Pawilon Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju wróci do Polski

 

Po raz pierwszy w historii udziału Polski w Wystawach Światowych Pawilon narodowy  powróci do kraju. Po zakończeniu EXPO Dubai 2020 zostanie on przeniesiony na teren kampusu Politechniki Białostockiej, stając się wizytówką centrum edukacyjnego wiedzy o drewnie. Przedsięwzięcie będzie możliwe na mocy porozumienia zawartego podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w  Białymstoku pomiędzy Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Politechniką Białostocką oraz Województwem Podlaskim.

 

− Udział Polski w każdym międzynarodowym wydarzeniu, to ogromna szansa na promocję naszych dokonań, historii i tradycji. Dla mnie, ministra przedsiębiorczości i technologii, to przede wszystkim możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych przez naszych  przedsiębiorców, a przez to wzrost ich obecności na zagranicznych rynkach, jak i promocja naszej gospodarki. Bardzo się cieszę, że pawilon narodowy, wizytówka Polski w Dubaju, stanie się też wizytówką Podlasia i Politechniki Białostockiej w kraju.

Nie ma lepszej lokalizacji dla naszego drewnianego pawilonu niż zielone płuca Polski, czyli Podlasie – mówi szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz.

 

Polska na EXPO 2020 w Dubaju

Wystawy Światowe EXPO, to najbardziej prestiżowe wydarzenia na świecie o charakterze gospodarczym, promocyjnym i kulturalnym. EXPO 2020 w Dubaju odbędzie się między 20 października 2020 r. a 10 kwietnia 2021 r. i będzie pierwszą Wystawą Światową organizowaną w kraju arabskim.

 

Polska od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem Wystaw Światowych. W Dubaju oprócz budowy Pawilonu i stworzenia własnej ekspozycji w Dubaju, planowana jest realizacja programów oraz wydarzeń towarzyszących, a także udział w inicjatywach Organizatora. Polskiej ekspozycji towarzyszyć będzie program gospodarczy, program polityczno-dyplomatyczny, program promocji kultury, program promocji turystyki oraz programy regionalne. W myśl hasła Wystawy „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”, w przygotowania Polski do udziału w EXPO Dubaj 2020 zaangażowanych jest kilkadziesiąt podmiotów publicznych oraz prywatnych. Rekomendowane przez organizatorów tematy przewodnie ekspozycji – zrównoważony rozwój i mobilność – Polska rozszerza w trzech wątkach tematycznych: technologia, współpraca międzynarodowa i natura. Hasło Polskiego Pawilonu brzmi: „Creativityinspired by nature”.Polska zostanie zaprezentowana jako silny ośrodek współpracy, który poprzez rozwój nauki oferuje światu zrównoważone, przyjazne środowisku, inspirowane naturą technologie.Cele obecności Polski na EXPO w Dubaju obejmują zarówno wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, jak i promocję gospodarczą. Zakładamy wielowymiarową prezentację technologii i firm reprezentujących branże strategiczne z punktu widzenia potencjału eksportowego na rynki Bliskiego Wschodu, a tym samym realny wzrost transakcji biznesowych.

 

Pawilon Polski

Główną areną prezentacji oraz nośnikiem informacji o Polsce podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju będzie Pawilon Polski. Stanie na działce o powierzchni 1876 m2 w centralnym punkcie wystawy w części poświęconej mobilności. Zarówno lokalizacja – u zbiegu kilku głównych szlaków komunikacyjnych, jak i ciekawy kształt działki, sprzyjają przygotowaniu atrakcyjnej ekspozycji, a tym samym zainteresowaniu dużej liczby zwiedzających. Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego Pawilonu Polski oraz ekspozycji wewnętrznej na Wystawę Światową EXPO 2020 w Dubaju wygrała warszawska

pracownia WXCA. Architektura Pawilonu odnosi się w sposób czytelny do hasła mobilności. Tworzy otwartą, rozrastającą się ku górze, modułową konstrukcję, która zaprasza odwiedzających do odpoczynku w cieniu rozłożystego zadaszenia i kontemplacji unoszącej się ponad głowami gości instalacji – rzeźby kinetycznej wyobrażającej lecące stado ptaków.Bogactwo naturalnej przyrody, różnorodność krajobrazu i strategiczne położenie w centrum Europy sprawiają, że Polska jest najważniejszym siedliskiem europejskich ptaków wędrownych. Zaproszenie odwiedzających do towarzyszenia tej wędrówce i przyjrzenia się obfitości polskiej awifauny stanowi okazję do rozwinięcia intrygującej, wielowątkowej opowieści nie tylko o pięknie polskiej natury, ale przede wszystkim wymianie międzynarodowej, mobilności, eksporcie idei i myśli technologicznej. Polska zostanie zaprezentowana jako silny ośrodek współpracy, który poprzez rozwój nauki oferuje światu zrównoważone, przyjazne środowisku, inspirowane naturą technologie. To, co wyróżnia nas na tle innych Pawilonów, to rozbudowana strefa dzieci – podzielona na część dedykowaną dzieciom młodszym oraz część warsztatową dla dzieci starszych. W myśl tematu przewodniego EXPO – „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”, naszą ofertę kierujemy również do młodszych pokoleń, które będą tworzyć przyszłość naszego świata.

 

Podlasie na EXPO 2020 w Dubaju

Podczas Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju odbędzie się Prezentacja Województwa Podlaskiego organizowana pod hasłem Drewnopolis 2020, której rozwinięciem będzie utworzenie w Białymstoku centrum edukacyjnego wiedzy o drewnie pod nazwą Drewnopolis.Lokalizacja nie jest przypadkowa, bo trudno znaleźć bardziej uzasadnione miejsce, niż teren technicznej uczelni, która kształci inżynierów o specjalności gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych. W regionie otoczonym pierwotnym lasem powstanie interaktywne muzeum, które będzie centrum wiedzy o wszystkich perspektywach tego naturalnego surowca. Powstanie miejsce, które pokaże przyszłym pokoleniom co daje nam las i nauczy nas, jak mamy dbać o nasze przyrodnicze dziedzictwo.

 

Do realizacji tego wymagającego przedsięwzięcia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprosił ważnych i merytorycznych partnerów jakimi są: Politechnika Białostocka, Instytut Ochrony Środowiska oraz Grupa Unibep - pomysłodawca idei oraz nazwy wystawy. Wśród wspólnych celów strategicznych wszystkich partnerów należy wymienić wykreowanie wizerunku Polski jako kraju skutecznie łączącego elementy ochrony środowiska z pozostałymi filarami zrównoważonego rozwoju, tj. rozwojem ekonomicznym i rozwojem społecznym oraz dziedzictwem kulturowym; wypromowanie polskich osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności: ochrony różnorodności biologicznej, zrównoważonej gospodarki leśnej i łowieckiej, ekoinnowacji; ekspansja zagraniczna polskich firm działających w branży budownictwa drewnianego i technologii środowiskowych.

 

Województwo podlaskie posiada duże doświadczenie w realizacji promocji regionu podczas wystaw światowych – wyjątkowo udana, zakończona sukcesem wystawa województwa podczas EXPO 2015 w Mediolanie (także w 2000 roku w Hannoverze i ostatnia w 2018 roku w Astanie – głównie misje gospodarcze).Urząd Marszałkowski w trakcie Światowej Wystawy EXPO 2020 będzie prowadził nie tylko działania promocyjne i organizował misje gospodarcze przedstawicieli kluczowych branż będących ambasadorami podlaskiej gospodarki, t.j.: branża drzewno-meblarska, jachtowa, metalowo- maszynowa, spożywcza oraz dynamicznie rozwijająca się branża IT. Tym razem po raz pierwszy zaprezentuje fascynującą historię, głęboko i prawdziwie osadzoną w rzeczywistości podlaskiego regionu, która nie zakończy się
w Dubaju.

 

Wystawa Drewnopolis 2020 w Dubaju to początek opowieści o podlaskiej naturze, ludziach i miłości do przyrody, stworzonej przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Politechniki Białostockiej, Instytutu Ochrony Środowiska oraz Fundacji Unitalent - pomysłodawcy nazwy wystawy. Będzie to atrakcyjna i innowacyjna forma zaprezentowania regionu na wystawie światowej, ale i preludium przed przyszłym centrum nauki o drewnie - Drewnopolis. Powierzchnia wystawy zostanie podzielona na trzy części ekspozycyjne:

 

Część I - Podlaska natura

Przyjrzymy się jej początkom. Odkryjemy niesamowite mechanizmy regulujące jej życie od tysięcy lat. Zrozumiemy jak powstaje, jak się rozwija, jak umiera i odradza się utrzymując wszystko w ciągłej równowadze. Zobaczymy świat, gdzie w cieniu ogromnych drzew leży próchniejący pień, który jest domem dla nowej generacji organizmów. Dzięki nowoczesnym efektom 7D będziemy mogli poczuć się niczym pierwsi ludzie, którzy przed wiekami dotarli do serca dzikiej podlaskiej przyrody. Podczas zwiedzania poczujemy oddech puszczy, delikatny ruch powietrza niosący jej hipnotyczny zapach. Zobaczymy odtworzony przez ekspertów fragment pierwotnego lasu, który wraz z hologramami i trójwymiarowymi projekcjami odkryje przed nami jego tajemnice. Usłyszymy autentyczne dźwięki wielu gatunków dzikich zwierząt i ptactwa zamieszkujących rozlewiska rzek Biebrzy i Narwi. Dzięki temu zrozumiemy, czym jest żywioł podlaskiej natury. Czym jest jej potęga i naturalne piękno.Ekspozycja przedstawi naturalne uwarunkowania przyrodnicze regionu, faunę i florę podlaskich lasów, a także charakterystykę rozlewisk Biebrzy i Narwi.

Część II - Ludzie, którzy pokochali naturę

W tym miejscu wystawa opowie nam historię wyjątkowego związku człowieka z przyrodą. Poznamy pasję starych rzemieślników, która rozwijana przez pokolenia zaowocowała wyjątkowymi pomysłami na wykorzystanie naturalnego bogactwa. Podlasie to kraina, której mieszkańcy od zawsze żyli w sąsiedztwie potężnych, starych lasów. Z biegiem czasu nauczyli się korzystać z hojnych darów natury. Odkryli jadalne gatunki roślin i grzybów, nauczyli się łowić dziką zwierzynę, a przede wszystkim poznali techniki obróbki drewna, łatwo dostępnego odnawialnego surowca o wszechstronnym zastosowaniu. Dzięki wystawie poznamy stare techniki ciesielskie, dzięki którym przed wiekami powstawały całe osiedla wytrzymałych domów drewnianych. Zobaczymy jak dziś nowoczesny przemysł budowlany wykorzystuje drewno do budowy energooszczędnych i tanich w utrzymaniu budynków mieszkalnych. Spojrzymy przez unikatowe drewniane podlaskie okiennice - dzieła mistrzów stolarskich i przykłady unikalnego wzornictwa. Zobaczymy również przyszłość, w której drewno pozwala tworzyć inteligentne ekosystemy budynków mieszkalnych oraz futurystycznych drewnianych drapaczy chmur, a nawet całych miast żyjących w symbiozie z naturą.Ekspozycja przedstawihistorię osadnictwa w regionie, wykorzystanie darów natury we wszystkich aspektach: zdrowie, jedzenie, odzież, materiał budowlany, podlaskich twórców ludowych,  podlaskie branże jako przykład zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Część III - Natura, która pokochała człowieka

Związek człowieka z naturą od wieków wpływał na obie strony. Wystawa pokaże nam, jaknowoczesna technologia pomaga o nią dbać, żeby mogła nam służyć kolejne tysiące lat. Zobaczymy metody prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Sprawdzimy jak roboty i inteligentne drony badają puszczę, a w przyszłości mogą stać się strażnikami jej bezpieczeństwa i zdrowia. Poznamy wyniki pracy naukowców, którzy wśród wciążodkrywanych gatunków roślin i grzybów szukają nowych leków na raka. Zobaczymy województwo podlaskie jako region otoczony puszczami, świetnie skomunikowany z resztąświata, który przyciąga firmy sektora wysokich technologii. Branża IT na całym świecie poszukuje miejsc, które pozwalają na kreatywną pracę ich wysoko wykwalifikowanym kadrom. Bliskość natury zapewnia spokój i poczucie równowagi, jej piękno i złożony charakter dostarczają inspiracji. Poznamy konkretne przedsiębiorstwa sektora IT, które rozwijają tu swoje pomysły. Zobaczymy wizję regionu, który wykorzystując swoje warunki naturalne może stać się nową, swoistą Puszczą Krzemową. Ujrzymy miejsce, gdzie programiści przyszłości w swoich otoczonych rzekami i lasami siedzibach firm, tworzą nowe rozwiązania informatyczne. Zobaczymy miejsce, w którym człowiek kocha naturę, a ona kocha ludzi.Ekspozycja przedstawi projekty studentów architektury Politechniki Białostockiej prezentujące firmy i osiedla przyszłości tworzące „zdrowe ekosystemy” z podlaską naturą, wizję i misję „puszczy krzemowej”, wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego podlaskich uczelni do ochrony i rozwojuobszarów przyrodniczych regionu.

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji