Organizacje non-profit, ośrodki naukowe, ale także przedsiębiorcy mają szansę pochwalić się autorską inicjatywą społeczną na Wystawie Światowej w Dubaju. Wystarczy, że wezmą udział w Programie Dobrych Praktyk EXPO 2020. Inicjatywa, projekt czy kampania CSR musi nawiązywać do idei zrównoważonego rozwoju.

Wystawa Światowa w Dubaju potrwa od 20 października 2020 r. do 10 kwietnia 2021 r. Hasło przewodnie imprezy Łącząc umysły, tworzymy przyszłość dopełniają trzy podtematy: Możliwości, Mobilność i Zrównoważony Rozwój. Jak wyjaśnia Monika Dyląg-Sajór, koordynatorka Zespołu ds. EXPO w PAIH, organizatorzy chcą sięgać do korzeni i pokazać jedność wszystkich państw-uczestników w dążeniu do rozwiązania globalnych problemów: „Przesłaniem dubajskiego EXPO jest założenie, że sprostanie wyzwaniom współczesności jest poza zasięgiem jednego państwa czy regionu. Warto więc działać wspólnie, bez względu na szerokość geograficzną, bariery instytucjonalne czy różnice kulturowe, aby razem osiągnąć sukces”.

Jedną z inicjatyw, które mają pobudzić ducha jedności i zbiorowej odpowiedzialności za globalny rozwój jest Program Dobrych Praktyk. Monika Dyląg-Sajór tłumaczy, że ambitne założenia projektu nawiązują do 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ: „Lista zadań jakie społeczność międzynarodowa zamierza wykonać do 2030 r. zawiera m.in. eliminację ubóstwa i głodu, promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi, a także uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu. Organizatorzy EXPO chcą pokazać szerokiej, wielokulturowej publiczności jak lokalne inicjatywy mogą pomóc rozwiązać pewne problemy w o wiele większej skali”.

Przedstawicielka PAIH wskazuje, że uczestnikami programu mogą być organizacje pozarządowe, różnego rodzaju stowarzyszenia, ośrodki naukowe, szkoły, przedsiębiorstwa (np. kampanie CSR), a nawet osoby fizyczne. Zaznacza jednak, że zgłoszone przez nich inicjatywy musiały już wcześniej zostać powołane do życia. I to z sukcesem. Wylicza również obszary jakich, zgodnie z regulaminem, mogą dotyczyć: zrównoważone budownictwo, rozwój przedsiębiorczości, rozwój społeczny (dot. zdrowia i / lub edukacji), bezpieczeństwo wody, żywności i energii, integracyjne i zrównoważone świadczenie usług.

Zgłoszenia można nadsyłać od końca listopada do 20 marca 2019 r. Nagrodzeni będą mogli zaprezentować autorskie inicjatywy zarówno w Pawilonie Możliwości, jak i na terenie poświęconym tylko Programowi. Otrzymają też wsparcie komunikacyjne i medialne.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest odpowiedzialna za przygotowanie udziału Polski w EXPO 2020. Komisarzem Generalnym Polskiej Sekcji jest prezes PAIH Tomasz Pisula. Od 2017 roku w Dubaju działa Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH, które obsługuje zarówno polskich eksporterów, jak i potencjalnych inwestorów z ZEA. Uczestniczy również w przygotowaniach Polski do EXPO.

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji