19 listopada br. rusza nabór do programu Polskie Mosty Technologiczne dla MŚP zainteresowanych ekspansją na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kenii. Nabór wniosków potrwa do 20 grudnia. Konkurs poprzedzi seminarium otwierające.

„Zjednoczone Emiraty Arabskie są drugą największą gospodarką na Bliskim Wschodzie. Rynek stanowi bramę do Półwyspu Arabskiego, Afryki Zachodniej, a nawet Indii. Z kolei ekspansja do Kenii daje dostęp do najszybciej rozwijającego się regionu Afryki. Jako Agencja chcemy przekonać polski biznes do skorzystania z tego potencjału. Jednym z naszych narzędzi ku temu jest program Polskie Mosty Technologiczne” – zaznacza Krzysztof Senger, wiceprezes PAIH nadzorujący realizację projektu.

PMT realizowany jest dwuetapowo – w Polsce i za granicą. Wsparcie w formule de minimis mogą otrzymać zarówno firmy zainteresowane eksportem, jak i innowatorzy, poszukujący partnerów do prac badawczo - rozwojowych (B+R). Mogą się o nie ubiegać także firmy, które składały wnioski w poprzednich edycjach konkursu. Jeden przedsiębiorca może złożyć maksymalnie dwa wnioski – po jednym na każdy rynek.

Zakwalifikowani przedsiębiorcy otrzymają wsparcie doradcze i „szytą na miarę” strategię ekspansji zagranicznej. Eksperci, w tym pracownicy Biura Handlowego PAIH w Dubaju, pomogą w wyszukaniu właściwych partnerów biznesowych i nawiązaniu relacji. Będą do dyspozycji wnioskodawców także po zrealizowaniu projektu. Dodatkowo dubajskie biuro wesprze przedsiębiorców w organizacji sesji prezentacyjnych, spotkań biznesowych (B2B i B2C) oraz networkingowych, czy udostępnieniem powierzchni biurowej i urządzeń biurowych.

Okres realizacji projektów przez wnioskodawców nie może przekroczyć dziewięciu miesięcy, a grant może osiągnąć 100% wydatków kwalifikowanych. Środki przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na lokalne doradztwo w zakresie m.in. przygotowania do certyfikacji, wzornictwa opakowań, weryfikacji prawnej i technicznej dokumentacji, uzyskanie ochrony własności intelektualnej, a także pokrycie kosztów związanych z udziałem w imprezach wystawienniczych, czy publikacją materiałów prasowych.

Szczegółowe informacje o konkursie będzie można uzyskać podczas seminarium, które odbędzie się 15 listopada w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Zapraszamy do zarejestrowania się na to wydarzenie za pomocą formularza elektronicznego: https://soe.paih.gov.pl/seminaria/3 .

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Więcej informacji o konkursie oraz programie Polskie Mosty Technologiczne: https://pmt.trade.gov.pl/pl/.

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji