Zespół EXPO 2020 Dubai w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie materiałów multimedialnych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju. To niepowtarzalna okazja, by współtworzyć narrację i przekaz o Polsce na największym wydarzeniu promocyjno-gospodarczym na świecie! Na laureatów konkursu czekają nagrody finansowe, a zwycięzca zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację zamówienia na „Content management: uszczegółowienie koncepcji merytorycznej oraz realizacja materiałów multimedialnych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej EXPO Dubaj 2020". Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie przyjmowane są do 29 października, natomiast termin składania prac konkursowych upływa 15 listopada. 

Przed uczestnikami konkursu stoi wyzwanie opracowania pracy konkursowej, złożonej z dwóch części:  strategicznej, polegającej na stworzeniu koncepcji prezentacji Polski poprzez materiały multimedialne w Pawilonie Polski, a także części artystycznej obejmującej opracowanie dwóch próbek materiałów multimedialnych (materiału video oraz animacji). Prace będą oceniane przez Sąd Konkursowy, złożony z ekspertów rynkowych, przedstawicieli resortów oraz członków Zespołu EXPO 2020 Dubai w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu:
  1. Przewodniczący Sądu: Monika Dyląg-Sajór, Koordynator projektu EXPO Dubaj 2020 w PAIH, Zastępca Komisarza Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2020 Dubai;
  2. Ewa Kubeł, przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii;
  3.  Dominika Kras, Project Manager w Centrum Zarządzania Projektami PAIH;
  4. Moneer Faour, Dyrektor Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO Dubaj 2020, PAIH;
  5. Mariusz Neonov Mitek, przedstawiciel firmy Leniva Sp. z o.o., wykonawcy systemu identyfikacji wizualnej udziału Polski w EXPO 2020 Dubai;
  6.  Anna Dobek, przedstawiciel firmy WXCA, autorów koncepcji architektonicznej Pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO Dubaj 2020;
  7.  Sebastian Studniarski, przedstawiciel Polskiego Klubu Brandingu SAR, Delikatessen Brand  & Design Agency;
  8. Michał Kociankowski, przedstawiciel Polskiego Klubu Brandingu SAR,  Synergion;
  9. Anna Drozd, Koordynator działań komunikacyjnych w Zespole EXPO 2020 Dubai w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu;
  10. Sekretarz Sądu Konkursowego, Elżbieta Tomaka, Główny Specjalista ds. zamówień publicznych PAIH S.A.
Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o kryteria, obejmujące m.in. atrakcyjność, kreatywność, nowoczesność zaproponowanej koncepcji i propozycji materiałów, czytelność, szczególnie w odniesieniu do percepcji zagranicznego odbiorcy, a także poziom spójności z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w Materiałach do konkursu.

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  SKładanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, składanie prac konkursowych, a także wszelka korespondencja z zamawiającym odbywa się poprzez Platformę Zakupową https://paih.eb2b.com.pl.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji