EXPO 2020 w Dubaju jest pierwszą Wystawą Światową organizowaną w kraju arabskim. Organizatorzy podkreślają bezpośrednie nawiązanie EXPO 2020 do pierwotnych założeń wystaw, które od 1751 roku stanowią największe forum prezentacji osiągnięć naukowych, pozwalając dzielić się wiedzą i debatować nad globalnymi problemami świata.

 

Z jednej strony EXPO 2020 w Dubaju będzie areną prezentacji dorobku krajów, które dotychczas miały utrudniony dostęp - ze względu na odległość oraz czynniki finansowe - do rzeczywistego i merytorycznego udziału w EXPO. Z drugiej zaś będzie to niebywała okazja do prezentacji bogactwa kulturowego kraju-gospodarza, tym bardziej, że Wystawa odbywa się w roku Złotego Jubileuszu – 50-lecia powstania Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

 

EXPO 2020 zostanie zorganizowane  od 20 października 2020 r. do 10 kwietnia 2021r. pod hasłem: Connecting Minds, Creating the Future - Łącząc umysły, tworzymy przyszłość. Temat przewodni rozwijają trzy podtematy: Opportunity (Szanse), Mobility (Mobilność) i Sustainability (Zrównoważony Rozwój). Poprzez wybór tematyki organizatorzy pragną podkreślić, że rozwiązanie największych globalnych problemów jest poza zasięgiem jednego państwa czy regionu, dlatego warto działać wspólnie, bez względu na szerokość geograficzną, bariery instytucjonalne czy różnice kulturowe, aby razem osiągnąć sukces. Stąd dążenie Organizatorów, by zaprosić do udziału w wystawie jak największą liczbę krajów i organizacji międzynarodowych (200), dbałość o stworzenie równych warunków dla prezentacji dorobku wszystkich krajów, także tych uboższych (zasada jeden kraj – jeden pawilon), jak również planowanie przyciągnięcia najwyższego w historii wystaw EXPO odsetka zagranicznych gości (70%).

 

Uczestnicy EXPO 2020 mają dowolność w wyborze hasła przewodniego własnej ekspozycji oraz jego interpretacji. Organizatorzy EXPO 2020 zachęcają uczestników, aby hasła EXPO 2020 przełożyli kreatywnie zarówno na całość swojej ekspozycji, jak i wszystkie swoje działania podczas Wystawy.

Teren EXPO 2020 w Dubaju zajmuje obszar ponad 4 km2. Dostęp do niego jest możliwy przez 4 główne bramy wejściowe. Dojazd z centrum miasta odbywa się metrem, specjalnym transportem autobusowym, taksówkami oraz samochodami prywatnymi.

Kształt terenów Wystawy został podporządkowany podziałowi na podtematy. W każdej z trzech stref tematycznych Organizatorzy przewidzieli kilka rodzajów przestrzeni ekspozycyjnych, w których uczestnicy Wystawy będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia. Są to pawilony narodowe budowane samodzielnie, mniejsze pawilony udostępnione przez organizatorów oraz pawilony tematyczne.

 

Organizatorzy szacują, że podczas 173 dni Wystawę odwiedzi przeszło 18,5 mln gości. Ponad 80% infrastruktury zbudowanej na EXPO 2020 będzie efektywnie wykorzystywane w celach biznesowych po zakończonej Wystawie.

www.expo2020dubai.com

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji