Zespół EXPO 2020 Dubai w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zaprasza do udziału w  konsultacjach rynkowych, które poprzedzają ogłoszenie postępowania na „Działania komunikacyjne wspierające obecność Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju w latach 2020-2021”. Celem konsultacji jest poznanie oczekiwań potencjalnych wykonawców związanych z realizacją tego kluczowego dla powodzenia projektu zamówienia, a także doprecyzowanie zapisów w dokumentacji przetargowej, w szczególności  opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału, kryteriów ocen czy harmonogramu działań. Rozeznanie rynku prowadzone jest w formie dialogu technicznego, a zgłoszenia do udziału w konsultacjach przyjmowane są do 31 października.

W ramach planowanego przetargu zadaniem wykonawcy będzie zaplanowanie działań komunikacyjnych wspierających udział Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju w latach 2020-2021, z uwzględnieniem, że łączny koszt wykonania działań wyniesie nie więcej niż 4,3 mln zł brutto.

Zakładamy, że zamówienie będzie obejmowało wskazane w Regulaminie trzy części:

  • działania podstawowe, obejmujące m.in. stworzenie nowej, dwujęzycznej wersji strony internetowej www.expo.gov.pl, wsparcie organizacyjne przy realizacji wydarzeń medialnych w Polsce oraz w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej, realizację wyjazdów prasowych dla dziennikarzy polskich na teren EXPO, doradztwo komunikacyjne w sytuacji zagrożenia kryzysem medialnym, opracowanie sposobu badania oceny skuteczności i efektywności działań komunikacyjnych,
  • dodatkowe działania promujące Pawilon Polski, w oparciu o rekomendowane przez wykonawcę narzędzia, np. kampania promocyjna w kanałach społecznościowych, współpraca z liderami opinii/influencerami, reklama outdoor, współpraca promocyjna z liniami lotniczymi,
  • obsługę medialną Pawilonu Polski w okresie październik 2020-kwiecień 2021 (pełnienie funkcji press oficera Pawilonu Polski oraz bieżąca obsługa kanałów społecznościowych).

Ze względu na szeroki zakres planowanych działań PR, do udziału w konsultacjach rynkowych zapraszamy uczestników, którzy spełniają poniższe warunki:

  • w okresie trzech lat przed terminem składania zgłoszenia zrealizowali co najmniej 2 kampanie z zakresu działań komunikacyjnych, które trwały minimum 6 miesięcy oraz obejmowały co najmniej opracowanie strategii komunikacji (obejmującej działania z zakresu PR i marketingu), działania media relations oraz realizację działań promocyjnych w Internecie; kampanie powinny być realizowane równolegle w Polsce i na co najmniej jednym rynku międzynarodowym,
  • posiadają zasoby, pozwalające na realizację działań komunikacyjnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (oddział firmy w ZEA bądź udokumentowane partnerstwo z firmą realizującą działania komunikacyjne w ZEA).

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, rozeznanie rynku w formie konsultacji rynkowych prowadzone jest w formie dialogu technicznego, który gwarantuje zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu dialogu technicznego wraz z  Regulaminem znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu: https://www.paih.gov.pl/index/?id=3b5166ef147b143fedd04b1c4a64900b

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić formularz dostępny tutaj i przesłać go na adres anna.drozd@paih.gov.pl.

Szczegółowych informacji udziela:

Anna Drozd

Koordynator działań komunikacyjnych
Zespół EXPO 2020 Dubai

t. +48 22 334 99 27
k. +48 887 830 570
e. anna.drozd@paih.gov.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji