Expo Dubai 2020 to projekt oparty na współdziałaniu. W myśl hasła Wystawy „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”, w przygotowania Polski do udziału do najbliższej Wystawy Światowej zaangażowanych jest kilkadziesiąt podmiotów publicznych oraz prywatnych.

 

 • Ministerstwo Rozwoju

   

  Ministerstwo Rozwoju odpowiada za projekt „Wystawy EXPO”, który powstał z myślą o prezentacji potencjału polskiej gospodarki oraz produktów i osiągnięć polskich przedsiębiorców na dużych wydarzeniach promocyjnych na świecie. Przemyślana i atrakcyjnie wyeksponowana obecność szerokiej reprezentacji polskich firm na wystawach rangi EXPO jest ważnym instrumentem ekspansji zagranicznej. To sposób na wsparcie rozwoju branż posiadających potencjał eksportowy oraz zapewnienie przedsiębiorcom narzędzi ułatwiających zdobywanie rynków zagranicznych.

  Ministerstwo koordynuje przygotowania do udziału w EXPO 2020 w Dubaju, ściśle współpracując z Komisarzem Generalnym Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

   

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z CNK i NAWA, zorganizuje tydzień poświęcony polskiej nauce, skorelowany w czasie z Dniem Nauki Polskiej. Uczestnicy zobaczą m.in. mobilne laboratorium „Naukobus” oraz multimedialną wystawę pokazującą dokonania polskiej nauki. Najlepsze polskie uczelnie zostaną objęte wsparciem NAWA na odbywających się równocześnie w Dubaju Targach GESS. MNiSW zadeklarowało także wsparcie finansowe działań związanych z organizacją staży dla studentów wybranych polskich uczelni zaangażowanych do obsługi Pawilonu Polski.

 • Ministerstwo Klimatu

   

  W ramach zaangażowania w przygotowania do Expo 2020 Ministerstwo Klimatu realizuje dedykowany projekt, dofinansowywany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt opiera się na współpracy reprezentantów administracji szczebla centralnego, samorządowców oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu – jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Politechniką Białostocką oraz Fundacją Unitalent. Partnerstwo pozwoli na osiągnięcie efektu skali i wzmocnienie siły przekazu, a także dokonanie podziału prac oraz kosztów przedsięwzięcia. Koncepcja prezentacji Ministerstwa Klimatu oraz województwa podlaskiego podczas Wystawy Światowej Expo 2020 to opowieść o naturze, ludziach, miłości do przyrody oraz nowych technologiach. Wśród wspólnych celów strategicznych wszystkich partnerów należy wymienić wykreowanie wizerunku Polski jako kraju odpowiedzialnie korzystającego z zasobów naturalnych, który skutecznie łączy elementy ochrony środowiska z dynamicznym wzrostem gospodarczym i rozwojem społecznym. Tematyka wystawy będzie koncentrowała się również na trosce o klimat w kontekście bezpieczeństwa energetycznego i jakości życia ludzi, zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji oraz inwestowaniu w nowoczesne technologie.

 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

   

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uczestniczy w przygotowaniach udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju, angażując się aktywnie w prace nad Koncepcją Programową, spotkania statusowe oraz konsultacje merytoryczne w zakresie zgodnym z kompetencjami resortu. W szczególności MFiPR wspiera Zespół Expo 2020 Dubai w kluczowym elemencie obecności Polski na Wystawie Światowej, jakim jest program gospodarczy. Expo 2020 Dubai stanowi również szansę na promocję Polski jako organizatora Światowego Forum Miejskiego, a tym samym osiągnięć naszego kraju w obszarach urbanistyki i polityki miejskiej.

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

   

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest od wielu lat zaangażowana w przygotowanie wystąpień na Światowych i Międzynarodowych Wystawach Expo. PARP odpowiadała za budowę polskich pawilonów i organizację udziału naszego kraju w wystawach Expo w Saragossie (2008), Szanghaju (2010), Mediolanie (2015) i Astanie (2017). Każdorazowo staramy się, aby z polskiej obecności na Expo korzystały polskie małe i średnie firmy (MŚP). Nie inaczej będzie podczas Expo 2020 w Dubaju. PARP jest kluczowym partnerem programu gospodarczego, koordynując m.in. program „Go to Brand”, stoiska narodowe na targach w Dubaju w ramach branżowych Programów Promocji (Arab Health (w 2021 i 2022 r.), Gitex (w 2020 i 2021 r.) oraz Middle East Energy (w 2022 r.), a także współorganizuje misje gospodarcze i spotkania biznesowe, w szczególności te, które towarzyszyć będą Forum Gospodarczemu Polska-ZEA. Pełen opis zaangażowania PARP oraz oferta dla biznesu znajdują się w zakładce „Dla przedsiębiorców”.

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

   

  Na nadchodzące Expo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju proponuje szereg możliwości, które pomogą wejść w świat innowacji. To m.in. wirtualne spacery po nowoczesnych polskich laboratoriach, pokazujące gdzie i jak powstają przełomowe projekty. Ponadto, NCBR planuje wirtualne spotkania informacyjno-biznesowe z przedsiębiorcami, którzy przy wsparciu NCBR zrealizowali nowatorskie projekty, w tym te szczególnie ciekawe dla mieszkańców regionu Bliskiego Wschodu, jak walka z suszą czy zapewnianie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej wokół lotnisk. Wszystkie proponowane działania są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu

   

  ARP podczas Expo planuje zaprezentować swoją ofertę w następujących branżach: morska energetyka wiatrowa (offshore), rynek gamingowy, technologie kosmiczne. W ramach tych zagadnień planujemy realizację następujących aktywności: wirtualna prezentacja obszarów działalności ARP, prezentacja informacji dot. sektora offshore w Polsce oraz branży kosmicznej i gamingowej (dwa lub trzy wydzielone sektory); prezentacja działań ARP dla dziennikarzy.

 • Instytut Adama Mickiewicza

   

  Instytut Adama Mickiewicza zrealizuje podczas Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju Program Prezentacji Kultury Polskiej, na który złożą się interaktywne wydarzenia artystyczne i kulturalne, prezentujące zarówno różnorodność polskiej kultury, jak i kreatywność polskich twórców. Program obejmie prezentacje wystawiennicze wraz z elementami warsztatowymi, z obszarów współczesnej polskiej architektury, polskiego wzornictwa i projektowania oraz nowych technologii. Obecność w Polskim Pawilonie zainaugurujemy interaktywną wystawą nawiązującą do postaci Stanisława Lema i jego powieści „Solaris”. Zaprezentujemy również wystawę zbudowaną wokół polskiej kultury stołu i tradycji bożonarodzeniowej, a także na zamknięcie naszego programu oraz całego Expo - wystawę poświęconą polskiej myśli architektonicznej.

 • GovTech Polska

   

  GovTech Polska wspiera przede wszystkim sektor zdolnych małych oraz średnich przedsiębiorstw w dziedzinie IT. W ramach współpracy przygotowywane są programy pozwalające najzdolniejszym twórcom na pokazanie wypracowanych przez nich rozwiązań w ramach Expo 2020 w Dubaju i zaprezentowanie ich społeczności międzynarodowej. W ramach działania na rzecz promocji polskich rozwiązań zostanie przygotowane międzynarodowe wydarzenie związane z branżą GovTech.

 • Polska Organizacja Turystyczna

   

  Celem działań promocyjnych realizowanych przez Polską Organizację Turystyczną w czasie trwania EXPO będzie budowanie pozytywnego wizerunku Polski jako celu wyjazdów turystycznych i biznesowych oraz zaprezentowanie szerokiej, interesującej i konkurencyjnej oferty przyjazdów turystycznych do Polski. W latach 2021-2022, na rynku ZEA planowane są takie działania jak: kampania w internecie lub mediach społecznościowych skierowana do potencjalnych turystów, działania uatrakcyjniające polskie wystąpienie na targach ATM w Dubaju oraz impreza branżowa realizowana podczas EXPO 2021-2022.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

   

  Motywem przewodnim zaprezentowanym przez Województwo Dolnośląskie podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 będzie woda – bezcenne źródło życia. Ekspozycja Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis szeroko ukaże tę tematykę – nierozerwalnie związaną z Dolnym Śląskiem. Między innymi dzięki swojej stolicy – Wrocławiowi, określanemu mianem „miasta stu mostów”. Przez Dolny Śląsk przepływa Odra i wiele mniejszych rzek, a dzięki licznym przeprawom miasto i region pozostają dostępne. Województwo dolnośląskie na swoim obszarze posiada najwięcej sklasyfikowanych uzdrowisk w Polsce, także to najstarsze, pochodzące z XIII wieku – w Cieplicach. Turystów przyciąga możliwość korzystania z leczniczych źródeł. Region poszczycić się może również Stawami Milickimi, będącymi największym kompleksem stawów rybnych w Europie, o powierzchni 7,5 tys. hektarów lustra wody. Rezerwat należy do prestiżowego grona Living Lakes. Na Dolnym Śląsku nie brakuje również wody, w niestandardowych wydaniach, jak kolorowe jeziorka w Rudawskim Parku Krajobrazowym, które zachwycają różnorodnością barw czy podziemny wodospad znajdujący się w Kopalni Złota w Złotym Stoku. Zachęcamy do odwiedzenia Dolnego Śląska oraz zanurzenia się w pięknie i wyjątkowości naszego regionu.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

   

  Na Expo 2020 w Dubaju pokażemy region jako znakomite miejsce do podziwiania piękna przyrody, aktywnego wypoczynku, ale też korzystania z dobrodziejstw medycyny uzdrowiskowej. Dziedzictwo astronomiczne zaprezentujemy poprzez umożliwienie gościom obserwacji nieba, zaś tradycje – poprzez warsztaty tańców ludowych oraz oferując odwiedzającym samodzielny wypiek pierników. Planujemy organizację międzynarodowego hackathonu, na który zaprosimy studentów z regionu oraz z Bliskiego Wschodu. Planowana jest organizacja misji gospodarczej, m.in. na targi branży medycznej Arab Health.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

   

  Województwo Śląskie jest wyjątkowe pod wieloma względami. Ukształtowane zostało na bazie złożonych wydarzeń historycznych i społecznych. Kształt, charakter i wyjątkowość tego regionu to zasługa wyobraźni oraz inwencji twórczej kolejnych pokoleń zamieszkujących te tereny. O województwie śląskim nie można opowiadać w jeden sposób, ale na wiele sposobów. Podczas Expo 2020 w Dubaju snujemy naszą opowieść, podążamy za nicią, z której koniakowskie koronczarki tworzą jeden z flagowych produktów naszego regionu. Koronka koniakowska będzie pretekstem do pokazania różnorodności, złożoności i bogactwa województwa śląskiego i jego mieszkańców. Prezentacja regionu opierać się będzie zarówno na elementach tradycyjnych, jak i tych ukazujących jego nowoczesność, poprzez podkreślenie zmian i pokazanie go jako „regionu przyszłości”. Planuje się m.in. zorganizowanie konferencji o tematyce gospodarczej, gry i zabawy w Strefie Dzieci, prezentację kuchni śląskiej, pokazy mody strojów z koronki koniakowskiej i inne atrakcje, przy wykorzystaniu multimediów i mediów społecznościowych. Zakłada się ścisłą współpracę z Ambasadą RP w ZEA, Zagranicznym Biurem Handlowym w Dubaju, a przede wszystkim z Polską Agencją Inwestycji i Handlu.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

   

  Udział województwa lubelskiego w Expo 2020 w ubaju zaplanowano na koniec lutego 2022 r. podczas Targów Gulfood. Naszym celem jest przedstawienie Lubelszczyzny jako regionu posiadającego unikatowe walory przyrodnicze oraz zaprezentowanie się w roli innowacyjnego i prężnie rozwijającego się ośrodka naukowego. Chcemy promować województwo poprzez pokazanie jego potencjału w zakresie usług związanych z turystyką medyczną, a także przybliżyć tradycje i osiągnięcia hodowlane stadniny koni arabskich w Janowie Podlaskim wraz z aukcją „Pride of Poland”. Zwiedzający będą także mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach rękodzielniczych, tanecznych, kulinarnych, robotycznych, a także w pokazach sztukmistrzowskich oraz spróbować swoich sił w nauce języka polskiego. Zwieńczeniem udziału województwa będą pokazy balonowe.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

   

  Celem obecności województwa lubuskiego na Expo w Dubaju jest zaprezentowanie potencjału gospodarczego i turystycznego regionu na arenie międzynarodowej. W ramach misji gospodarczej zostaną nawiązane bezpośrednie relacje biznesowe lubuskich MŚP z przedsiębiorcami z ZEA, a na specjalnie zorganizowanej konferencji w Pawilonie Polski zaprezentowane zostaną osiągnięcia lubuskich firm na rynku arabskim. Misja zakłada spotkania z instytucjami i organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość typu Polish Business Group, ZBH PAIH w Dubaju czy Dubajską Izbą Gospodarczo-Przemysłową, a konferencję wzbogaci udział lubuskich czołowych graczy działających na terenie ZEA. Natomiast w strefie turystycznej, na powierzchni ponad 100 m2, będzie można przechadzać się ścieżkami Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa” wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO oraz wsłuchać się w odgłosy ptaków w Parku Narodowym „Ujście Warty”.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

   

  Motywem przewodnim interaktywnej prezentacji Województwa Łódzkiego będzie przemysł włókienniczy, w odniesieniu do tradycji historycznych regionu aż do nowoczesnych technologii w dziedzinie tworzenia tkanin, przy udziale przedsiębiorstw i ośrodków naukowych zlokalizowanych w regionie. Wystawie towarzyszyć będzie promocja najwyższej jakości regionalnych produktów spożywczych z łódzkiego, seminarium branżowe, program artystyczny oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych z udziałem artystów ludowych z regionu.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

   

  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przygotowuje tygodniową prezentację w strefie wystaw czasowych Pawilonu Polski, której osią będzie postać Ignacego Łukasiewicza. Planowana jest atrakcyjna narracja o początkach wydobycia ropy naftowej, która posłuży prezentacji Polski jako prekursora przemysłu naftowego.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

   

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przygotowuje tygodniową prezentację w strefie wystaw czasowych Pawilonu Polski. Wystawa XYLOPOLIS 2020 w Dubaju to wspólny projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Politechniki Białostockiej, Fundacji Unitalent, Ministerstwa Klimatu oraz Instytutu Ochrony Środowiska. Celem partnerów jest wykreowanie wizerunku regionu jako miejsca łączącego wiedzę o wszystkich aspektach naturalnego surowca jakim jest drewno, edukacja w zakresie gospodarowania na obszarach przyrodniczo cennych oraz inwestowania w nowoczesne, wspierające klimat technologie. Wystawa będzie swoistym preludium do utworzenia Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie – XYLOPOLIS na terenie Politechniki Białostockiej.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

   

  Wstępna koncepcja prezentacji województwa warmińsko-mazurskiego zakłada pokazanie regionu jako miejsca do wypoczynku, kontaktu z naturą, ale również miejsca z potencjałem do prowadzenia biznesu, w którym rozwijają się zaawansowane technologie. Ekologiczny charakter regionu podkreślony zostanie poprzez wykorzystanie szkła jako głównego elementu prezentacji. Opowieść o Warmii i Mazurach rozwinięta zostanie w pozostałych strefach Pawilonu – strefie dzieci wyposażonej w zabawki związane z regionem, strefie sceny zewnętrznej, w której pojawi się wystawa fotografii przenosząca zwiedzających w świat warmińsko-mazurskiej przyrody. Merytoryczne uzupełnienie prezentacji stanowić będą dwie konferencje poświęcone turystyce oraz możliwościom inwestycyjnym Warmii i Mazur.

 • Urząd Miasta Łodzi

   

  Dzień Miasta Łodzi na Expo w Dubaju, planowany na 9 grudnia 2021, jest związany z EXPO2024ŁÓDŹPOLSKA-Nature of the City, które organizowane będzie w centrum Polski, w mieście o niezwykłej historii, bezcennym dziedzictwie postindustrialnym i dużych wyzwaniach rewitalizacyjnych w obecnej sytuacji miasta. Idealnie wpisuje się w hasło Pawilonu Polskiego w Dubaju - „Creativity inspired by nature”. To doskonała okazja do promocji Miasta Łodzi i współpracy międzynarodowej. Zapraszamy do udziału w seminarium, całodziennych eventach, warsztatach oraz wydarzeniach artystycznych w Polskim Pawilonie z prezentacją miejskich roślin i materiałów multimedialnych w Strefie Gastronomii. Ważnym elementem obecności Łodzi w Dubaju będzie udział Prezydenta Miasta Łodzi w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym.

 • Politechnika Białostocka

   

  Politechnika Białostocka jest najstarszą i największą uczelnią techniczną w północno-wschodniej Polsce. Wiedza i zaangażowanie ekspertów Uczelni w zakresie architektury drewnianej oraz ekosystemów pierwotnej europejskiej puszczy umożliwiły przygotowanie wystawy czasowej realizowanej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz Instytutem Ochrony Środowiska, pod nazwą Xylopolis 2020 oraz były ogromnym wsparciem przy powstawaniu modułowej i drewnianej konstrukcji całego Pawilonu Polskiego w Dubaju. Dodatkowo studenci Politechniki Białostockiej będą w ramach praktyk zawodowych pomagać przy obsłudze wystaw czasowych podczas targów Expo 2020.

 • Uniwersytet Łódzki

   

  Uniwersytet Łódzki, reprezentowany przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, zadeklarował udział 25 studentów, którzy gotowi będą do obsługi Pawilonu Polskiego, odbywając tam praktykę zawodową (staż) we współpracy i na rzecz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Wyselekcjonowana grupa studentów, wyposażonych w należyte kompetencje językowe i umiejętności poruszania się w środowisku międzykulturowym, stanowić będzie nie tylko godną reprezentację Uniwersytetu podczas wydarzenia, jakim jest Światowa Wystawa EXPO-2020 w Dubaju, ale również godną wizytówkę naszego kraju. Zależy nam na aktywnym udziale, tak merytorycznym, jak i organizacyjnym, w towarzyszących EXPO wydarzeniach świata Nauki, m.in. Targach GEES. Jesteśmy gotowi zaangażować się w propagowanie szeroko rozumianej oferty Nauki Polskiej, którą promować ma Polski Pawilon podczas tego największego w świecie arabskim wydarzenia z zakresu upowszechniania edukacji. Jednocześnie, jako że Uniwersytet stanowi integralną część miasta i regionu, z przyjemnością zaangażujemy się w Tydzień Łodzi i Regionu Łódzkiego , będący swoistą reklamą, mającą pokazać szerokiej publiczności z całego świata potencjał i kapitał, jaki wspólnie tworzymy.

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji