• Adrian Malinowski
  Adrian jest mangerem z wieloletnim doświadczeniem, zarówno w instytucjach finansowych, jak i administracji publicznej. W latach 2018–2020 pełnił funkcję Zastępcy, a następnie Dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, a następnie w Ministerstwie Rozwoju. W tym czasie odpowiadał za gospodarcze relacje bilateralne z krajami UE oraz krajami trzecimi, współpracę z organizacjami międzynarodowymi (OECD, WHO, UNIDO), identyfikację i likwidację barier handlowych, politykę handlową oraz cła i środki ochronne. Reprezentował Polskę w Komitecie ds. Polityki Handlowej przy Radzie Europejskiej, odpowiadał także za promocję gospodarczą na arenie międzynarodowej i ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw, realizując działania strategiczne państwa określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przed powołaniem do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w latach 2004–2018 był związany z Bankiem Zachodnim WBK S.A., gdzie odpowiadał za kreację produktów, strategii sprzedaży i jej egzekucji, zarządzanie procesem retencji produktów i klientów, budowanie relacji z siecią dystrybucji oraz partnerami zewnętrznymi czy organizację eventów. W latach 2012–2018 pełnił funkcje menedżerskie i dyrektorskie. Absolwent stosunków międzynarodowych ze specjalizacją studia europejskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
  Adrian Malinowski
  Adrian Malinowski
  Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 Dubai
  linkedin

  Nadzoruje całość przygotowań Polski do udziału Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai na mocy powołania przez Radę Ministrów

  Adrian jest mangerem z wieloletnim doświadczeniem, zarówno w instytucjach finansowych, jak i administracji publicznej. W latach 2018–2020 pełnił funkcję Zastępcy, a następnie Dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, a następnie w Ministerstwie Rozwoju. W tym czasie odpowiadał za gospodarcze relacje bilateralne z krajami UE oraz krajami trzecimi, współpracę z organizacjami międzynarodowymi (OECD, WHO, UNIDO), identyfikację i likwidację barier handlowych, politykę handlową oraz cła i środki ochronne. Reprezentował Polskę w Komitecie ds. Polityki Handlowej przy Radzie Europejskiej, odpowiadał także za promocję gospodarczą na arenie międzynarodowej i ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw, realizując działania strategiczne państwa określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przed powołaniem do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w latach 2004–2018 był związany z Bankiem Zachodnim WBK S.A., gdzie odpowiadał za kreację produktów, strategii sprzedaży i jej egzekucji, zarządzanie procesem retencji produktów i klientów, budowanie relacji z siecią dystrybucji oraz partnerami zewnętrznymi czy organizację eventów. W latach 2012–2018 pełnił funkcje menedżerskie i dyrektorskie. Absolwent stosunków międzynarodowych ze specjalizacją studia europejskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Monika Dyląg-Sajór
  Monika jest managerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami i projektami. Karierę zawodową rozpoczęła w Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych, gdzie kierowała Departamentem Promocji Gospodarczej. Następnie, jako manager ds. marketingu i PR była odpowiedzialna za działania promocyjne, współpracę z mediami i komunikację firmy doradztwa europejskiego i podatkowego. W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nadzorowała działania komunikacyjne związane z wdrażaniem narzędzi wsparcia dla przedsiębiorców w ramach perspektywy finansowej 2007-2015. Odpowiadała także za realizację i rozliczanie dwóch projektów systemowych finansowanych ze środków europejskich. Z Wystawami Expo związana od 2000 r. W ramach przygotowania udziału Polski w Wystawie Expo w Mediolanie w 2015 r. koordynowała realizację programu komunikacji i promocji oraz rozliczenie projektu. Pełniła funkcję zastępcy Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Międzynarodowej Wystawy Astana Expo 2017. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich SGH – SCIENCE PO na kierunku Komunikowanie, a także podyplomowych studiów z zakresu rolnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Stypendystka fundacji „Alfred Toepfer Stiftung” w Hamburgu.
  Monika Dyląg-Sajór
  Monika Dyląg-Sajór
  Zastępca Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 Dubai
  linkedinmail

  Koordynuje prace Zespołu Expo 2020 Dubai w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

  Monika jest managerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami i projektami. Karierę zawodową rozpoczęła w Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych, gdzie kierowała Departamentem Promocji Gospodarczej. Następnie, jako manager ds. marketingu i PR była odpowiedzialna za działania promocyjne, współpracę z mediami i komunikację firmy doradztwa europejskiego i podatkowego. W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nadzorowała działania komunikacyjne związane z wdrażaniem narzędzi wsparcia dla przedsiębiorców w ramach perspektywy finansowej 2007-2015. Odpowiadała także za realizację i rozliczanie dwóch projektów systemowych finansowanych ze środków europejskich. Z Wystawami Expo związana od 2000 r. W ramach przygotowania udziału Polski w Wystawie Expo w Mediolanie w 2015 r. koordynowała realizację programu komunikacji i promocji oraz rozliczenie projektu. Pełniła funkcję zastępcy Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Międzynarodowej Wystawy Astana Expo 2017. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich SGH – SCIENCE PO na kierunku Komunikowanie, a także podyplomowych studiów z zakresu rolnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Stypendystka fundacji „Alfred Toepfer Stiftung” w Hamburgu.
 • Moneer Faour
  Moneer od ponad trzech lat reprezentuje PAIH w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w tym przez dwa lata jako kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Dubaju. Urodzony w Polsce, wychowany na styku kultur polskiej i arabskiej. Od 13 lat jest zaangażowany we współpracę handlową między Polską a Emiratami. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wspierania przedsiębiorców w budowaniu relacji handlowych pomiędzy Polską a Bliskim Wschodem. Absolwent podyplomowych studiów MBA Akademii Leona Koźmińskiego oraz American University in Dubai, gdzie ukończył kierunek Technologii Informacji. Płynnie mówi po polsku, angielsku i arabsku.
  Moneer Faour
  Moneer Faour
  Dyrektor Pawilonu Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai
  linkedinmail

  Odpowiada za współpracę z organizatorem Expo, logistykę Pawilonu Polski oraz zarządzanie obslugą Pawilonu

  Moneer od ponad trzech lat reprezentuje PAIH w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w tym przez dwa lata jako kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Dubaju. Urodzony w Polsce, wychowany na styku kultur polskiej i arabskiej. Od 13 lat jest zaangażowany we współpracę handlową między Polską a Emiratami. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wspierania przedsiębiorców w budowaniu relacji handlowych pomiędzy Polską a Bliskim Wschodem. Absolwent podyplomowych studiów MBA Akademii Leona Koźmińskiego oraz American University in Dubai, gdzie ukończył kierunek Technologii Informacji. Płynnie mówi po polsku, angielsku i arabsku.
 • Anna Drozd
  Anna posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie komunikacji i PR. Wspierała budowanie marek klientów jednej z wiodących agencji public relations w Polsce, Solski Communications. Realizowała działania komunikacyjne dla korporacji, firm rodzinnych, a także instytucji trzeciego sektora. Doświadczenie zdobyte w pracy dla sektora biznesu wykorzystuje do koordynacji złożonych projektów komunikacyjnych w administracji publicznej. Od 2015 roku odpowiada za tworzenie i realizację strategii komunikacji udziału Polski w Wystawach Światowych (Mediolan 2015, Astana 2017, Dubaj 2020). Absolwetka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Public Relations i Marketing Medialny. Doskonali swoje umiejętności w zakresie content markeringu, place brandingu oraz social media.
  Anna Drozd
  Anna Drozd
  Koordynator działań komunikacyjnych
  linkedinmail

  Odpowiada za budowanie przekazu w ramach polskiej ekspozycji i koordynację działań z zakresu komunikacji, content marketingu i public relations w Polsce i ZEA

  Anna posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie komunikacji i PR. Wspierała budowanie marek klientów jednej z wiodących agencji public relations w Polsce, Solski Communications. Realizowała działania komunikacyjne dla korporacji, firm rodzinnych, a także instytucji trzeciego sektora. Doświadczenie zdobyte w pracy dla sektora biznesu wykorzystuje do koordynacji złożonych projektów komunikacyjnych w administracji publicznej. Od 2015 roku odpowiada za tworzenie i realizację strategii komunikacji udziału Polski w Wystawach Światowych (Mediolan 2015, Astana 2017, Dubaj 2020). Absolwetka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Public Relations i Marketing Medialny. Doskonali swoje umiejętności w zakresie content markeringu, place brandingu oraz social media.
 • Agnieszka Józefowicz-Krakowiak
  Agnieszka rozpoczęła karierę jako pracownik Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw – pierwszej instytucji powołanej do wdrażania programów pomocowych – wówczas jeszcze przedakcesyjnych. Od 2000 roku związana z promocją i komunikacją w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie na stanowiskach kierowniczych odpowiadała m.in. za stworzenie działu obsługi klienta, organizację dużych i małych imprez korporacyjnych, pełniła obowiązki rzecznika prasowego. Zaangażowana w organizację przedsięwzięć promujących Polskę za granicą – odpowiadała za organizację wydarzeń związanych z prezydencją Polski w Radzie UE oraz targami CeBIT2013, których Polska była krajem partnerskim. Od 2014 roku rozpoczęła swoją największą zawodową przygodę – realizację projektów udziału Polski w Wystawie Expo (Mediolan 2015, Astana 2017, Dubaj 2020). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na wydziale Zarządzania i Marketingu, gdzie broniła pracy z zakresu Public Relations, kiedy to jeszcze nie był modny temat.
  Agnieszka Józefowicz-Krakowiak
  Agnieszka Józefowicz-Krakowiak
  Koordynator programu partnerskiego oraz wydarzeń
  linkedinmail

  Odpowiada za koordynację współpracy z partnerami komercyjnymi oraz oragnizację wydarzeń podczas Expo 2020 Dubai, m.in. Dzień Polski

  Agnieszka rozpoczęła karierę jako pracownik Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw – pierwszej instytucji powołanej do wdrażania programów pomocowych – wówczas jeszcze przedakcesyjnych. Od 2000 roku związana z promocją i komunikacją w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie na stanowiskach kierowniczych odpowiadała m.in. za stworzenie działu obsługi klienta, organizację dużych i małych imprez korporacyjnych, pełniła obowiązki rzecznika prasowego. Zaangażowana w organizację przedsięwzięć promujących Polskę za granicą – odpowiadała za organizację wydarzeń związanych z prezydencją Polski w Radzie UE oraz targami CeBIT2013, których Polska była krajem partnerskim. Od 2014 roku rozpoczęła swoją największą zawodową przygodę – realizację projektów udziału Polski w Wystawie Expo (Mediolan 2015, Astana 2017, Dubaj 2020). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na wydziale Zarządzania i Marketingu, gdzie broniła pracy z zakresu Public Relations, kiedy to jeszcze nie był modny temat.
 • Marta Zielińska
  Marta jest z zawodu nauczycielem języka polskiego i literatury. Łącząc długoletnią misję pedagogiczną z obszarami kultury i biznesu, zdobyła wszechstronną wiedzę i doświadczenie. Przez wiele lat, skierowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, pracowała jako nauczyciel języka polskiego i kultury polskiej wśród Polonii w Kazachstanie, gdzie realizowała działania promocyjne na rzecz krzewienia kultury polskiej we współpracy z placówkami dyplomatycznymi, instytucjami oświaty i kultury oraz biznesu na całym świecie. Podczas pracy w Ambasadzie RP w Kazachstanie w latach 2011-2013 realizowała zadania w zakresie rozwoju polskiej oświaty polonijnej oraz zarządzania funduszami. Ogromny wpływ na doświadczenie w zakresie promocji polskiego biznesu za granicą miała zaś praca w WPHI w Ałmaty oraz własna działaność gospodarcza. Od 2016 roku członek zespołu odpowiadającego za przygotowanie udziału Polski w Wystawach Światowych. Podczas Międzynarodowej Wystawy Astana EXPO 2017 odpowiadała za współpracę z Organizatorem Wystawy, z jednostkami samorządowymi oraz pracę obsługi Pawilonu Polski.
  Marta Zielińska
  Marta Zielińska
  Koordynator współpracy z regionami i uczelniami
  linkedinmail

  Odpowiada za koordynację regionalnych programów obecności na Expo 2020 Dubai oraz budowanie zaangażowania środowisk naukowych

  Marta jest z zawodu nauczycielem języka polskiego i literatury. Łącząc długoletnią misję pedagogiczną z obszarami kultury i biznesu, zdobyła wszechstronną wiedzę i doświadczenie. Przez wiele lat, skierowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, pracowała jako nauczyciel języka polskiego i kultury polskiej wśród Polonii w Kazachstanie, gdzie realizowała działania promocyjne na rzecz krzewienia kultury polskiej we współpracy z placówkami dyplomatycznymi, instytucjami oświaty i kultury oraz biznesu na całym świecie. Podczas pracy w Ambasadzie RP w Kazachstanie w latach 2011-2013 realizowała zadania w zakresie rozwoju polskiej oświaty polonijnej oraz zarządzania funduszami. Ogromny wpływ na doświadczenie w zakresie promocji polskiego biznesu za granicą miała zaś praca w WPHI w Ałmaty oraz własna działaność gospodarcza. Od 2016 roku członek zespołu odpowiadającego za przygotowanie udziału Polski w Wystawach Światowych. Podczas Międzynarodowej Wystawy Astana EXPO 2017 odpowiadała za współpracę z Organizatorem Wystawy, z jednostkami samorządowymi oraz pracę obsługi Pawilonu Polski.
 • Adam Prorok
  Adam posiada niemal 25-letnie doświadczenie w budownictwie. Karierę rozpoczynał w firmie Mostostal Warszawa S.A. jako inżynier ds. przygotowania produkcji. Następnie piastował funkcje inżyniera budowy oraz kierownika budowy. Sprawował również nadzory inwestorskie oraz kierował projektami dla inwestorów prywatnych. Brał udział w realizacji wielu projektów, w tym przemysłowych, kubaturowych, liniowych i z zakresu ochrony środowiska. Posiada uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjnej i sanitarnej.
  Adam Prorok
  Adam Prorok
  Inżynier kontraktu
  linkedinmail

  Nadzoruje przebieg procesu budowy Pawilonu Polski oraz współpracę z generalnym wykonawcą


  Adam posiada niemal 25-letnie doświadczenie w budownictwie. Karierę rozpoczynał w firmie Mostostal Warszawa S.A. jako inżynier ds. przygotowania produkcji. Następnie piastował funkcje inżyniera budowy oraz kierownika budowy. Sprawował również nadzory inwestorskie oraz kierował projektami dla inwestorów prywatnych. Brał udział w realizacji wielu projektów, w tym przemysłowych, kubaturowych, liniowych i z zakresu ochrony środowiska. Posiada uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjnej i sanitarnej.
 • Marcin Olejnik
  Marcin posiada 12-letnie doświadczenie w rozliczaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych i publicznych, w tym realizowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, MŚP i dużych przedsiębiorców oraz podmioty publiczne. Od 2014 roku członek zespołu odpowiadającego za przygotowania Polski do udziału w Wystawach Światowych. Ekspert w zakresie zarządzania budżetem projektu i realizacji kluczowych przetargów, w tym zamówień dotyczących usług i robót budowlanych.
  Marcin Olejnik
  Marcin Olejnik
  Koordynator ds. finansowych i zamówień publicznych
  linkedinmail

  Zarządza budżetem projektu, odpowiada za rozliczenia i realizacje zamówień publicznych

  Marcin posiada 12-letnie doświadczenie w rozliczaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych i publicznych, w tym realizowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, MŚP i dużych przedsiębiorców oraz podmioty publiczne. Od 2014 roku członek zespołu odpowiadającego za przygotowania Polski do udziału w Wystawach Światowych. Ekspert w zakresie zarządzania budżetem projektu i realizacji kluczowych przetargów, w tym zamówień dotyczących usług i robót budowlanych.

Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie obecności Polski na Światowej Wystawie EXPO w Dubaju jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Zadanie to Agencja realizuje pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00–025 Warszawa
tel. + 48 22 334 98 55

Realizacje projektu wspiera Biuro Handlowe PAIH w Dubaju:
Magdalena Radzka
Business Development Manager
mail

Central Park Towers (DIFC) Office 16–37, 16th Floor
Dubai, United Arab Emirates

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji