netoops blog

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 135 000 euro pn. „Nadzór inwestorski nad zaprojektowaniem, wykonaniem zabudowy, utrzymaniem technicznym i demontażem ekspozycji Polski na Międzynarodowej Wystawie Astana Expo 2017".

Oznaczenie sprawy: P/263/EXPO/2017

Ogłoszenie i dokumentacja przetargu: bit.ly/nadzórEXPO

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w Recepcji (parter) – ul. Pańska 81/83, Warszawa.

Termin składania ofert upływa 6 marca 2017 r. o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert odbędzie się 6 marca 2017 r. o godzinie 11:30.

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji