Wystawa Światowa Expo 2020 Dubai to projekt oparty na współdziałaniu. W myśl hasła Wystawy „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”, w przygotowania Polski do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu zaangażowanych jest kilkadziesiąt podmiotów publicznych.

 

 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii

   

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii odpowiada za projekt „Wystawy Światowej Expo”, który powstał z myślą o prezentacji potencjału polskiej gospodarki oraz produktów i osiągnięć polskich przedsiębiorców na dużych wydarzeniach promocyjnych na świecie. Przemyślana i atrakcyjnie wyeksponowana obecność szerokiej reprezentacji polskich firm na wystawach rangi Expo jest ważnym instrumentem ekspansji zagranicznej. To sposób na wsparcie rozwoju branż posiadających potencjał eksportowy oraz zapewnienie przedsiębiorcom narzędzi ułatwiających zdobywanie rynków zagranicznych. Ministerstwo koordynuje przygotowania do udziału w Expo 2020 w Dubaju, ściśle współpracując z Komisarzem Generalnym Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 Dubai oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki

   

  Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy z CNK i NAWA, zorganizuje tydzień poświęcony polskiej nauce, skorelowany w czasie z Dniem Nauki Polskiej. Uczestnicy zobaczą m.in. mobilne laboratorium „Naukobus” oraz multimedialną wystawę pokazującą dokonania polskiej nauki. Najlepsze polskie uczelnie zostaną objęte wsparciem NAWA na odbywających się równocześnie w Dubaju Targach GESS. Ministerstwo Edukacji i Nauki zadeklarowało także wsparcie finansowe działań związanych z organizacją staży dla studentów wybranych polskich uczelni zaangażowanych do obsługi Pawilonu Polski.

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska

   

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wraz z partnerami, przygotuje tygodniową prezentację w strefie wystaw czasowych Pawilonu Polski. Będzie to opowieść o przyrodniczym bogactwie Polski, ludziach oraz nowych technologiach. Prezentacja ma na celu wykreowanie wizerunku Polski, jako kraju odpowiedzialnie korzystającego z zasobów naturalnych, który skutecznie łączy elementy ochrony klimatu i środowiska z dynamicznym wzrostem gospodarczym i rozwojem społecznym. W projekcie zaplanowano również szereg działań edukacyjnych poprzedzających wystawę, które będą adresowane do ogółu społeczeństwa. Prezentacja to wspólny projekt administracji szczebla centralnego, samorządu oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu, realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Politechniką Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku oraz Fundacją Unitalent. Partnerstwo pozwoli na osiągnięcie efektu skali i wzmocnienie siły przekazu.
  Oprócz przygotowania wystawy ministerstwo aktywnie angażuje się w działania promujące polską transformację sektora transportu w kierunku zeromisyjności. Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (IOŚ-PIB) przygotował szereg inicjatyw prezentujących polski potencjał i doświadczenia w tym obszarze. Planowana jest m.in. dyskusja panelowa “Driving Change Together” z udziałem Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki.

 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

   

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uczestniczy w przygotowaniach udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju, angażując się aktywnie w prace nad Koncepcją Programową, spotkania statusowe oraz konsultacje merytoryczne w zakresie zgodnym z kompetencjami resortu. W szczególności MFiPR wspiera Zespół Expo 2020 Dubai w kluczowym elemencie obecności Polski na Wystawie Światowej, jakim jest program gospodarczy. Expo 2020 Dubai stanowi również szansę na promocję Polski jako organizatora Światowego Forum Miejskiego, a tym samym osiągnięć naszego kraju w obszarach urbanistyki i polityki miejskiej.

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

   

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest od wielu lat zaangażowana w przygotowanie wystąpień na Światowych i Międzynarodowych Wystawach Expo. PARP odpowiadała za budowę polskich pawilonów i organizację udziału naszego kraju w wystawach Expo w Saragossie (2008), Szanghaju (2010), Mediolanie (2015) i Astanie (2017). Każdorazowo staramy się, aby z polskiej obecności na Expo korzystały polskie małe i średnie firmy (MŚP). Nie inaczej będzie podczas Expo 2020 w Dubaju. PARP jest kluczowym partnerem programu gospodarczego, koordynując m.in. program „Go to Brand”, stoiska narodowe na targach w Dubaju w ramach branżowych Programów Promocji (Arab Health (w 2021 i 2022 r.), Gitex (w 2020 i 2021 r.) oraz Middle East Energy (w 2022 r.), a także współorganizuje misje gospodarcze i spotkania biznesowe, w szczególności te, które towarzyszyć będą Forum Gospodarczemu Polska-ZEA. Pełen opis zaangażowania PARP oraz oferta dla biznesu znajdują się w zakładce „Dla przedsiębiorców”.

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

   

  Na nadchodzące Expo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju proponuje szereg możliwości, które pomogą wejść w świat innowacji. To m.in. wirtualne spacery po nowoczesnych polskich laboratoriach, pokazujące gdzie i jak powstają przełomowe projekty. Ponadto, NCBR planuje wirtualne spotkania informacyjno-biznesowe z przedsiębiorcami, którzy przy wsparciu NCBR zrealizowali nowatorskie projekty, w tym te szczególnie ciekawe dla mieszkańców regionu Bliskiego Wschodu, jak walka z suszą czy zapewnianie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej wokół lotnisk. Wszystkie proponowane działania są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu

   

  ARP podczas Expo planuje zaprezentować swoją ofertę w następujących branżach: morska energetyka wiatrowa (offshore), rynek gamingowy, technologie kosmiczne. W ramach tych zagadnień planujemy realizację następujących aktywności: wirtualna prezentacja obszarów działalności ARP, prezentacja informacji dot. sektora offshore w Polsce oraz branży kosmicznej i gamingowej (dwa lub trzy wydzielone sektory); prezentacja działań ARP dla dziennikarzy.

 • Krajowa Izba Gospodarcza

   

  Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Obecnie reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 160 organizacji biznesowych: izb branżowych, regionalnych, bilateralnych oraz innych organizacji (stowarzyszenia, związki pracodawców, fundacje).
  Krajowa Izba Gospodarcza wspiera interesy polskich przedsiębiorców, prowadzi współpracę międzynarodową, organizuje konferencje i kongresy gospodarcze, promuje polski eksport oraz realizuje projekty unijne. Przez ostatnie 30 lat KIG aktywnie propaguje ideę samorządności, jako niezbędny element nowoczesnego państwa.
  Poprzez działalność Biura Współpracy z Zagranicą, KIG aktywnie promuje polskich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych. We współpracy z lokalnymi partnerami na całym świecie oraz agendami rządowymi specjalizujemy się w organizacji zagranicznych wydarzeń promocyjnych, jak międzynarodowe targi, misje wyjazdowe, fora gospodarcze i spotkania B2B.
  Mając doświadczenie w realizacji wcześniejszych wystaw światowych (w Hanowerze oraz w Aichi), jak również w przygotowywaniu wystąpień polskich firm podczas wystaw Expo, w tym w Mediolanie (2015) i w Astanie (2017), wspieramy i tym razem Zespół Expo w realizacji programu gospodarczego oraz zadań promocyjnych zarówno przed jak i podczas Wystawy Światowej w Dubaju dla polskich przedsiębiorców.

 • Instytut Adama Mickiewicza

   

  Instytut Adama Mickiewicza zrealizuje podczas Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju Program Prezentacji Kultury Polskiej, na który złożą się interaktywne wydarzenia artystyczne i kulturalne, prezentujące zarówno różnorodność polskiej kultury, jak i kreatywność polskich twórców. Program obejmie prezentacje wystawiennicze wraz z elementami warsztatowymi, z obszarów współczesnej polskiej architektury, polskiego wzornictwa i projektowania oraz nowych technologii. Zaprezentujemy również wystawę zbudowaną wokół polskiej kultury stołu i tradycji bożonarodzeniowej, a także na zamknięcie naszego programu oraz całego Expo – wystawę poświęconą polskiej myśli architektonicznej.

 • GovTech Polska

   

  GovTech Polska wspiera przede wszystkim sektor zdolnych małych oraz średnich przedsiębiorstw w dziedzinie IT. W ramach współpracy przygotowywane są programy pozwalające najzdolniejszym twórcom na pokazanie wypracowanych przez nich rozwiązań w ramach Expo 2020 w Dubaju i zaprezentowanie ich społeczności międzynarodowej. W ramach działania na rzecz promocji polskich rozwiązań zostanie przygotowane międzynarodowe wydarzenie związane z branżą GovTech.

 • Polska Agencja Kosmiczna

   

  Jednym z priorytetów działalności Polskiej Agencji Kosmicznej jest wspieranie polskich podmiotów sektora kosmicznego oraz promocja jego potencjału na arenie międzynarodowej. POLSA co roku aktywnie uczestniczy w wydarzeniach, mających na celu ułatwianie polskim firmom pozyskiwanie zagranicznych partnerów do wspólnych przedsięwzięć. EXPO jest jedynym tego typu wydarzeniem, które pozwala na integrację i przenikanie się nie tylko świata biznesowego, gospodarczego i naukowego ale także świata różnych kultur i tradycji. Spotkania i prezentacje podczas EXPO pozwalają zapoznać się z doświadczeniami, zrozumieć uwarunkowania i zaprezentować własne dokonania w tych wielu przenikających się sferach.

 • Polska Organizacja Turystyczna

   

  Celem działań promocyjnych realizowanych przez Polską Organizację Turystyczną w czasie trwania EXPO będzie budowanie pozytywnego wizerunku Polski jako celu wyjazdów turystycznych i biznesowych oraz zaprezentowanie szerokiej, interesującej i konkurencyjnej oferty przyjazdów turystycznych do Polski. W latach 2021-2022, na rynku ZEA planowane są takie działania jak: kampania w internecie lub mediach społecznościowych skierowana do potencjalnych turystów, działania uatrakcyjniające polskie wystąpienie na targach ATM w Dubaju oraz impreza branżowa realizowana podczas EXPO 2021-2022.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

   

  Motywem przewodnim zaprezentowanym przez Województwo Dolnośląskie podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 będzie woda – bezcenne źródło życia. Ekspozycja Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis szeroko ukaże tę tematykę – nierozerwalnie związaną z Dolnym Śląskiem. Między innymi dzięki swojej stolicy – Wrocławiowi, określanemu mianem „miasta stu mostów”. Przez Dolny Śląsk przepływa Odra i wiele mniejszych rzek, a dzięki licznym przeprawom miasto i region pozostają dostępne. Województwo dolnośląskie na swoim obszarze posiada najwięcej sklasyfikowanych uzdrowisk w Polsce, także to najstarsze, pochodzące z XIII wieku – w Cieplicach. Turystów przyciąga możliwość korzystania z leczniczych źródeł. Region poszczycić się może również Stawami Milickimi, będącymi największym kompleksem stawów rybnych w Europie, o powierzchni 7,5 tys. hektarów lustra wody. Rezerwat należy do prestiżowego grona Living Lakes. Na Dolnym Śląsku nie brakuje również wody, w niestandardowych wydaniach, jak kolorowe jeziorka w Rudawskim Parku Krajobrazowym, które zachwycają różnorodnością barw czy podziemny wodospad znajdujący się w Kopalni Złota w Złotym Stoku. Zachęcamy do odwiedzenia Dolnego Śląska oraz zanurzenia się w pięknie i wyjątkowości naszego regionu.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

   

  Na Expo 2020 w Dubaju pokażemy region jako znakomite miejsce do podziwiania piękna przyrody, aktywnego wypoczynku, ale też korzystania z dobrodziejstw medycyny uzdrowiskowej. Dziedzictwo astronomiczne zaprezentujemy poprzez umożliwienie gościom obserwacji nieba, zaś tradycje – poprzez warsztaty tańców ludowych oraz oferując odwiedzającym samodzielny wypiek pierników. Planujemy organizację międzynarodowego hackathonu, na który zaprosimy studentów z regionu oraz z Bliskiego Wschodu. Planowana jest organizacja misji gospodarczej, m.in. na targi branży medycznej Arab Health.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

   

  Województwo Śląskie jest wyjątkowe pod wieloma względami. Ukształtowane zostało na bazie złożonych wydarzeń historycznych i społecznych. Kształt, charakter i wyjątkowość tego regionu to zasługa wyobraźni oraz inwencji twórczej kolejnych pokoleń zamieszkujących te tereny. O województwie śląskim nie można opowiadać w jeden sposób, ale na wiele sposobów. Podczas Expo 2020 w Dubaju snujemy naszą opowieść, podążamy za nicią, z której koniakowskie koronczarki tworzą jeden z flagowych produktów naszego regionu. Koronka koniakowska będzie pretekstem do pokazania różnorodności, złożoności i bogactwa województwa śląskiego i jego mieszkańców. Prezentacja regionu opierać się będzie zarówno na elementach tradycyjnych, jak i tych ukazujących jego nowoczesność, poprzez podkreślenie zmian i pokazanie go jako „regionu przyszłości”. Planuje się m.in. zorganizowanie konferencji o tematyce gospodarczej, gry i zabawy w Strefie Dzieci, prezentację kuchni śląskiej, pokazy mody strojów z koronki koniakowskiej i inne atrakcje, przy wykorzystaniu multimediów i mediów społecznościowych. Zakłada się ścisłą współpracę z Ambasadą RP w ZEA, Zagranicznym Biurem Handlowym w Dubaju, a przede wszystkim z Polską Agencją Inwestycji i Handlu.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

   

  Udział województwa lubelskiego w Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju zaplanowano na miesiąc luty 2022 r. podczas trwania Targów Gulfood. Tematem przewodnim aranżacji wystawy czasowej województwa jest hasło: „Województwo Lubelskie Spichlerzem Polski”. Województwo lubelskie słynie z rolnictwa ekologicznego, lokalnego przetwórstwa rolno-spożywczego bazującego na surowcach ekologicznych oraz z technologicznych rozwiązań do produkcji roślinnej, które sprzyjają środowisku naturalnemu i pozwalają ograniczyć stosowanie środków chemicznych w rolnictwie, podczas uprawy np. owoców miękkich i ziół. Symbolem wiodącym aranżacji będzie pracowita pszczoła, owoce, zioła oraz malownicze tereny zielone. Celem jest zaprezentowanie Województwa Lubelskiego jako regionu posiadającego unikatowe walory przyrodnicze oraz innowacyjnego i prężnie rozwijającego się ośrodka naukowego. Promocja województwa będzie odbywała się poprzez prezentację jego potencjału w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, medycyny i turystyki. Zwiedzających wystawę województwa lubelskiego zapraszamy do udziału w warsztatach z rękodzieła, robotyki oraz w pokazach sztukmistrzów.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

   

  Celem obecności województwa lubuskiego na Expo w Dubaju jest zaprezentowanie potencjału gospodarczego i turystycznego regionu na arenie międzynarodowej. W ramach misji gospodarczej zostaną nawiązane bezpośrednie relacje biznesowe lubuskich MŚP z przedsiębiorcami z ZEA, a na specjalnie zorganizowanej konferencji w Pawilonie Polski zaprezentowane zostaną osiągnięcia lubuskich firm na rynku arabskim. Misja zakłada spotkania z instytucjami i organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość typu Polish Business Group, ZBH PAIH w Dubaju czy Dubajską Izbą Gospodarczo-Przemysłową, a konferencję wzbogaci udział lubuskich czołowych graczy działających na terenie ZEA. Natomiast w strefie turystycznej, na powierzchni ponad 100 m2, będzie można przechadzać się ścieżkami Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa” wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO oraz wsłuchać się w odgłosy ptaków w Parku Narodowym „Ujście Warty”.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

   

  Motywem przewodnim interaktywnej prezentacji Województwa Łódzkiego będzie przemysł włókienniczy, w odniesieniu do tradycji historycznych regionu aż do nowoczesnych technologii w dziedzinie tworzenia tkanin, przy udziale przedsiębiorstw i ośrodków naukowych zlokalizowanych w regionie. Wystawie towarzyszyć będzie promocja najwyższej jakości regionalnych produktów spożywczych z łódzkiego, seminarium branżowe, program artystyczny oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych z udziałem artystów ludowych z regionu.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

   

  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przygotowuje tygodniową prezentację w strefie wystaw czasowych Pawilonu Polski, której osią będzie postać Ignacego Łukasiewicza. Planowana jest atrakcyjna narracja o początkach wydobycia ropy naftowej, która posłuży prezentacji Polski jako prekursora przemysłu naftowego.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

   

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przygotowuje prezentację w strefie wystaw czasowych Pawilonu Polski. Jej motywem przewodnim będzie drzewo, jako symbol natury nierozerwalnie związanej z regionem od lat promującym się hasłem: PODLASKIE. ZASILANE NATURĄ. Wystawa XYLOPOLIS 2020 w Dubaju to wspólny projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Fundacji Unitalent, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Instytutu Ochrony Środowiska. Celem partnerów jest wykreowanie wizerunku regionu jako miejsca łączącego wiedzę o wszystkich aspektach naturalnego surowca jakim jest drewno, edukacja w zakresie gospodarowania na obszarach przyrodniczo cennych oraz inwestowania w nowoczesne, wspierające klimat technologie. Wystawa będzie swoistym preludium do utworzenia w przyszłości Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie – XYLOPOLIS.
  Więcej tutaj: www.xylopolis.pl

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

   

  Koncepcja prezentacji województwa warmińsko-mazurskiego zakłada pokazanie regionu jako miejsca do wypoczynku, kontaktu z naturą, ale również miejsca z potencjałem do prowadzenia biznesu, w którym rozwijają się zaawansowane technologie, a natura i krajobraz stają się inspiracją do działań kreatywnych. Centralnym punktem ekspozycji będzie interaktywny eksponat imitujący falujące sitowie na warmińskim jeziorze. Przesłaniem instalacji jest skierowaniu ku refleksji, jak ważne jest życie w zgodzie i równowadze z naszą planetą. Merytoryczne uzupełnienie prezentacji regionu stanowić będą dwie konferencje poświęcone turystyce oraz możliwościom inwestycyjnym Warmii i Mazur.

 • Urząd Miasta Łodzi

   

  Dzień Miasta Łodzi na Expo w Dubaju, planowany na 9 grudnia 2021, jest związany z EXPO 2029 ŁÓDŹ POLSKA – Natura Miasta, które organizowane będzie w centrum Polski, w mieście o niezwykłej historii, bezcennym dziedzictwie postindustrialnym i dużych wyzwaniach rewitalizacyjnych w obecnej sytuacji miasta. Idealnie wpisuje się w hasło Pawilonu Polskiego w Dubaju – „Creativity inspired by nature”. To doskonała okazja do promocji Miasta Łodzi i współpracy międzynarodowej. Zapraszamy do udziału w seminarium, całodziennych eventach, warsztatach oraz wydarzeniach artystycznych w Polskim Pawilonie z prezentacją miejskich roślin i materiałów multimedialnych w Strefie Gastronomii. Ważnym elementem obecności Łodzi w Dubaju będzie udział Prezydenta Miasta Łodzi w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym.

 • Politechnika Białostocka

   

  Politechnika Białostocka jest najstarszą i największą uczelnią techniczną w północno-wschodniej Polsce. Wiedza i zaangażowanie ekspertów Uczelni w zakresie architektury drewnianej oraz ekosystemów pierwotnej europejskiej puszczy umożliwiły przygotowanie wystawy czasowej realizowanej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz Instytutem Ochrony Środowiska, pod nazwą Xylopolis 2020 oraz były ogromnym wsparciem przy powstawaniu modułowej i drewnianej konstrukcji całego Pawilonu Polskiego w Dubaju. Dodatkowo studenci Politechniki Białostockiej będą w ramach praktyk zawodowych pomagać przy obsłudze wystaw czasowych podczas targów Expo 2020.

 • Uniwersytet w Białymstoku

   

  Uniwersytet w Białymstoku to największa podlaska uczelnia. We współtworzenie Światowej Wystawy Expo 2020 w Dubaju zaangażowaliśmy się w dwojakiej roli. Po pierwsze współpracujemy z Województwem Podlaskim przy przygotowaniu prezentacji naszego regionu w strefie wystaw czasowych - jednym z jej elementów będą przełomowe dokonania naszych naukowców. Po drugie – pięcioro naszych studentów ma możliwość odbycia praktyk przy obsłudze Pawilonu Polski. Cieszymy się, że możemy merytorycznie i organizacyjnie włączyć się w przygotowanie wydarzenia, które będzie promocją Polski i jej regionów: naszego potencjału, dorobku, bogactwa przyrodniczego. Udział w Expo będzie z pewnością wspaniałym, inspirującym doświadczeniem.

 • Uniwersytet Łódzki

   

  Uniwersytet Łódzki, reprezentowany przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, zadeklarował udział 25 studentów, którzy gotowi będą do obsługi Pawilonu Polskiego, odbywając tam praktykę zawodową (staż) we współpracy i na rzecz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Wyselekcjonowana grupa studentów, wyposażonych w należyte kompetencje językowe i umiejętności poruszania się w środowisku międzykulturowym, stanowić będzie nie tylko godną reprezentację Uniwersytetu podczas wydarzenia, jakim jest Światowa Wystawa EXPO-2020 w Dubaju, ale również godną wizytówkę naszego kraju. Zależy nam na aktywnym udziale, tak merytorycznym, jak i organizacyjnym, w towarzyszących EXPO wydarzeniach świata Nauki, m.in. Targach GEES. Jesteśmy gotowi zaangażować się w propagowanie szeroko rozumianej oferty Nauki Polskiej, którą promować ma Polski Pawilon podczas tego największego w świecie arabskim wydarzenia z zakresu upowszechniania edukacji. Jednocześnie, jako że Uniwersytet stanowi integralną część miasta i regionu, z przyjemnością zaangażujemy się w Tydzień Łodzi i Regionu Łódzkiego , będący swoistą reklamą, mającą pokazać szerokiej publiczności z całego świata potencjał i kapitał, jaki wspólnie tworzymy.

 • Politechnika Łódzka

   

  Kształtowanie wizerunku Polski poprzez projekty ubiorów dla przedstawicieli obsługi Polskiego Pawilonu na Wystawie EXPO w Dubaju to świetny pomysł na promocję młodych, kreatywnych, dobrze wykształconych projektantów z Politechniki Łódzkiej. Mamy nadzieję, że to wyzwanie przyczyni się do wzrostu kompetencji naszych studentów zaangażowanych w prace projektowe w ramach największego wydarzenia gospodarczego na świecie, jakim są Wystawy EXPO. Oferta współpracy jest wyrazem docenienia wysokiego poziomu kształcenia przyszłych projektantów mody na Politechnice Łódzkiej. To najlepsza promocja oferty kształcenia uczelni, realizowanej przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

   

  Udział Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju to duże wyróżnienie dla naszej Uczelni. Współtworząc to najbardziej prestiżowe wydarzenie przyczynimy się do promocji gospodarczej Polski, promocji regionu Małopolski oraz promocji Uczelni. Już teraz jesteśmy dumni z wielu naszych narodowych marek, które będziemy promować na wystawie. Nasi studenci angażując się w organizację funkcjonowania Pawilonu Polski oraz wydarzeń towarzyszących będą rozwijali kompetencje zawodowe w międzynarodowym gronie. Udział w Expo 2020 w Dubaju to czas na nawiązanie międzynarodowych relacji, zdobycie wiedzy i doświadczania zawodowego w niepowtarzalnym otoczeniu wymiany gospodarczej, osiągnięć technologicznych i kulturowych, to również okazja do przeżycia niezapomnianej przygody.

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula

   

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula to najstarsza z działających w Polsce uczelni niepublicznych. Jest międzynarodową prestiżową szkołą biznesu, która kształci młodych ludzi ze stu krajów. Nasi studenci jadą na Światową Wystawę Expo już po raz drugi, w 2017 r. byli w Astanie. Teraz, w ramach płatnego stażu, zostaną zaangażowani do obsługi Polskiego Pawilonu w Dubaju. Tym samym będą mieć swój udział w ważnym i prestiżowym międzynarodowym wydarzeniu. Będą promować nie tylko nasz kraj, ale także uczelnię i polską naukę. To honor, satysfakcja i fantastyczna przygoda, o której wielu może tylko pomarzyć. Jesteśmy pewni, że dzięki kompetencjom w komunikacji międzykulturowej, które stale rozwijają, poradzą sobie doskonale. To zdolni młodzi ludzie. Jesteśmy pewni, że swój udział w Światowej Wystawie Expo w Dubaju przekują także w swój osobisty sukces. Zdobędą unikalne doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku. Zyskają dodatkową praktyczną wiedzę, poznają wielu nowych ludzi i nowe kultury, poszerzą horyzonty. To zaprocentuje w ich przyszłym życiu zawodowym. Umocni ich pozycję na rynku, da odwagę, by stawiać czoła najtrudniejszym wyzwaniom i otworzy drogę do udziału w dużych, międzynarodowych projektach.

 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

   

  Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula to renomowana uczelnia z międzynarodową atmosferą i silnymi związkami z biznesem. Promujemy ideę przedsiębiorczości, kształcimy na potrzeby sektora turystyki, przemysłu spotkań, hotelarstwa i gastronomii. Stawiamy na umiejętności praktyczne, niezbędne na rynku pracy. Nasi studenci jadą na Światową Wystawę Expo już po raz drugi, w 2017 r. byli w Astanie. Teraz, w ramach płatnego stażu, zostaną zaangażowani do obsługi Polskiego Pawilonu w Dubaju. Tym samym będą mieć swój udział w ważnym i prestiżowym międzynarodowym wydarzeniu. Będą promować nie tylko nasz kraj, ale także uczelnię i polską naukę. To honor, satysfakcja i fantastyczna przygoda, o której wielu może tylko pomarzyć. Jesteśmy pewni, że dzięki kompetencjom w komunikacji międzykulturowej, które stale rozwijają, poradzą sobie doskonale. To zdolni młodzi ludzie. Jesteśmy pewni, że swój udział w Światowej Wystawie Expo w Dubaju przekują także w swój osobisty sukces. Zdobędą unikalne doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku. Zyskają dodatkową praktyczną wiedzę, poznają wielu nowych ludzi i nowe kultury, poszerzą horyzonty. To zaprocentuje w ich przyszłym życiu zawodowym. Umocni ich pozycję na rynku, da odwagę, by stawiać czoła najtrudniejszym wyzwaniom i otworzy drogę do udziału w dużych, międzynarodowych projektach.

 • Internet Governance Forum

   

  W 2021 r., oprócz Światowej Wystawy Expo 2020 w Dubaju, odbędzie się także inne, ważne wydarzenie o światowym zasięgu - Szczyt Cyfrowy ONZ - IGF 2021. Na Expo Polska będzie gościem, natomiast dla Szczytu Cyfrowego przyjmie rolę kraju-gospodarza. Chcąc wykorzystać dwie tak duże imprezy do promocji polskiej myśli cyfrowej, wizytę na Expo, w Pawilonie Polski, złoży Krzysztof Szubert, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej i Pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021, gdzie odbędzie serię spotkań. KPRM jako organ upoważniony do organizacji Szczytu Cyfrowego IGF 2021, planuje również zorganizować serię aktywności online z udziałem, zaangażowanej w sprawy cyfrowe, młodzieży z Polski i zagranicy.

 • Filharmonia w Szczecinie

   

  Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie mieści się w budynku, który w 2015 roku został uznany za najpiękniejszy w Europie i nagrodzony Mies van der Rohe Award. W ramach zaproszenia do projektu, orkiestra symfoniczna Filharmonii nagrała ścieżki dźwiękowe do doświadczenia immersyjnego w strefie „Poland. Landscapes of Creativity” Pawilonu Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai. Dla potrzeb nagrania Filharmonia udostępniła salę symfoniczną, instrumentarium, wyposażenie i zapewniła obsługę techniczną. Filharmonia będzie także uczestniczyć w promocji materiałów zarejestrowanych podczas sesji i współdziałać z Polską Agencją Inwestycji i Handlu przy tworzeniu treści audiowizualnych.

 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)

   

  Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nadrzędnym celem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw ochrony środowiska, dostarczanie wiedzy administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotom gospodarczym, a także podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. Ważnym przedmiotem działania IOŚ-PIB są kompleksowe badania środowiska, integrujące badania prowadzone w większości pól badawczych.

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji