy pierwsze misje odbędą się już we wrześniu tego roku, a następne w kolejnych miesiącach poprzedzających Expo.

Misje biznesowo-dziennikarskie stanowią jedną z inicjatyw programu gospodarczego Polski na Expo 2025 Osaka, Kansai. Jego integralnym elementem są narzędzia wsparcia kierowane do polskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą biznesową na rynku japońskim i w krajach regionu. Realizacja programu skupiona jest w szczególności na branżach, które zostały zdefiniowane jako branże o największym potencjale eksportowym na rynki azjatyckie i uznane za najbardziej priorytetowe w relacjach handlowych z Japonią. Należą do nich: branża medyczna i farmaceutyczna, kosmetyczna, IT/FinTech, zielonych technologii (w tym branża wodorowa), rolno-spożywcza (w tym AgriTech) oraz gamingowa (gier komputerowych).

Cykl misji biznesowo-dziennikarskich będzie miał na celu zaznajomienie przedstawicieli japońskich firm i mediów z ofertą polskich firm. Misje połączone będą w czasie z wydarzeniami branżowymi realizowanymi w Polsce, w tym także targami, które skupiają przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na zagraniczne rynki.

Misje są doskonałą formą promocji i umożliwiają bezpośredni kontakt z polskimi przedsiębiorcami, którzy dysponują bogatą ofertą biznesową. Podobny cykl misji zrealizowaliśmy z sukcesem po zakończeniu Expo 2020 Dubai. W trakcie Wystawy Światowej promowaliśmy markę polskiej gospodarki w kraju Organizatora, a po jej zakończeniu zaprosiliśmy partnerów, aby pokazać, że nasza oferta to nie tylko obietnice, ale także rzeczywistość. Tego typu działania pozwalają na zbudowanie zaufania i stanowią szansę na osiągnięcie wymiernych korzyści dla obu stron – mówi Eliza Klonowska-Siwak, Zastępca Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai, Dyrektor Departamentu Wystawy Expo w PAIH.

Pod koniec 2023 roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zrealizowała misje przyjazdowe dla przedsiębiorców ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W pięciu misjach, będących tzw. follow-up działań realizowanych podczas Expo 2020 Dubai, wzięło udział blisko 50 przedstawicieli firm z: ZEA, Egiptu, Maroka oraz Nigerii. Odbyli oni szereg wizyt studyjnych i spotkań B2B z polskimi przedsiębiorcami.

Do udziału w nadchodzących misjach zaproszeni zostaną także dziennikarze z Japonii. Przedstawiciele PAIH liczą, że udział mediów pozwoli na zwiększenie oczekiwanych efektów i przyczyni się nie tylko do promocji polskiej gospodarki, ale także Polski jako atrakcyjnego kierunku turystycznego.

Przedsiębiorcy i dziennikarze nie będą ponosić kosztów związanych z udziałem w misjach. Organizatorem misji przyjazdowych jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu – instytucja odpowiedzialna za przygotowanie udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai.

Ładowanie ...