EXPO 2020 zostanie zorganizowane  od 20 października 2020 r. do 10 kwietnia 2021r. pod hasłem: Connecting Minds, Creating the Future – Łącząc umysły, tworzymy przyszłość. Temat przewodni rozwijają trzy podtematy: Opportunity (Szanse), Mobility (Mobilność) i Sustainability (Zrównoważony Rozwój).

Organizatorzy dokonali własnej interpretacji znaczeniowej podtematów:

  • Opportunity (Szanse), to hasło zakłada odnalezienie i odblokowanie potencjału i kreatywności, które drzemią w ludziach i w społeczeństwach, po to, by ukształtować lepszą przyszłość. To hasło obejmuje takie obszary jak edukacja, zatrudnienie, nowe technologie, kapitał finansowy czy zarządzanie.
  • Mobility (Mobilność) skupia się na mądrzejszym i bardziej efektywnym wykorzystaniu mobilności ludzi oraz wymiany dóbr i pomysłów. To hasło zakłada współpracę w takich tematach jak transport, podróże, badania, logistyka i łączność cyfrowa.
  • Sustainability (Zrównoważony Rozwój) to życie w zgodzie i w równowadze z naszą planetą. Hasło zakłada innowacje i działania mające na celu ochronę ekosystemów, efektywne zarządzanie zasobami, ochronę środowiska naturalnego i ekosystemów w celu złagodzenia i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Poprzez wybór tematyki organizatorzy pragną podkreślić, że rozwiązanie największych globalnych problemów jest poza zasięgiem jednego państwa czy regionu, dlatego warto działać wspólnie, bez względu na szerokość geograficzną, bariery instytucjonalne czy różnice kulturowe, aby razem osiągnąć sukces.

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji