netoops blog
SILO  (Stochastical Immunological Layer Optimizer), system do optymalizacji procesu spalania w kotłach energetycznych, inspirowany działaniem układu odpornościowego istot żywych, został zakwalifikowany do udziału w Platformie Najlepszych Praktyk Energetycznych.

 

To arena prezentacji najbardziej innowacyjnych projektów i technologii energetycznych, która towarzyszyć będzie Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017. Do ścisłego finału zakwalifikowano 17 projektów z 10 krajów,  w tym projekt polski, zgłoszony przez Instytut Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

 

Polski projekt zakwalifikowany do udziału w Platformie Najlepszych Praktyk Energetycznych stanowi cenne uzupełnienie polskiej ekspozycji, stworzonej w oparciu o hasło przewodnie „Poland:Creative people, smart Energy”.

 

Optymalizator SILO to innowacyjny na skalę światową system informatyczny, służący do bieżącej optymalizacji procesów ciągłych zachodzących w obiektach przemysłowych. Jednym z głównych zastosowań tego rozwiązania jest optymalizacja procesu spalania w kotłach energetycznych. Dzięki zastosowaniu systemu SILO producenci energii elektrycznej i ciepła mogą poprawić sprawność wytwarzania przy równoczesnej minimalizacji emisji NOX, CO, CO2 oraz SO2. W wyniku działania SILO obniżeniu ulegają więc koszty zmienne przedsiębiorstwa, związane z kosztami paliwa oraz kosztami opłat środowiskowych.

 

Działanie systemu SILO można porównać do operatora, który przez 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu wytrwale pracuje nad tym aby proces był jak najbardziej efektywny. Dodatkowo ten „wirtualny operator” ciągle zdobywa wiedzę i doświadczenie, przez co wyniki jego pracy są coraz lepsze i nie pogarszają się wraz z upływem czasu. Do głównych cech systemu można zaliczyć:  bieżące zdobywanie wiedzy o procesie, efektywną adaptację do zmieniającego się punktu pracy, dokładną i szybką adaptację do zmian charakterystyk obiektu, brak konieczności strojenia modelu i obniżenie kosztów strojenia podstawowego układu regulacji, a także integrację z Rozproszonym Systemem Sterowania – DCS (Distributed Control System).

 

System został do tej pory wykorzystany 50 razy (23 wdrożenia w USA, 9 w Azji, 9 w Europie). W wyniku analizy efektów wdrożeń średnia poprawa sprawności kotła wynosi 0.2 – 0.5 %, a redukcja emisji tlenków azotu 10 – 15%. Efekt ostateczny to roczne oszczędności na poziomie 250 000 USD. Okres zwrotu zatem takiej inwestycji wynosi około jednego roku.

 

Platforma Najlepszych Praktyk Energetycznych (Energy Best Practices Area – EBPA) 
to przestrzeń znajdująca się w jednym z pawilonów tematycznych, nieopodal Pawilonu Polski. W czerwcu 2017 r. stanie się areną prezentacji projektów i technologii energetycznych przez pryzmat gospodarki, innowacji, polityki oraz współpracy międzynarodowej. Do uczestnictwa w inicjatywie zaproszeni zostali autorzy projektów z zakresu energii odnawialnej i alternatywnej, efektywności energetycznej i energii tradycyjnej, magazynowania energii, dystrybucji energii, wykorzystania naturalnych zasobów energetycznych.

 

 

 

Wyboru projektów i technologii, które zostaną zaprezentowane w pawilonie EBPA, dokonał międzynarodowy zespół ekspertów (International Selection Committee), w skład którego wchodzą autorytety świata nauki, w tym laureat Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych profesor Uniwersytetu Nowojorskiego – Thomas Sargent.

Tekst powstał na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę Transition Technologies SA.

SILO II - Stochastical Immunological Layer Optimizer

 

 

 

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji