Przetarg na działania komunikacyjne Expo 2020

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza do udziału w przetargu na  „Działania komunikacyjne towarzyszące udziałowi Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai’. Planowana współpraca obejmie 12 zadań, m.in. zadania z zakresu media relations, działania promocyjne w social media, organizację wydarzeń, a także inne aktywności, które wykonawcy mogą proponować w ramach oferty przetargowej. Termin nadsyłania ofert upływa 28 czerwca 2021 r.

Cele komunikacyjne projektu wynikają z założeń zawartych w Koncepcji Programowej udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju i odnoszą się zarówno do działań skierowanych do odbiorców zagranicznych, jak i do polskiej opinii publicznej. Zwycięzca przetargu wesprze Polską Agencję Inwestycji i Handlu w budowaniu wizerunku Polski na arenie międzynarodowej poprzez wzrost świadomości nt. kluczowych sukcesów w  obszarach gospodarki, nauki i kultury (prezentacja osiągnięć Polski w dziedzinach będących tematami Wystawy).

Do przetargu zaproszeni są wykonawcy, którzy mają w swoim portfolio realizację min. czterech kampanii komunikacyjnych w Polsce i na co najmniej jednym rynku zagranicznym (o wartości min. 500 000 zł netto i trwających min. 10 miesięcy) oraz dysponują zespołem, w skład którego wejdą PR Manager, Specjalista media relations, Redaktor/Specjalista ds. tworzenia treści na potrzeby działań w social media, Specjalista ds. tworzenia treści multimedialnych, Grafik oraz Specjalista ds. płatnych kampanii w social media.

Wraz z ofertą należy przygotować koncepcję realizacji zamówienia (max 40 slajdów/40 stron A4) obejmującą  prezentację założeń strategicznych i kreatywnych dla wszystkich 12 zadań ujętych w opisie przedmiotu zamówienia. Oferty w postępowaniu będą oceniane w oparciu o kryteria, obejmujące jakość koncepcji realizacji zamówienia (40%), portfolio i doświadczenie zespołu (20%) oraz cenę (40%).

Polska Agencja Inwestycji i Handlu przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu dla pięciu najwyżej ocenionych podmiotów. Po 5000 zł netto dla trzech pierwszych najwyżej ocenionych Wykonawców, a po 2000 zł netto dla dwóch kolejnych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przy użyciu Platformy zakupowej: https://paih.eb2b.com.pl, na której udostępniane będą dokumenty zamówienia, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty związane z postępowaniem.

Zapraszamy do udziału!

 

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji