netoops blog

Zapraszamy indywidualnych przedsiębiorców do skorzystania z oferty wsparcia finansowego na działania promocyjne na terenie Kazachstanu. Nabór wniosków trwa od 12 stycznia do 13 lutego 2017 r.

Krajowi przedsiębiorcy indywidualni mogą skorzystać z szerokiego wachlarza możliwości promocji na rynku kazachstańskim.

Oferta wsparcia finansowego dla firm obejmuje m.in.:
1. udział w imprezach targowych na terenie Kazachstanu,
2. udział w Forum Energii Przyszłości lub Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym,
3. skorzystanie z usług szkoleniowych z zakresu umiędzynaradawiania przedsiębiorstw,
4. uczestnictwo w grupowych misjach gospodarczych,
5. organizację indywidualnej misji gospodarczej,
6. realizację działań informacyjno-promocyjnych.
Udział przedsiębiorców w programie promocji gospodarczej zostanie sfinansowany  ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – „Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.


Szczegóły oferty dostępne są w zakładce dla przedsiębiorców.

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji