netoops blog

Bez tytułu.png

Program

(na dzień 10.07.2017 r.)

POLSKO-KAZACHSTAŃSKIE FORUM GOSPODARCZE

6 września 2017 r.

Hotel RIXOS President Astana, Kazachstan


Organizatorzy:

Rzeczpospolita Polska:

 • Ministerstwo Rozwoju
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Astana EXPO 2017

Republika Kazachstanu:

 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Republiki Kazachstanu
 • Komitet Inwestycji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Republiki Kazachstanu
 • Izba Międzynarodowego Handlu Kazachstanu ATAMEKEN

Partner Wydarzenia

 • Ministerstwo Energii RP
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Środowiska
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Polski Klaster Eksporterów Budownictwa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9:00 – 11:00 SPOTKANIA B2B

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników spotkań B2B

9:15 – 11:00 Spotkania B2B

10:30 – 11:30 Rejestracja uczestników Forum

 

11:30 – 13:00 SESJA OTWIERAJĄCA

Moderacja:

Przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Przedstawiciel Izby Międzynarodowego Handlu Kazachstanu ATAMEKEN

Wystąpienia otwierające Forum

11:30 – 11:40 Przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Republiki Kazachstanu (tbc)

11:40 – 11:50 Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej (tbc)

11:50 – 12:00 Powitanie przedstawicieli najwyższych władz obu krajów

12:00 – 12:30 WYSTĄPIENIA PRZEDSYTAWICIELI NAJWYŻSZYCH WŁADZ OBU KRAJÓW

12:00 – 12:15 Przedstawiciel najwyższych władz Republiki Kazachstanu

12:15 – 12:30 Przedstawiciel najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej

12:30 – 13:00 UROCZYSTOŚĆ PODPISANIA UMÓW GOSPODARCZYCH

13:00 14:00 PRZERWA KAWOWA

 

14:00 – 14:40 SESJA PLENARNA – CZĘŚĆ I:  FINANSOWANIE

Tematyka: Finansowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych – oferta Polski
i Kazachstanu  

Moderacja: Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego (tbc)

Wystąpienia:

 • Możliwości finansowania wymiany handlowej i współpracy inwestycyjnej, oferta Polskiego Funduszu Rozwoju
  Przedstawiciel Polskiego Fundusz Rozwoju SA (tbc)
 • Wsparcie dwustronnej współpracy gospodarczej w ofercie holdingu „Baiterek”
  – Przedstawiciel Narodowego Holdingu „Baiterek” SA (tbc)
 • Finansowanie Inwestycji w Kazachstanie
  – oferta Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju – Przedstawiciel EBOiR w Kazachstanie (tbc),
  – oferta Azjatyckiego Banku Rozwoju – pan Mirzo Iskandar Gulamov, Chief Economist, Azjatycki Bank Rozwoju,
  – Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, jako źródło finansowania inwestycji „na nowym Jedwabnym Szlaku” – Przedstawiciel Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) (tbc),

 • Oferta PKO Banku Polskiego dla przedsiębiorców z Polski i Kazachstanu przedstawiciel PKO Banku Polskiego SA (tbc).

 

14:50 – 16:00 RÓWNOLEGŁE SESJE TEMATYCZNE

Sesja I

Rolnictwo i produkcja żywności

 

Wystąpienia:

Strona PL:

Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa RP (tbc)

Strona KZ:

Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa Republiki Kazachstanu (tbc)

Sesja II

Energetyka i wydobycie

 

Wystąpienia:

Moderator:

Pan Mateusz Kędzierski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii

Strona PL:

Wystąpienie otwierające – Pan Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii,

Strona KZ:

Wystąpienie Ministra Energii Republiki Kazachstanu,

Strona PL i KZ:

Wystąpienia przedstawicieli biznesu (energetyka, paliwa płynne, gaz, wydobycie),

Strona PL:

Podsumowanie – Pan Mateusz Kędzierski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii.

Sesja III

Budownictwo i infrastruktura środowiskowa

 

Wystąpienia:

Strona PL:

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa RP

Strona KZ:

Przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Republiki Kazachstanu

Sesja IV
Forum Regionów


Wystąpienia:

Strona PL:

Przedstawiciele polskich regionów (tbc)

Strona KZ:

Przedstawiciele kazachskich regionów (tbc)

16:00 16:15 PRZERWA KAWOWA

 

16:15  17:00 SESJA PLENARNA  CZĘŚĆ II: INWESTYCJE

Tematyka: Oferta inwestycyjna Kazachstanu i Polski

Moderacja: Przedstawiciel Komitetu Inwestycji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Republiki Kazachstanu (tbc)

Wystąpienia:

 • Kazachstan – kraj przyjazny inwestorom 
  Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Państwowego KAZAKH INVEST SA (tbc)
 • Możliwości inwestycyjne dla kazachskich przedsiębiorców 
  Przedstawiciel Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA (tbc)
 • Klimat inwestycyjny z perspektywy inwestorów
  Przedstawiciel Zarządu POLPHARMA SA (tbc)
  Kazachstański Inwestor w Polsce (tbc)

17:00 – 17:15 PODSUMOWANIE CZĘŚCI PLENARNEJ

 • Współpraca gospodarcza po 2017 r.
  Przedstawiciel Zarządu Izby Międzynarodowego Handlu Kazachstanu ATAMEKEN
  Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej

17:15 – 19:00 Koktajl (Fourchette)

 

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji