netoops blog
10 czerwca w Astanie, stolicy Kazachstanu, ruszyła Międzynarodowa Wystawa EXPO 2017. O godz. 10.00 pawilon Polski uroczyście otworzyli Andrzej Stefański - komisarz wystawy i Nina Dobrzyńska - zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Polska prezentuje się jako nowoczesny kraj, gotowy na wzmocnienie kontaktów gospodarczych z całym rejonem Azji Centralnej. Podczas wystawy będziemy również promować kandydaturę Polski i Łodzi do organizacji EXPO w 2022 roku.

-    Astana EXPO 2017 to kolejne międzynarodowe wydarzenie, podczas którego Polska prezentuje się jako kraj oferujący nowoczesne rozwiązania w przemyśle. To także krok ku pogłębieniu współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Kazachstanem i doskonała okazja do kompleksowej promocji polskiej gospodarki. By jeszcze mocniej zakotwiczyć naszą obecność w Kazachstanie, realizujemy program gospodarczy skierowany na ten rynek, skoncentrowany na wsparciu polskich przedsiębiorców przy poszukiwaniu kazachskich partnerów gospodarczych oraz rozwoju nowych obszarów współpracy - mówi wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

 

-    Wystawa EXPO ma dziś znaczenie nie tylko prestiżowe, ale w coraz większym stopniu gospodarcze. To doskonała okazja do promocji polskich przedsiębiorców, którzy będą mogli pokazać się podczas forum gospodarczego, targów i wielu innych wydarzeń. Nasza współpraca z Kazachstanem układa się bardzo dobrze. Jesteśmy piątym krajem w Unii Europejskiej pod względem wolumenu eksportu do Kazachstanu. To jest chłonny, wschodzący rynek. Leży na Nowym Szlaku Jedwabnym, więc dla naszych przedsiębiorców to duża szansa, by swoje towary sprzedawać do Kazachstanu i realizować tam inwestycje bezpośrednie. – mówi Nina Dobrzyńska, zastępca prezesa PARP.

 

Celem polskiej obecności na EXPO 2017 w Astanie jest też pogłębienie dwustronnej współpracy naukowej, w szczególności w takich obszarach jak czyste technologie węglowe, nowoczesne technologie wydobywcze, technologie związane z biomasą i wytwarzaniem energii, innowacyjne maszyny i urządzenia górnicze, digitalizacja rynku energii, czy też rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

 

-    Będziemy promować wizerunek Polski jako kraju nowoczesnego, umiejętnie czerpiącego ze swych tradycji, szanującego uniwersalne wartości i aktywnie angażującego się w ważne dla społeczności międzynarodowej inicjatywy. Państwa, którego najważniejszym zasobem są ludzie, ich kreatywność i pozytywne cechy: otwartość, serdeczność, gościnność, silne poczucie tożsamości narodowej, pracowitość, poszanowanie wartości rodzinnych – mówi Andrzej Stefański, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej EXPO Astana 2017.

 

Pawilon Polski i Polska ekspozycja na EXPO

Pawilon Polski będzie wizytówką naszego uczestnictwa w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 w Astanie. Na parterze powstała dwukondygnacyjna ekspozycja podzielona na strefy. Na piętrze znajdują się pomieszczenia konferencyjno-biurowe oraz polska restauracja, promująca kandydaturę Łodzi do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO w 2022 roku.

Polska ekspozycja obejmuje łącznie ok. 1000 m2 zlokalizowanych na dwóch poziomach. Na pierwszym o powierzchni 397,53 m² znajduje się główna część wystawy, przy czym ze względu na umieszczenie części ekspozycji na antresoli, łączna powierzchnia poziomu I wynosi 600 m2, w tym 580 m2 ekspozycji oraz 20 m2 serwerowni.

Przestrzeń ekspozycji, gdzie będzie prezentowana merytoryczna zawartość przekazu Polski na Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 w Astanie, będzie dostępna dla wszystkich zwiedzających tereny EXPO. Na II poziomie o powierzchni 401,1 m² znajduje się przestrzeń biurowa i konferencyjna oraz restauracja i sklepik (o powierzchni ok. 170 m2).

Ekspozycja w pawilonie składa się z pięciu głównych stref: Wejście, Technologie, Las, Odpoczynek oraz Regiony.

W strefie Wejścia i Technologii zwiedzający zapoznają się z czystymi technologiami węglowymi – dotyczącymi m.in. zgazowywania węgla, czy tzw. błękitnego węgla oraz spalania biomasy. Widowisko multimedialne opowie o węglu, jako elemencie cyklu przepływu energii
w przyrodzie. W tej części ekspozycji zostaną zaprezentowane także zaskakujące przykłady rewitalizacji terenów poprzemysłowych – służące celom kultury, turystyki czy rekreacji.

Strefa Las prezentować będzie piękno i bogactwo przyrodnicze polskich lasów oraz ich rolę   w pochłanianiu dwutlenku węgla. W tej części ekspozycji znajdują się ekrany dotykowe z elementami interaktywnymi dla najmłodszych gości polskiej ekspozycji. Naciskając przyciski, będą mogli m.in. posłuchać głosów leśnych zwierząt i poczuć zapachy kojarzące się z lasami.

W strefie Odpoczynek znajdą się siedziska oraz kompozycje interaktywne dla dzieci. Po dotknięciu wybranych punktów ekspozycji wyzwalane będą impulsy świetlne, akustyczne lub wizualne. W tej części znajduje się także scena, na której prezentowane będą występy i prezentacje artystyczne.

 

Promocja gospodarcza Polski na EXPO

Polskie firmy postrzegają rynek kazachstański jako rynek perspektywiczny dla realizacji swoich strategii globalizacyjnych. Sprzyja temu potencjał rynku wewnętrznego, rosnące zapotrzebowanie na produkty i usługi wysokich technologii, które są wytwarzane w Polsce oraz możliwość ekspansji na inne rynku Azji Centralnej To także poprawiające się prawodawstwo w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy zagraniczne
w Kazachstanie. W ostatnim rankingu Doing Business, Kazachstan zajął 35 pozycję (Polska – 24 miejsce).

 

Wartość i dynamika polsko-kazachskich obrotów handlowych 2005-2017:

 

W latach 2005-2013 polski eksport do Kazachstanu wzrósł 2,8 raza, ulegając obniżeniu
w kolejnych trzech latach łącznie o ok. 54%. W I kwartale 2017 r. spadek eksportu wyhamował (wzrost o 54%). Stabilizacja cen ropy naftowej pozwala zakładać wzrost tempa rozwoju gospodarczego Kazachstanu w nadchodzących latach (PKB +2,5% w 2017 r. oraz + 3,4% w 2018 r., wg MFW), co stwarzałoby przesłanki dla stopniowej odbudowy poziomu polskiego eksportu w perspektywie 2 -3 lat.

Jeśli chodzi o strukturę polskiego eksportu do Kazachstanu, to dominują tu wyroby przemysłu elektromaszynowego i wyroby przemysłu chemicznego. Trzecie miejsce zajmują artykuły rolno-spożywcze.

Z kolei Polski import z Kazachstanu to w 82% produkty mineralne. 6,7% – surowce chemiczne a 6,6% – artykuły spożywcze

Zgodnie z danymi Narodowego Banku Polski, polskie inwestycje bezpośrednie
w Kazachstanie według stanu na koniec 2015 r. wyniosły 157,7 mln dolarów. W Kazachstanie zarejestrowanych jest ok. 190 podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału polskiego
o różnej formie własności (podczas gdy w 2004 r. takich podmiotów zarejestrowanych było 73, a w 2002 r. zaledwie 42).

Najważniejszym obszarem działalności polskich firm w Kazachstanie jest branża naftowo-gazowa, w tym poszukiwanie i zagospodarowanie złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego, a także sektor farmaceutyczny. Polskie firmy obecne są także w sektorze elektroenergetycznym, infrastruktury szynowej, budownictwie i sektorze materiałów budowlanych, przemyśle maszynowym i urządzeń transportowych, produkcji rur z tworzyw sztucznych, a także w przemyśle wyrobów chemii użytkowej.

Według danych Narodowego Banku Kazachstanu, inwestycje kazachstańskie w Polsce na koniec 2015 roku wyniosły ogółem 70,4 mln dolarów. Jednym z sektorów kazachstańskich inwestycji w Polsce są linie technologiczne dla przemysłu spożywczego.

Inwestorzy polscy to m.in.: POLPHARMA (farmacja – dominujący inwestor), SELENA CA (chemia budowlana), TINES (infrastruktura transportu szynowego), PRONAR (maszyny rolnicze), METAL-FACH (maszyny rolnicze), SAN-PROFI (chemiczna), EKOLOG (komunalna, ekologia), APS ENERGIA (energetyka), DRILL LAB (geologia), EXALO DRILLING (poszukiwania złóż ropy i gazu).

 

Program promocji gospodarczej na EXPO:

Celem polskiej obecności na EXPO Astana jest zarówno zaprezentowanie potencjału Polski
w obszarach wpisujących się w główną tematykę Wystawy, jak i prezentacja oferty polskich firm – zarówno mikro, małych i średnich (MŚP), a także tych o zdecydowanie większym kapitale i doświadczeniu.

Program promocji gospodarczej adresowany jest do polskich przedsiębiorców z branż energetyki tradycyjnej, odnawialnych źródeł energii, górniczej i wydobywczej, budownictwa
i innych powiązanych bezpośrednio z tematyką Wystawy. Program gospodarczy zakłada m.in. organizację stoisk narodowych na wybranych targach branżowych w Kazachstanie:

 • Targi Mining Week w Karagandzie, 27-29 czerwca 2017 r. – jedne z najbardziej znaczących targów dla branży wydobywczej i metalurgicznej w Kazachstanie.
 • Targi Kazbuild w Ałmaty, 5-8 września 2017 r. - najważniejsza impreza dla branży budowlanej w Kazachstanie.
 • Targi Mining Central Week w Ałmaty, 20-22 września 2017 r. – międzynarodowa impreza targowo-wystawiennicza dla branży wydobywczej i metalurgicznej.
 • Targi Power Kazakhstan w Ałmaty, 24-26 października 2017 r. – impreza targowa poświęcona tematyce energii, zrównoważonej energetyce i branży oświetleniowej.

 

Na każdej powyższej imprezie PARP dysponować stoiskiem o powierzchni ok. 60 m2, którego celem będzie promocja polskiej oferty z branży, której dotyczy dana impreza.

 

Firmom zainteresowanym promocją swojej oferty na polskim stoisku narodowym na targach w Kazachstanie umożliwiamy:

 • prezentację materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotki, foldery itp.),
 • wyświetlanie materiałów audio-wizualnych z ofertą firmy na dostępnych ekranach (filmy promocyjne, prezentacje itp.),
 • skorzystanie ze strefy B2B, w celu organizacji spotkań i prezentacji dla potencjalnych partnerów biznesowych.

Jednym z najważniejszych punktów programu gospodarczego będzie organizacja Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego 6 września 2017 r. z udziałem najważniejszych przedstawicieli władz państwowych (spodziewany udział Prezydentów Polski i Kazachstanu).

W trakcie Forum przewidziana jest także organizacja spotkań B2B dla polskich i kazachskich przedsiębiorców.

Do współpracy przy realizacji programu gospodarczego, w szczególności do udziału w Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym, zaproszono firmy reprezentujące następujące branże:

 

 • źródła energii, w tym energetyka wiatrowa, technologie związane z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
 • energetyka tradycyjna i przyszłość technologii wytwarzania energii z węgla,
 • digitalizacja rynku energii,
 • nowoczesne technologie wydobywcze,
 • czyste technologie węglowe,
 • wychwytywanie, składowanie i utylizacja CO2,
 • budownictwo i rewitalizacja terenów poprzemysłowych,
 • innowacyjne maszyny i urządzenia górnicze,
 • klastry energetyczne, energomobilność, budynki przyszłości.

 

W związku z udziałem Polski w Wystawie EXPO Astana 2017, przygotowano dwujęzyczną (angielsko-rosyjską) publikację prezentującą potencjał polskiej gospodarki. Będzie ona dystrybuowana podczas EXPO 2017 i targów, na których przygotowywane będą polskie stoiska narodowe. Publikacja zawiera profile i oferty współpracy ponad 100 polskich firm. Publikacja jest także dostępna w formie elektronicznej.

 

Pamiętamy o Polakach w Kazachstanie

Pamięć o polskiej diasporze w Kazachstanie zajmuje ważne miejsce w sformułowanej koncepcji programowej udziału Polski w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 w Astanie.

17 czerwca 2017 r. zorganizowany zostanie dzień Polaków w Kazachstanie. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Senatem RP oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów RP. Program obchodów Dnia Polaków przewiduje organizację spotkania przedstawicieli stowarzyszeń Polaków w Kazachstanie (w sali koncertowej Astana Balet), któremu towarzyszyć będzie program kulturalny (koncert Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI).

Dwa dni wcześniej, tj. 15 czerwca 2017 r. w Alżirze (ok. 30 km od Astany) nastąpi otwarcie Wystawy pn. „Armia Andersa – Szlak Nadziei”, poświęconej Generałowi Władysławowi Andersowi. Organizatorem tego wydarzenia jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i polski MSZ.

 

Promocja kulturalna i Dzień Polski na EXPO

Promocja dziedzictwa kulturowego państw to stały element prezentacji uczestników Wystaw EXPO, niezależnie od ich tematu przewodniego. Jego głównymi elementami będą wydarzenia organizowane w związku z Dniem Polski na Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017.

Dzień Polski na EXPO odbędzie się 7 września 2017 r. Program wydarzenia na terenie wystawy EXPO zakłada m.in. wciągnięcie polskiej flagi, występ artystyczny oraz paradę do pawilonu Polski z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Wieczorem (ok. 19.30) w sali widowiskowej Astana Balet, planowany jest uroczysty koncert „Głosy Gór” pod batutą Jerzego Maksymiuka w inscenizacji Teatru Wielkiego Opery Narodowej (z udziałem m.in. Janusza Olejniczaka, Jana Smoczyńskiego, kwartetu góralskiego Sebastiana Karpiela Bułecki, Atom String Quartet, NEO String Quartet).

Ponadto, w ramach obchodów Dnia Polaków w Kazachstanie (17 czerwca 2017 r.), odbędzie się uroczysty koncert plenerowy dla mieszkańców Astany, w którego programie znajdą się występy polonijnych grup artystycznych oraz koncert polskich piosenek w wykonaniu Haliny Frąckowiak, Marka Piekarczyka, Katarzyny Cerekwickiej, Łukasza Zagrobelnego oraz artystów z programów muzycznych.

Promocja kulturalna będzie też ważnym elementem promocji polskich regionów, które wezmą udział w EXPO.

 

Program promocji nauki polskiej

Polską obecność na terenie Astana EXPO 2017 wzmocnią prezentacje w pawilonach tematycznych, przygotowanych przez Organizatora. Platforma Najlepszych Praktyk Energetycznych (Energy Best Practices Area – EBPA) będzie areną prezentacji projektów i technologii energetycznych z zakresu efektywności energetycznej, magazynowania i dystrybucji energii czy wykorzystania naturalnych zasobów energetycznych. Do uczestnictwa w inicjatywie zakwalifikowane zostały projekty z 10 krajów, w tym jeden z Polski, złożony przez Politechnikę Warszawską, prezentujący system SILO. SILO (Stochastical Immunological Layer Optimizer) to system do optymalizacji procesu spalania w kotłach energetycznych, inspirowany działaniem układu odpornościowego istot żywych. System został do tej pory wykorzystany 50 razy (w tym 23 wdrożenia w USA, 9 w Azji, 9 w Europie). W wyniku analizy efektów wdrożeń średnia poprawa sprawności kotła wynosi 0,2 – 0,5%, a redukcja emisji tlenków azotu 10 – 15%.

Forum Energii Przyszłości – odbywające się co drugi tydzień na terenie EXPO tematyczne konferencje i sympozja – stanie się szansą na pogłębioną dyskusję nad kierunkami rozwoju rynku energetycznego.

 
Promocja polskich szkół wyższych – Dni Kariery

EXPO będzie także areną prezentacji oferty polskich szkól wyższych. Cykl spotkań związanych z promocją polskich uczelni odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2017 r. Na DNI KARIERY zaproszeni zostaną przedstawiciele polskich uczelni oraz uczelni Kazachstanu, współpracujących z polskimi uczelniami wyższymi. Adresatem wydarzenia jest środowisko naukowe Kazachstanu oraz młodzież kazachskich szkół średnich.

W ramach Dni Kariery, 29 czerwca br., odbędą się spotkania przedstawicieli polskich uczelni z agentami edukacyjnymi z terenu Republiki Kazachstanu (sala konferencyjna Pawilonu Polski) oraz wizyta studyjna przedstawicieli polskich uczelni w wybranej uczelni na terenie miasta Astana. Z kolei 30 czerwca br. będą miały miejsce spotkania przedstawicieli polskich uczelni z uczniami i studentami zainteresowanymi studiami w Polsce. Zorganizowana zostanie także konferencja pn. Polska – Twoja edukacyjna brama do kariery międzynarodowej. Konferencję zakończą rozmowy match-makingowe pomiędzy kazachskimi studentami
a polskimi uczelniami.

Organizatorami wydarzenia są Ambasada RP w Astanie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Avista Consulting & Management Sp. z o.o. (zrzesza 10 polskich uczelni wspólnie rekrutujących studentów zagranicznych).

Wydarzenie to będzie kontynuacją zaplanowanego na 22-23.06 br. w Astanie spotkania rektorów szkół wyższych Polski i Kazachstanu.

 

Promocja polskich rozwiązań w obszarze ochrony środowiska

Problematyka ochrony przyrody, w tym tematyka zalesiania (ze względu na warunki klimatyczne i środowiskowe Kazachstanu), to obszary, które szczególnie interesują stronę kazachską. Polska podzieli się swoimi doświadczeniami w tych dziedzinach podczas organizowanej 5 lipca 2017 r. konferencji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Tematyka konferencji dotyczyła będzie technologii zalesiania, polskich doświadczeń w tym zakresie, prezentacji wybranych projektów.

6 lipca 2017 r. będzie Polskim Dniem Lasu na EXPO. Wydarzenie organizowane jest w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Częścią obchodów Polskiego Dnia Lasu będzie akcja sadzenia polskich drzew przez komisarzy krajów – uczestników Astana EXPO 2017 na podarowanym przez Miasto Astana terenie (ogród botaniczny blisko terenów Wystawy EXPO).

 

Promocja polskich regionów

Podczas każdego EXPO promocja polskich regionów jest ważnym komponentem promocji Polski na arenie międzynarodowej. Tak było na ostatnich dużych imprezach wystawienniczych pod banderą EXPO – w Mediolanie w roku 2015 i w Szanghaju w roku 2010. Tak będzie też tym razem. Wszystkie polskie regiony potwierdziły swój udział
w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 w Astanie. Promocja regionów odbędzie się poprzez ukazywanie ich dorobku kulturalnego oraz ich potencjału gospodarczego. Ważnym komponentem regionalnej promocji gospodarczej będą misje przedsiębiorców organizowane przez regiony.

 

Promocja atrakcyjności turystycznej Polski

28 czerwca 2017 r. na terenie Wystawy odbędzie się konferencja z udziałem polskich
i kazachskich touroperatorów. Będzie to impreza towarzysząca International Conference UNWTO „Tourism and Future Energy”. Wydarzenie zorganizowane zostanie w pawilonie Polski, w sali konferencyjnej w ramach polskiej ekspozycji. Udział w wydarzeniu wezmą przedstawiciele polskiego Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskiej Izby Turystyki.

Rozwojowi wymiany turystycznej pomiędzy Polską a Kazachstanem sprzyja bezpośrednie połączenie lotnicze na trasie Warszawa-Astana, uruchomione przez PLL LOT 29 maja 2017 r.

 

Promocja Polski przez sport

Sport jest ważnym przejawem aktywności społeczeństwa Kazachstanu. Piłka nożna, kolarstwo, hokej na lodzie to tylko niektóre dyscypliny, którymi pasjonują się mieszkańcy Kazachstanu. Dlatego też promować będziemy Polskę także poprzez pryzmat osiągnięć polskich sportowców na arenach międzynarodowych. W dniach 12-13 sierpnia 2017 r. obchodzić będziemy dzień Polskiego Sportu na EXPO. Zaplanowano udział Zespołu Lang Team w organizowanym przez NK Astana EXPO na terenie miasta wyścigu kolarskim oraz organizację przy współpracy z Akademickim Związkiem Sportowym imprezy plenerowej dla mieszkańców Astany, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności skierowanych do dzieci
i młodzieży. Zorganizowany zostanie też mecz piłki nożnej Polska – Kazachstan w jednej z hal szkoły sportowej w Astanie oraz wystawa fotografii pokazującej wspólne wydarzenia sportowe Polski i Kazachstanu.

Przypomnijmy, że 4 września 2017 r. Warszawie odbędzie się rewanżowy mecz Polska-Kazachstan, który rozegrany zostanie w ramach eliminacji do mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2018 r. (Rosja). Trzymamy kciuki na naszych Orłów!

 

Polska smakuje! Promocja polskich specjalności kulinarnych na EXPO

Eksport artykułów spożywczych jest jedną z głównych pozycji towarowych w strukturze polskiego eksportu do RK. Stanowi 16% wartości całego polskiego eksportu na rynek kazachski. Dlatego też Kazachstan jest ważnym rynkiem programu promocji polskiej żywności, realizowanego w ramach działania 3.3.3. Programu Inteligentny Rozwój, przez krajową Agencję Rynku Rolnego. W ramach wspomnianego programu, w latach 2017-2019
w Kazachstanie zorganizowane zostaną stoiska narodowe, na których polskie firmy będą miały możliwość zaprezentowania swojej oferty produktowej. Polskie firmy z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów udziału w wybranych imprezach o charakterze targowo-wystawienniczym, odbywających się na terenie Kazachstanu. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowalnych to 1 mln zł. Konkursy grantowe w tym obszarze realizowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska żywność będzie ważnym elementem promocji Polski na Wystawie. Serwowanie tradycyjnych dań kuchni polskiej oraz kuchni regionalnej w restauracji, której wystrój stanowi również element promocji Polski, będzie jednym z narzędzi wzbudzania pozytywnych skojarzeń związanych z Polską.

 

Promocja miasta Łódź na EXPO

Polska i Łódź ubiegają się o organizację Międzynarodowej Wystawy EXPO w 2022 r.
Proponowanym tematem jest szeroko rozumiana rewitalizacji miast – globalne wyzwanie i warunek dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie.

 

Poczta Polska zaprezentuje specjalny znaczek na EXPO

Z okazji EXPO Poczta Polska wyemituje specjalny znaczek „Międzynarodowa Wystawa Astana Expo 2017 – 17 czerwca 2017”. Oficjalna, pierwsza prezentacja znaczka, z okazji jego wejścia do obiegu, będzie miała miejsce 17 czerwca 2017 r. w Pawilonie Polski. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele Poczty Polskiej SA, Ministerstwa Informacji i Komunikacji oraz Poczty Kazachstanu

 

Czego oczekujemy po EXPO?

Uznając komponent gospodarczy za podstawowy cel udziału Polski w Wystawie, oczekujemy przede wszystkim zwiększenia wolumenu wymiany handlowej pomiędzy Polską a Republiką Kazachstanu, w szczególności w obszarze eksportu polskich produktów nasyconych wysokimi, nowoczesnymi technologiami, które przyczynią się do dalszego rozwoju kazachskiej gospodarki. Oczekujemy też wzrostu polskich inwestycji w Kazachstanie
i regionie Azji Centralnej. Liczymy na rozszerzenie skali współpracy gospodarczej między polskimi i kazachskimi przedsiębiorcami, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Komunikacja projektu

Poza stale aktualizowaną stroną internetową, będziemy komunikować się z ludźmi na całym świecie za pośrednictwem mediów społecznościowych. W kampanii będą wykorzystywane trzy platformy: Facebook, Tweeter, YouTube. Komunikacja będzie oparta na bogatym kontencie graficznym i multimedialnym, tworzonym specjalnie na potrzeby polskiej obecności w Astanie. Aby przekaz był atrakcyjny, wykorzystujemy najnowocześniejsze trendy w komunikacji online – na odbiorców będzie czekał wirtualny spacer 3D po polskiej ekspozycji (rozwiązaniu zbliżonym do Google Street View), kilkadziesiąt infografik i klipów filmowych, a także kreatywne konkursy z nagrodami. Z kolei do dyspozycji samego EXPO będzie specjalny system umożliwiający zrobienie GIFów (prostej animacji złożonej z kilku zdjęć zapętlonych w film) z Pawilonem Polski w tle, które będą publikowane na stronie expo.gov.pl i Facebooku.

 

Współpraca medialna przy promocji projektu:

TVP, PAP, Polskie Radio, Rzeczpospolita, Bankier.pl, Wirtualny Nowy Przemysł.

 

Podmioty realizujące przedsięwzięcie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Urząd Miasta Łódź, firma Pattern Recognition (autorzy koncepcji artystycznej), EXPO Mazury (wykonawca zabudowy pawilonu), Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko-Kazachstańska Izba Przemysłowo-Handlowa (operatorzy pawilonu), a także szereg innych instytucji oraz osób.

 

O wystawach EXPO

Pierwsza wystawa odbyła się w 1751 w Londynie, a dwie następne w 1798 i 1802 w Paryżu, jednak za pierwszą prawdziwie międzynarodową wystawę światową uznaje się Wielką Wystawę (Great Exhibition) w Londynie w 1851. Od tego czasu wystawa odbyła się 71 razy.

Wystawy EXPO są międzynarodową sceną, na której kraje prezentują się, dyskutują, jednocześnie współzawodnicząc. To właśnie tutaj w sposób twórczy i uniwersalny demonstrują gospodarcze i kulturowe przemiany, kierunki rozwoju, plany oraz ambicje.                   Ta kilkumiesięczna żywiołowa i wielowątkowa wymiana myśli podczas Wystaw EXPO pozostawia po sobie nie tylko materialne symbole, takie jak wieża Eiffla w Paryżu (EXPO 1889 r.) czy Atomium w Brukseli (EXPO 1958 r.), ale również trwałe efekty gospodarcze i wizerunkowe.

Dziś, ponad 160 lat od pierwszej Wystawy Światowej w 1851 r. w Londynie, „scena EXPO” staje się jeszcze szersza, wykracza poza fizyczne „tu i teraz”. Uczestnicy EXPO, równolegle z tworzeniem narodowych ekspozycji, budują narrację również w świecie wirtualnym, która dociera do milionów ludzi na całym świecie.

Światowa EXPO w 2017 roku po raz pierwszy odbędzie się w Kazachstanie, w jego stolicy – Astanie. Poprzednie edycje Światowych Wystaw EXPO miały miejsce w Mediolanie i Szanghaju. Głównym organizatorem polskiego uczestnictwa w tych Wystawach była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zarówno w Mediolanie, jak i w Szanghaju, PARP przygotowała ekspozycję, która spotkała się ze spektakularnym zainteresowaniem gości – Pawilony Polski na EXPO odwiedzała rekordowa liczba osób (w Szanghaju ponad 8 milionów). Wystawom towarzyszył obszerny program promocji Polski, łączący elementy gospodarcze, kulturalne, a także promocję regionów i miast polskich.

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji